Του Κώστα Βουτσαδάκη/ Υψηλότερη από την εισήγηση της Κομισιόν αλλά χαμηλότερη από το αίτημα της βιομηχανίας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι η πρόταση της... ΑΠΕ: Συμβιβαστική η ελληνική πρόταση για το 2030- Υψηλότερη από την εισήγηση της Κομισιόν αλλά χαμηλότερη από το αίτημα της βιομηχανίας

Του Κώστα Βουτσαδάκη/

Υψηλότερη από την εισήγηση της Κομισιόν αλλά χαμηλότερη από το αίτημα της βιομηχανίας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι η πρόταση της Ελλάδας ως προς το ποσοστό συμμετοχής των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο το 2030.

Ο στόχος της επόμενης δεκαετίας συζητήθηκε στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ,  που συνεδρίασε την Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018 στο Λουξεμβούργο με συμμετοχή του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργου Σταθάκη, ο οποίος  όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο, συμφώνησε στην υιοθέτηση πιο φιλόδοξων στόχων για τα ποσοστά των ΑΠΕ και της εξοικονόμησης ενέργειας (αμφότεροι να αυξηθούν στο 32%).

Καμπάνια 

Η πρόταση της Κομισιόν που περιλαμβάνεται στο “πακέτο” για την κλιματική αλλαγή, προβλέπει συμμετοχή των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας το 2030, τουλάχιστον 27 %. Όμως οι οργανώσεις της αγοράς των ΑΠΕ πιέζουν για το 35 % – ενδεικτικά η Wind Europe έχει οργανώσει καμπάνια μέσω της οποίας καλεί τους πολίτες της ΕΕ να πιέσουν τους υπουργούς Ενέργειας να υιοθετήσουν το στόχο αυτό (δείτε σχετικά στη διεύθυνση https://windeurope.org/about-wind/campaigns/local-impact-global-leadership/?ref=corner#postcards ). Υποστηρίζει παράλληλα ότι η υιοθέτηση του στόχου θα προσθέσει 132.000 θέσεις εργασίας και 92 δισ. ευρώ στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ, μόνο από την ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας.

Τοποθέτηση

Στην τοποθέτησή του, τη Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018  στο  Συμβούλιο ο κ. Σταθάκης διατύπωσε επίσης τις εξής θέσεις:

-Η αυτοκατανάλωση αποτελεί για την ελληνική κυβέρνηση ένα από τα βασικότερα εργαλεία ενίσχυσης της διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα. Για το λόγο αυτό, η Ελλάδα είναι το πρώτο κράτος-μέλος της ΕΕ, που υιοθέτησε ένα καινοτόμο θεσμικό πλαίσιο για τις ενεργειακές κοινότητες, ψηφίζοντας τον σχετικό νόμο. Στο πλαίσιο αυτό, η πρόταση εξαίρεσης από χρεώσεις της κατανάλωσης ενέργειας από μικρούς αυτοκαταναλωτές κινείται στη σωστή κατεύθυνση.

-Με δεδομένο το άνοιγμα της αγοράς ενέργειας, κρίσιμο είναι το νέο νομοθετικό πακέτο να περιλαμβάνει ευρύ φάσμα μέτρων αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας, που θα προστατεύουν τους εισοδηματικά ευάλωτους καταναλωτές.

Υποστήριξε επίσης τη διατήρηση της ευελιξίας των κρατών-μελών να αποφασίζουν το ενεργειακό τους μείγμα και τις πολιτικές εξοικονόμησης ενέργειας, στο πλαίσιο των ευρύτερων στόχων.