Στη συνεδρίαση της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, το Σάββατο 9/6 συζητήθηκε ως ξεχωριστό θέμα της ημερήσιας διάταξης η προοπτική της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και οι εργασιακές σχέσεις στον...

Στη συνεδρίαση της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του ΤΕΕτο Σάββατο 9/6 συζητήθηκε ως ξεχωριστό θέμα της ημερήσιας διάταξης η προοπτική της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και οι εργασιακές σχέσεις στον τεχνικό κλάδο,  (μετά από πρόταση και εισήγηση της ΡΠΜ). Μετά από αρκετές τοποθετήσεις μελών, η Αντιπροσωπεία ως φορέας εκπροσώπησης του συνόλου των μηχανικών (εκ των οποίων το 35% εργάζονται ως μισθωτοί) αναγνώρισε τις κακές συνθήκες με τις οποίες εργάζεται μια σημαντική μερίδα των μισθωτών συναδέλφων, με χαμηλούς μισθούς, λιγοστά δικαιώματα, και ωράρια που υπερβαίνουν κατά πολύ το 8ωρο.

Με βάση αυτό η Αντιπροσωπεία έκρινε ότι στις συνθήκες που διαμορφώνονται μετά την έξοδο από τα μνημόνια τον Αύγουστο (με την επαναφορά των βασικών αρχών των συλλογικών διαπραγματεύσεων), στην πορεία ανασυγκρότησης και ανάπτυξης του κλάδου, είναι αναγκαία η υπογραφή κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας  ανάμεσα στις Εργοδοτικές Ενώσεις και Σωματεία Εργαζομένων του κλάδου, που να προβλέπει αξιοπρεπείς μισθούς, καλές συνθήκες εργασίας και κοινά δικαιώματα για όλους, ανεξάρτητα του τρόπου αμοιβής τους (ΔΠΥ ή μισθωτοί) . Στην κατεύθυνση αυτή αποφάσισε την ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών για την υποστήριξη της προοπτικής υπογραφής μια νέας Σύμβασης και συστάθηκε επιτροπή της Αντιπροσωπείας για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.

Η ΡΠΜ που είχε την σχετική πρωτοβουλία, σημειώνει σε αναρτημένη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της ότι αξίζει να τονιστεί ότι είναι η πρώτη φορά στα χρονικά που η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ συζητά για ένα τόσο σοβαρό θέμα,  όπως η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στο τεχνικό κλάδο και είναι  θετικό ότι λαμβάνει απόφαση υπέρ της αναγκαιότητάς της, στηρίζοντας εμπράκτως τους εργαζομένους μηχανικούς. Για το λόγο αυτό η παράταξη ευχαριστεί όλους όσους, προερχόμενους μάλιστα από πολλές διαφορετικές παρατάξεις στήριξαν έμπρακτα την πρωτοβουλία αυτή.