Του Κώστα Βουτσαδάκη/ Δανειακή σύμβαση ύψους 45 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας υπέγραψαν την Δευτπερα 12... Δάνειο 45 εκατ. ευρώ ΔΕΗ –  ΕΤΕπ για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

Του Κώστα Βουτσαδάκη/

Δανειακή σύμβαση ύψους 45 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας υπέγραψαν την Δευτπερα 12 Ιουνίου 2018 η ΔΕΗ με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Παράλληλα βαίνει προς ολοκλήρωση η συμφωνία της ΔΕΗ με πέντε ελληνικές τράπεζες για την αναχρηματοδότηση δανεισμού ύψους – σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που έδωσε σήμερα ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Μανώλης Παναγιωτάκης – 1,3 δισ. συν 175 εκατ. ευρώ και επιπλέον γραμμή χρηματοδότησης ύψους 200 εκατομμυρίων για το 2019 εφόσον χρειαστεί. Η συμφωνία ήδη εγκρίθηκε από την Εθνική Τράπεζα και αναμένεται εντός των ημερών η έγκριση και των υπολοίπων.

Ενεργειακή μετάβαση 

«Το τοπίο στην ενέργεια την επόμενη δεκαετία θα αλλάξει και τα δίκτυα βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της μετάβασης», τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης σε χαιρετισμό του κατά την τελετή υπογραφής. Οι αλλαγές συνίστανται στην αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών καθώς και στην εξοικονόμηση ενέργειας, θέματα που συζητήθηκαν και στο χθεσινό συμβούλιο υπουργών ενέργειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου διεφάνη συμφωνία για προσδιορισμό των εν λόγω στόχων στο 32%.

Ο κ. Σταθάκης δήλωσε αισιόδοξος για την επίτευξη από την χώρα μας του στόχου σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών, πρόσθεσε ωστόσο ότι ο στόχος για την εξοικονόμηση ενέργειας είναι πάρα πολύ υψηλός και χρειάζονται παρεμβάσεις στο σύνολο της οικονομίας δηλαδή μεταφορές, κτίρια, βιομηχανία, κλπ.

ΑΠΕ

Οι ανανεώσιμες πηγές, η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και τα δίκτυα θα είναι η ατμομηχανή της ανάπτυξης της ΔΕΗ τα επόμενα χρόνια όπως τα προηγούμενα ήταν οι γραμμές μεταφοράς, οι θερμικοί σταθμοί και τα μεγάλα υδροηλεκτρικά τόνισε από την πλευρά του ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Μανώλης Παναγιωτάκης. Πρόσθεσε δε ότι τα δίκτυα θα είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών αλλά και για την αναβάθμιση του ρόλου των καταναλωτών. Στην κατεύθυνση αυτή δρομολογούνται επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό, την ψηφιοποίηση και τη μετατροπή των δικτύων σε έξυπνα.

Στο περιθώριο της εκδήλωσης ο κ. Παναγιωτάκης επανέλαβε ότι τις επόμενες ημέρες θα ολοκληρωθεί το στρατηγικό σχέδιο για την αναδιοργάνωση του ομίλου το οποίο θα περιγράφει και τις προκλήσεις για τη ΔΕΗ οι οποίες όπως είπε αν δεν αντιμετωπιστούν «σε πέντε χρόνια δεν θα υπάρχουμε. Αυτό, πρόσθεσε, δεν σημαίνει ότι τα προβλήματα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αντίθετα ότι πρέπει να αναληφθεί δράση προκειμένου να μη συμβεί».

Τη δέσμευση της ΕΤΕπ για τη στήριξη της Ελληνικής οικονομίας επανέλαβε από την πλευρά του ο Peter Jacobs, επικεφαλής της ομάδας της Τράπεζας για την Ελλάδα.

Παρών στην τελετή υπογραφής ήταν και ο πρόεδρος του Διαχειριστή του Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας Νίκος Χατζηαργυρίου. Το δάνειο ύψους 45 εκατομμυρίων ευρώ αποτελεί τη δεύτερη δόση χρηματοδοτήσεων συνολικού ύψους 85 εκατ. για τα δίκτυα. Θα χρησιμοποιηθεί μεταξύ άλλων για την υλοποίηση διασυνδέσεων νησιών την ενίσχυση υποσταθμών με υπόγεια καλώδια, καθώς και υπό προϋποθέσεις για το project των έξυπνων μετρητών.

 

ΔΕΔΔΗΕ: Ένα βήμα πιο κοντά ο εκσυγχρονισμός 

Σημαντική στήριξη για την υλοποίηση του κρίσιμου προγράμματος εκσυγχρονισμού του ΔΕΔΔΗΕ αποτελεί η δεύτερη δανειακή σύμβαση που υπεγράφη σήμερα 12 Ιουνίου 2018, με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), αξίας 45 εκ. ευρώ. Η εν λόγω σύμβαση αποτελεί μέρος της συνολικής χρηματοδότησης ύψους 85 εκ. ευρώ που παρέχει η ΕΤΕπ στον ΔΕΔΔΗΕ, συμμετέχοντας με 50% στο νέο πρόγραμμα ενίσχυσης και εκσυγχρονισμού του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ύψους 170 εκ. ευρώ.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ κ. Ν. Χατζηαργυρίου δήλωσε σχετικά:

-«Τα Δίκτυα Διανομής διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη μετάβαση του ελληνικού συστήματος ενέργειας σε μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης. Η οικονομική στήριξη από την ΕΤΕπ είναι θεμελιώδους σημασίας για τον ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος διανύει μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο, υλοποιώντας το 5ετές στρατηγικό πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του, με στόχο τον μετασχηματισμό των δικτύων του. Ο μετασχηματισμός των δικτύων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλότερη και μεγαλύτερη ενσωμάτωση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, για την υψηλότερη ενεργειακή αποδοτικότητα και ασφάλεια και για την εξοικονόμηση ενέργειας». Τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν από τη νέα δανειακή σύμβαση στοχεύουν στην ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση των δικτύων στην ηπειρωτική χώρα αλλά και στα νησιά και περιλαμβάνουν την κατασκευή νέων σύγχρονων υποσταθμών, εγκατάσταση εξοπλισμού τηλ-εποπτείας και τηλεχειρισμών στο Δίκτυο Μέσης Τάσης, εγκατάσταση υποθαλάσσιων καλωδίων για την τροφοδοσία νησιωτικών συμπλεγμάτων καθώς και έργα τηλεμέτρησης. Τα στρατηγικά έργα που περιλαμβάνονται στο 5ετές πρόγραμμα του ΔΕΔΔΗΕ, αποτελούν κεντρικό άξονα αλλά και καταλύτη για τον εκσυγχρονισμό του, και σηματοδοτούν την πορεία της Εταιρίας στο προσεχές μέλλον. Αποτελούν μέρος του προγράμματος μετασχηματισμού του ΔΕΔΔΗΕ προς μια σύγχρονη Εταιρία διαχείρισης δικτύων μέσω ψηφιοποιημένων λειτουργιών και νέων εργαλείων σχεδιασμού και ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής σε όλη την ηπειρωτική χώρα και τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά. Τα στρατηγικά έργα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εκσυγχρονισμού τεχνολογιών με πυρήνα τα έξυπνα δίκτυα, αλλά και έργα εκσυγχρονισμού των εσωτερικών λειτουργιών της Εταιρίας, με οδηγό τις νέες εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.