Της Τέτης Ηγουμενίδη/ Κλείνουν μία – μία οι εκκρεμότητες για το Ελληνικό Οι μετεγκαταστάσεις φορέων που σήμερα λειτουργούν στο παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού έχουν...

Της Τέτης Ηγουμενίδη/

Κλείνουν μία – μία οι εκκρεμότητες για το Ελληνικό Οι μετεγκαταστάσεις φορέων που σήμερα λειτουργούν στο παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού έχουν δρομολογηθεί. Οι δύο μεγαλύτερες είναι αυτές του αμαξοστασίου της ΟΣΥ Α.Ε. (Οδικές Συγκοινωνίες) και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).

Οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ) για την πολεοδόμηση του ακινήτου, σε συνδυασμό με τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), ο διαγωνισμός για το καζίνο και οι μετεγκαταστάσεις φορέων, είναι οι επόμενες κρίσιμες προϋποθέσεις που χρειάζεται να εκπληρωθούν, εντός ενός ασφυκτικού χρονοδιαγράμματος, προκειμένου στο τέλος του έτους να υπογράφει η σύμβαση του Δημοσίου με τον επενδυτή για το Ελληντκό και να καταβληθεί η πρώτη δόση του πμήματος (300 εκατ. ευρώ).
Τη Δευτέρα, η Lamda Development, επικεφαλής του επενδυτικού φορέα Global Investtnent Group (συμμετέχουν ακόμη η κινεζική Fosun και η Eagle Hills με έδρα το Abu Dhabi), κατέθεσε στο ΤΑΙΠΕΔ (Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου) για να μεταβιβαστούν στο υπουργείο Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ) τις μελέτες που αφορούν την πολεοδόμηση του ακιντίτου σε επίπεδο Οικοδομικού Τετραγώνου, οι οποίες έπειτα από την έγκρισή τους θα αποκτήσουν τη μορφή ΚΥΑ.
Θα ακολουθήσουν οι αντίστοιχες μελέτες για τις περιοχές ανάπτυξης του οικοπέδου των 6.200 στρεμμάτων στο τέλος Ιουνίου και η ΣΜΠΕ εντός Ιουλίου.
Το ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα, την τήρηση του οποίου από την πλευρά της κυβέρνττσης έχει αναλάβει η κ. Πέτη Πέρκα, μηχανικός, πρώην γεντκή γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας (παραιτήθηκε γιατί θα είναι υποψήφια βουλευτής), προβλέπει την ολοκλήρωση των ΚΥΑ και της ΣΜΠΕ έως πς 5 Οκτωβρίου.
Τοπάρκο Στο μεταξύ, στο ΥΠΕΝ προς επεξεργασία βρίσκεται η ΚΥΑ για το πάρκο των 2.000 στρεμμάτων στο Ελληνικό, το οποίο θα δήμιου ργιιθεί και θα συντηρείται με ευθύνη του επενδυτή. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ένα από τα θέματα που τελεί υπό συζήτηση είναι ο τρόπος της σύνδεσης του πάρκου με το παραλιακό τμήμα της ανάπτυξης.

Το καζίνο

Η μάλλον δυσκολότερη, ως προς την εκπλήρωσή της, προϋπόθεση στην παρούσα συγιτυρία για την ανάπτυξη του Ελληνικού είναι η διαδικασία για το καζίνο. Ο διαγωνισμός, βάσει του χρονοδιαγράμματος, θα πρέπει να προκηρυχθεί από την Επιτροπή Εποπτείαςκαι Ελέγχου Παιγνίων(ΕΕΕΠ) έως τις 31 Αυγοϋστου και να υπάρξει ανάδοχος έως τέλος Δεκεμβρίου. Σύμβουλος της ΕΕΕΠ για το διαγωνισμό είναι η Ernst and Young. Ανεξάρτητα από το χρονοδιάγραμμα, που θεωρείται απίθανο να τηρηθεί, εύκολη υπόθεση δεν είναι και η προσέλκυση ικανού ενδιαφέροντος.
Οι μετεγκαταστάσεις φορέων που σήμερα λειτουργούν στο παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού έχουν δρομολογηθεί. Οι δϋο μεγαλύτερες είναι αυτές του αμαξοστασίου της ΟΣΥΑ.Ε. (Οδικές Συγκοινωνίες) και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).

Φορέας Κοινοχρήστων

Με την κατάθεση στη Βουλή των σχετικών ρυθμίσεων, στο μεταξύ, έχει δρομολογιιθεί η ίδρυση του φορέα Διαχείρισης Κοινοχρήστων εντός του Μητροπολιτικοϋ Πόλου Ελλίινικοϋ – Αγίου Κοσμά. Η δημιουργία του νέου φορέα είναι επίσης ένα από τα προαπαιτούμενα για να προχωρήσει η επένδυση των 7 δισ. ευρώ στο Ελληνικό.
Ο νέος φορέας περιγράφεται αναλυτικά στα πρώτα άρθρα του σχεδίου νόμου του υπουργείου Οικονομικών «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων – Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022» που πρόκειται να ψηφιστεί τις επόμενες μέρες από τη Βουλή.

Το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) που θα ιδρυθεί θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, την περισυλλογή, μεταφορά και διάθεση απορριμμάτων και την παροχή υπηρεσιών ηλεκτροφωτισμού. Τα έσοδα του φορέα θα προέρχονται από τα ανταποδοτικά τέλη που θα πληρώνουν οι χρήστες στην ανάπτυξη (ένοικοι των κατοικιών και επαγγελματίες) μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού, αλλά και αρχικά από το Δημόσιο. Οι οικείοι ΟΤΑ θα είναι υποχρεωμένοι να παραδίδουν τα ανταποδοτικά τέλη που αναλογούν σε όλες τις χρήσεις της ανάτπυξης στον νέο αυτό φορέα.
Οι ρυθμίσεις για τον νέοφορέα βρίσκουν σύμφωνο τον δήμαρχο Ελληνικού – Αργυρούπολης Γιάνντι Κωνσταντάτο, ο οποίος δηλώνει δικαιωμένοςγιατί πολλές από ης προ τάσεις του έχουν υιοθετηθεί. Ενστάσεις διατυπώνουν οι δήμαρχοι Αλίμου Ανδρέας Κονδϋλης και Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου. Σημειώνεται ότι διοικητικά το 90% της έκτασης του παλιού αεροδρο μίου ανίίκει στον Δήμο Ελλίιντκού – Αργυρούπολης, το 6% στη Γλυφάδα και το 4% στον Άλιμο.