Το θέμα των δικαστικών εκκρεμοτήτων και των διεκδικήσεων των οικοπέδων όπου προβλέπεται να δημιουργηθούν οι μονάδες, δεν αναστέλλει την υπογραφή της ΣΔΙΤ για τη...

Το θέμα των δικαστικών εκκρεμοτήτων και των διεκδικήσεων των οικοπέδων όπου προβλέπεται να δημιουργηθούν οι μονάδες, δεν αναστέλλει την υπογραφή της ΣΔΙΤ για τη διαχείριση των απορριμμάτων: Αυτό υποστηρίζει η Περιφέρεια υπογραφή της ΣΔΙΤ για τα σκουπίδια Πελοποννήσου, σε ανακοίνωση της.
Ειδικότερα, αναφέρει: Ή Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, η οποία θα αποφανθεί σχετικά με το ποιος είναι ο δικαιούχος σε ό,τι αφορά το θέμα των διεκδικήσεων των οικοπέδων για το έργο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Είναι σαφές επίσης ότι το θέμα αυτό δεν αναστέλλει την υπογραφή της σύμβασης του έργου, δεδομένου ότι η ίδια η δικαιοσύνη (τελευταία απόφαση του ΣτΕ) έχει δώσει εντολή στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, για λόγους επιτακτικής ανάγκης και δημοσίου συμφέροντος, να προβεί στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης».