Του Δημήτρη Παυλόπουλου* Τα βασικά συμπεράσματα της ολοκληρωμένης εισήγησης με θέμα: » Ορισμοί Πολιτικής Προστασίας και Χρησιμότητα Γ.Γ.Π.Π.» έχουν ως εξής:   *O Δημήτρης... Ορισμοί Πολιτικής Προστασίας και Χρησιμότητα Γ.Γ.Π.Π.

Του Δημήτρη Παυλόπουλου*

Τα βασικά συμπεράσματα της ολοκληρωμένης εισήγησης με θέμα: » Ορισμοί Πολιτικής Προστασίας και Χρησιμότητα Γ.Γ.Π.Π.» έχουν ως εξής:

 

*O Δημήτρης Παυλόπουλος είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος, πρώην πρόεδρος ΔΚΜ. Το κείμενο αποτελεί μέρος της εισήγησης του Δ. Παυλόπουλου στην ημερίδα με θέμα «Πολιτική προστασία και διαχείριση κινδύνων και κρίσεων», που παραγματοποιήθηκε στις 14 Ιουνίου 2018.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

NEWSLETTER