Σε θετική πορεία κινούνται τα έσοδα του ΕΦΚΑ το πρώτο πεντάμηνο του 2018, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του για το...

Σε θετική πορεία κινούνται τα έσοδα του ΕΦΚΑ το πρώτο πεντάμηνο του 2018, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του για το διάστημα Ιανουάριος – Μάιος το πλεόνασμά του διαμορφώνεται στα 437,58 εκατ. ευρώ γράφει ο  Στέλιος  Παπαπέτρου στη Ναυτεμπορική και στο σχετικό δημοσίευμα αναλυτικά σημειώνεται ότι:

Σύμφωνα μετά επίσημα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, το σύνολο των εσόδων του ΕΦΚΑ ανήλθε στα 15.942,19 εκατ. ευρώ και το σύνολο των εξόδων του στα 15.411,78 εκατ. ευρώ.
Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι τα έσοδα από τις εισπράξεις των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών είναι αυξημένα σε σχέση με πέρσι κατά 8%, ενώ τα έσοδα από τον τομέα των μη μισθωτών εμφανίζονται μειωμένα σε σύγκριση με πέρσι κατά 185,93 εκατ.
ευρώ.

Στελέχη του υπουργείου Εργασίας θεωρούν ότι «δεν είναι δόκιμη η σύγκριση των μεγεθών του 2017 και του 2018 από τις εισπράξεις των εισφορών των μη μισθωτών», δηλαδή των αυτοαπασχολουμένων, επειδή -όπως εξηγούν- τον Ιανουάριο του 2017 είχαν αποτυπωθεί -εγγράφει- οι εισφορές του πρώην ΟΑΕΕ του τελευταίου διμήνου του 2016, όπως επίσης και οι εισφορές του πρώην ΕΤΑΑ (μηχανικοί, γιατροί, δικηγόροι) και του πρώην ΟΓΑ.
Εισφορές μισθωτών

Τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών, εκτός από τους μισθωτούς της κεντρικής διοίκησης, δηλαδή του Δημοσίου, το πρώτο πεντάμηνο του έτους ανήλθαν σε 2.632 εκατ. ευρώ, έναντι 2.436,5 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου πενταμήνου του 2017. Συνεπώς, παρουσιάζουν αύξηση κατά 195,5 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό κατά 8%.
Παράγοντες του υπουργείου Εργασίας εκτιμούν ότι αυτό το ποσοστό της αύξησης των εσόδων από τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα θα διατηρηθεί σε όλη τη διάρκεια του έτους και σύμφωνα με την πρόβλεψή τους τα έσοδα απ’ αυτή την κατηγορία θα πλησιάσουν τα 6.750 εκατ. ευρώ, ήτοι 504 εκατ. ευρώ επιπλέον από την αρχική πρόβλεψη του μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, που ήταν 6.246 εκατ. ευρώ.

Η εξήγηση που δίνουν στελέχη του υπουργείου για τη σταθεροποίηση της θετικής πορείας των εσόδων από τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα σε όλη τη διάρκεια του έτους εστιάζεται στην συνεκτίμηση των εξής τριών παραγόντων:

Α) Στα στοιχεία της απασχόλησης του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, σύμφωνα με τα οποία για το πρώτο πεντάμηνο του έτους το ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων είναι θετικό κατά 264.551 θέσεις εργασίας.
Β) Η πορεία της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας την περίοδο του Ιανουάριου – Μαρτίου του 2018, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, παρουσιάζει σημαντική άνοδο και συγκεκριμένα αύξηση κατά 6,5% στον αριθμό των οικοδομικών αδαών, κατά 11,80% στην οικοδομούμενη επιφάνεια και κατά 4,20% στον όγκο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Συνεπώς, όπως εκτιμούν στο υπουργείο Εργασίας, τα στοιχεία αυτά θα επιφέρουν μία σημαντική αύξηση της απασχόλησης, κυρίως στο β’ εξάμηνο του 2018, στον τομέα των οικοδομικών και τεχνικών έργων και μια αντίστοιχη αύξηση των εσόδων από την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών.
Γ) Επίσης, συνεκτιμώνται και τα στοιχεία του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη αρκετές προκηρύξεις για προσλήψεις προσωπικού στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Έσοδα από μη μισθωτούς

Τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές των μη μισθωτών, δηλαδή εμπόρων, δικηγόρων, γιατρών, μηχανικών, αγροτών (πρώην ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΟΓΑ), το πρώτο πεντάμηνο του έτους ανήλθαν σε 595,8 εκατ. ευρώ έναντι 781,7 εκατ. ευρώ που ήταν το αντίστοιχο πεντάμηνο του 2017. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την προσέγγιση στελεχών του υπουργείου Εργασίας, η σύγκριση των δύο περιόδων, δηλαδή της φετινής και της αντίστοιχης περσινής, δεν είναι δόκιμη, καθώς -όπως επισημαίνουν πέρσι στο πρώτο δίμηνο του 2017 είχαν εισπραχθεί και οι ασφαλιστικές εισφορές του τελευταίου διμήνου του 2016. Σε αυτή την κατηγορία των εσόδων εκτιμούν ότι θα επιτευχθεί ο αρχικός στόχος του 1,5 δισ. ευρώ για το σύνολο του έτους.