Πρόσκληση, ύψους 25 εκατ. ευρώ, προς τους ΟΤΑ για έργα αποκατάστασης χωματερών ενεργοποιήθηκε με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, Πάνου Σκουρλέτη, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού... Πρόσκληση χρηματοδότησης προς ΟΤΑ για αποκατάσταση χωματερών

Πρόσκληση, ύψους 25 εκατ. ευρώ, προς τους ΟΤΑ για έργα αποκατάστασης χωματερών ενεργοποιήθηκε με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, Πάνου Σκουρλέτη, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΦιλόΔημος».

Με  την Πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις ένταξης οι ΟΤΑ στον χώρο ευθύνης των οποίων βρίσκονται ΧΑΔΑ, εξαιτίας των οποίων έχουν επιβληθεί πρόστιμα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, και οι οποίοι, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν έχουν ενταχθεί σε κάποιο είτε Περιφερειακό είτε Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Παράλληλα με το κυρίως έργο αποκατάστασης, με την πρόσκληση δίνεται η δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν και συνοδά έργα -προμήθειες ή/και εγκαταστάσεις (αρμοδιότητας ΟΤΑ) που διευκολύνουν την άμεση διακοπή λειτουργίας και εν συνεχεία αποκατάσταση ενεργών ΧΑΔΑ ή γενικά την αποκατάσταση ανενεργών ΧΑΔΑ. Ενδεικτικές κατηγορίες τέτοιων συνοδών έργων είναι: εγκαταστάσεις και εξοπλισμός μεταφόρτωσης, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός δεματοποίησης, αποθήκευσης κλπ

NEWSLETTER