Τις αντιρρήσεις τους επί των αναρτημένων δασικών χαρτών για περιοχές της Δυτικής Αττικής, του Πειραιά, των Τρικάλων και της Καβάλας μπορούν να υποβάλλουν οι... Δασικοί Χάρτες: Οι περιοχές και οι προθεσμίες για την υποβολή αντιρρήσεων

Τις αντιρρήσεις τους επί των αναρτημένων δασικών χαρτών για περιοχές της Δυτικής Αττικής, του Πειραιά, των Τρικάλων και της Καβάλας μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι καθώς άρχισαν να τρέχουν οι σχετικές προθεσμίες. Ειδικότερα:

Αττική

Από την Διεύθυνση Δασών Δυτικής Αττικής, ανακοινώθηκε ότι με την 52747/1174/22-06-2018 ταυτάριθμη απόφαση (ΑΔΑ:6Κ38ΟΡ1Κ-359), αναρτήθηκε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας του «Ελληνικού Κτηματολογίου» (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoF1_Page.aspx)
ο δασικός χάρτης των Προκαποδιστριακών ΟΤΑ Ελευσίνας, Μαγούλας, Νέας Περάμου, Οινόης, Ερυθρών, Βιλίων Π.Ε. Δυτ. Αττικής και Κορυδαλλού Π.Ε. Πειραιώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 3889/2010 (Φ.Ε.Κ. 182 Α΄), όπως ισχύει.

Για τον αναρτημένο δασικό χάρτη μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να λαμβάνει γνώση στην ανωτέρω ιστοσελίδα του «Ελληνικού Κτηματολογίου», μέσω του οποίου, και μόνο μπορούν να υποβάλλονται αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου αυτού. Η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων είναι αποκλειστική και ξεκινά την 6/7/2018, ημέρα Παρασκευή και λήγει την 18/10/2018, ημέρα Πέμπτη.

Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες , δηλαδή λήγει την 07/11/2018, ημέρα Τετάρτη.

Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνον στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στον δασικό χάρτη εκτάσεων.

Δικαίωμα υποβολής αντίρρησης και αίτησης διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α. α΄ και β΄βαθμού, εφόσον επικαλούνται εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα επί της αμφισβητούμενης δασικής, χορτολιβαδικής και βραχώδους ή πετρώδους έκτασης.

Ειδικά κατά της παράλειψης να περιληφθεί στον δασικό χάρτη ορισμένη δασικού χαρακτήρα ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση, αντίρρηση ή αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος μπορεί να υποβάλλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Ο.Τ.Α. ή περιβαλλοντική οργάνωση ή άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.

Για την υποβολή των αντιρρήσεων καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος ανάλογα με το εμβαδόν που αφορά η αντίρρηση. Γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων παρέχονται στο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης που βρίσκεται στη διεύθυνση Παλληκαρίδη 19-21, Αιγάλεω, Τ.Κ. 12243, τηλ.2105908977, τις εργάσιμες ημέρες, και κατά τις ώρες 7:30 π.μ. έως και 15:30 μ.μ., καθ’ όλη την διάρκεια της περιόδου υποβολής αντιρρήσεων.

Επίσης για λόγους ενημέρωσης ο αναρτημένος δασικός χάρτης βρίσκεται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Τρίκαλα και  Καβάλα

Στα Τρίκαλα δασικοί χάρτες έχουν αναρτηθεί για το σύνολο της περιοχής, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δασών, ενώ στην Καβάλα οι αναρτήσεις αφορούν στο υπόλοιπο του Δήμου Νέστου.
Οι ιδιοκτήτες ακινήτων σε αυτές τις περιοχές μπορούν να εξετάζουν τον δασικό χάρτη που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του «Ελληνικού Κτηματολογίου», μέσω του οποίου μπορούν να υποβάλλουν τις αντιρρήσεις τους ως πρoς το περιεχόμενό του ή να υποβάλλουν αίτημα διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος έως τις 18 Οκτωβρίου 2018. Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων για τους κατοίκους εξωτερικού διαρκεί είκοσι ημέρες περισσότερο και λήγει στις 7 Νοεμβρίου 2018.

Ειδικό τέλος

Η υποβολή αντίρρησης γίνεται με την καταβολή ειδικού τέλους, το οποίο προσδιορίζεται ανάλογα με το εμβαδόν της έκτασης που αφορά η αντίρρηση.
Συνολικά στις Διευθύνσεις Δασών Τρικάλων και Δυτικής Αττικής αναρτήθηκαν χάρτες που ανήκουν στο 17% της χώρας, ενώ στη συνέχεια τη σκυτάλη των αναρτήσεων εντός του καλοκαιριού θα πάρουν οι υπόλοιπες περιοχές της Ανατολικής και της Δυτικής Αττικής.

Άλλες περιοχές

Μέχρι το τέλος του καλοκαιριού αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί επίσης και οι αναρτήσεις για τη Θεσσαλονίκη, την Καρδίτσα, τη Λάρισα και τη Μαγνησία.

Προθεσμία έως 31 Ιουλίου

Ωστόσο εκείνοι που θα πρέπει να βιαστούν είναι όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αντιρρήσεις για παλαιότερες αναρτήσεις, καθώς η σχετική προθεσμία, στην οποία πρόσφατα δόθηκε παράταση από το υπουργείο Περιβάλλοντος, λήγει στις 31 Ιουλίου.

Η προθεσμία αυτή αφορά τους δασικούς χάρτες που αναρτήθηκαν από τον Οκτώβριο 2017 έως τον Μάρτιο 2018 και στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και περιοχές της Ανατολικής Αττικής (Καλάμου, Ν. Ματιών, Μαρκόπουλου Ωρωπού, Σκάλας Ωρωπού, Συκάμινου, Δήμου Ωρωπού). Οι υπόλοιπες περιοχές αυτού του κύκλου είναι από τις ενότητες Χίου, Ημαθίας, Πέλλας, Καβάλας, Ξάνθης, Θεσπρωτίας, Κυκλάδων, Αρκαδίας, Λέσβου, Φλώρινας, Κιλκίς, Θάσου, Σερρών, Χανίων και Ζακύνθου.

Γεωργική γη

Στο μεταξύ «τρέχει» και η παράταση που δόθηκε έως τις 8 Αυγούστου 2020 και αφορά τη δυνατότητα εξαγοράς εκτάσεων δασικού χαρακτήρα για γεωργική καλλιέργεια έναντι τιμήματος, το οποίο μπορεί να αποπληρωθεί σε 100 δόσεις.
Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι ολοκληρώθηκε το 32%της κύρωσης των δασικών χαρτών όλης της χώρας.

Έως τώρα οι περισσότεροι δήμοι έχουν συνδράμει το έργο των δασικών χαρτών αποστέλλοντας οικιστικά όρια και οικιστικές πυκνώσεις, ενώ όσοι Θα πρέπει να βιαστούν όσοι θέλουν να υποβάλουν αντιρρήσεις για παλιές αναρτήσεις καθώς η προθεσμία λήγει σύντομα δεν το έχουν πράξει ακόμα, θα πρέπει να βιαστούν, καθώς η τελευταία παράταση λήγει στις 16 Ιουλίου.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος έχει προειδοποιήσει πως η μη αποστολή των στοιχείων θα βάλει σε περιπέτειες τους δημότες, αφού δεν θα έχει εξασφαλιστεί η προστασία των ιδιοκτησιών τους ·

NEWSLETTER