Πολλά είδη σφήκας αποτελούν «σπάνια και προστατευόμενα είδη υπό εξαφάνιση» και η εξολόθρευσή τους τιμωρείται με ελάχιστο πρόστιμο 5.000 ευρώ. Για το κάθε έντομο....

Πολλά είδη σφήκας αποτελούν «σπάνια και προστατευόμενα είδη υπό εξαφάνιση» και η εξολόθρευσή τους τιμωρείται με ελάχιστο πρόστιμο 5.000 ευρώ. Για το κάθε έντομο. Αν μάλιστα, στην προσπάθειά να υπερασπίσετε το αναψυκτικό σας από τις επιβουλές μιας σφήκας σας τύχει να είναι  από το ιδιαίτερα σπάνιο είδος Bembix rostrata, ο λογαριασμός εκτοξεύεται στις 65.000 ευρώ. Αυτά προβλέπει η νομοθεσία… στη Γερμανία.

Πηγή: DW

NEWSLETTER