Μία πλατφόρμα από εξελιγμένης τεχνολογίας πληροφοριακά εργαλεία,  που θα περιλαμβάνει την απαραίτητη πληροφορία για την άμεση αντίδραση και την αποτελεσματική διαχείριση όλων των διαθέσιμων... ERMIS: Νέα πλατφόρμα για την πρόληψη φυσικών καταστροφών

Μία πλατφόρμα από εξελιγμένης τεχνολογίας πληροφοριακά εργαλεία,  που θα περιλαμβάνει την απαραίτητη πληροφορία για την άμεση αντίδραση και την αποτελεσματική διαχείριση όλων των διαθέσιμων μέσων έπειτα από ένα καταστροφικό συμβάν, όπως είναι ο σεισμός, θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο του έργου ERMIS το οποίο ενεργοποιήθηκε  στα Ιωάννινα.

Στο διοικητήριο της Περιφέρειας, σύμφωνα με δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση υλοποίησης του έργου με τον προϊστάμενο της Πολιτικής Προστασίας στην Ήπειρο Δημ. Μαυρογιώργο να τονίζει μεταξύ άλλων, πως «θα υλοποιηθούν μηχανισμοί που θα επιτρέπουν την άμεση διάθεση προς το ευρύ κοινό μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας, οδηγιών κρίσιμων για την ασφάλεια του.

Ακόμη, μέσω ειδικών μελετών οι επιστημονικοί φορείς του έργου θα συντάξουν επικαιροποιημένους χάρτες των ενεργών ρηγμάτων και των επικίνδυνων για κατολίσθηση σημείων σε επιλεγμένες περιοχές των Περιφερειών. Επίσης θα καταρτιστεί ένα κοινό πρόγραμμα εκπαίδευσης Εθελοντικών Ομάδων στις δύο Περιφέρειες για να συνδράμουν τον Κρατικό μηχανισμό στην άμεση ανταπόκριση έπειτα από μεγάλες καταστροφές».
Με την συνδρομή του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) θα συνταχθεί οδηγός ετοιμότητας και ασφάλειας για το ευρύ κοινό, ο οποίος σε συνδυασμό με ασκήσεις ετοιμότητας στα σχολεία, θα συμβάλλει στην εμπέδωση βέλτιστων πρακτικών αντίδρασης έπειτα από φυσικές καταστροφές.
Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 900.000 ευρώ και είναι συγχρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα Interreg V-A Greece-ltaly 20142020.
Επικεφαλής εταίρος η Περιφέρεια Ηπείρου και το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε συνεργασία με δύο εταίρους από την Ιταλία, την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Απουλίας και το Τμήμα Γεωτεχνικών και Περιβαλλοντικών Επιστήμων του Πανεπιστημίου του Μπάρι. Στο έργο συμμετέχει ως συνδεδεμένος εταίρος και το ελληνικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας.