Για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων ετών που ο όμιλος Adecco Ελλάδας διερευνά το θέμα της απασχολησιμότητας στην Ελλάδα, εμφανίζει πτωτική...

Για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων ετών που ο όμιλος Adecco Ελλάδας διερευνά το θέμα της απασχολησιμότητας στην Ελλάδα, εμφανίζει πτωτική πορεία η τάση αναζήτησης εργασίας στο εξωτερικό, αν και ακόμα σημαντικός αριθμός υποψηφίων εξετάζει την πιθανότητα αναζήτησης ευκαιριών εκτός Ελλάδας. Συγκεκριμένα, το ποσοστό των υποψηφίων που εξετάζει το ενδεχόμενο εργασίας στο εξωτερικό ανέρχεται στο 22%, ενώ το 2017 το αντίστοιχο ποσοστό άγγιζε το 33%. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αυτό προέκυψε, μεταξύ άλλων, από τα αποτελέσματα της έρευνας, με τίτλο «Η Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα, 2018», που παρουσίασε ο όμιλος Adecco Ελλάδας, αποτυπώνοντας για τέταρτη διαδοχική χρονιά τη γνώμη εργαζομένων και υποψηφίων για την αγορά εργασίας

NEWSLETTER