Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης των Γεφυρών διοργανώνει το 3ο διεθνές συνέδριο Γεφυρών IBSBI 2018 “Innovations on Bridges and Soil-Bridge Interaction” από τις 11 ως... Ελληνική Εταιρεία Μελέτης των Γεφυρών: 3ο διεθνές συνέδριο IBSBI 2018 

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης των Γεφυρών διοργανώνει το 3ο διεθνές συνέδριο Γεφυρών IBSBI 2018 “Innovations on Bridges and Soil-Bridge Interaction” από τις 11 ως τις 13 Οκτωβρίου 2018, στο Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα.

Θεματολογία συνεδρίου:

 • Αισθητική και αρχιτεκτονική των γεφυρών
 • Παρακολούθηση γεφυρών
 • Μέθοδοι σχεδιασμού
 • Κατασκευή και ανέγερση
 • Υλικά υψηλής αντοχής
 • Νέα υλικά και η εφαρμογή τους στην γεφυροποιία
 • Διεθνείς κανονισμοί γεφυρών και σύγκριση αυτών – Φορτίσεις
 • Σεισμική συμπεριφορά
 • Αλληλεπίδραση οχήματος-γεφύρας
 • Παλαιές γέφυρες και επισκευή
 • Λίθινες γέφυρες
 • Γέφυρες μεγάλων ανοιγμάτων
 • Γέφυρες ειδικής μορφής
 • Πλωτές γέφυρες
 • Πεζογέφυρες
 • Αερογέφυρες
 • Γεωτεχνικά προβλήματα των γεφυρών
 • Αλληλεπίδραση Εδάφους Ανωδομής
 • Ευστάθεια – Μορφές και ανάλυση
 • Βοηθητικές κατασκευές
 • Προκατασκευή
 • Ανέγερση
 • Υπολογιστικές τεχνικές
 • Πειραματική έρευνα
 • Συστήματα μονώσεως και αποσβέσεως
 • Αεροελαστικότητα
 • Περιοδική παρατήρηση και επισκευή γεφυρών
 • Προβλήματα κρούσης και εκρήξεων
 • Γέφυρες με φορτίσεις πολλαπλών κινδύνων

Η υποβολή των εργασιών και η παρουσίασή τους στο συνέδριο θα γίνουν στην αγγλική γλώσσα.

Στο συνέδριο έχουν προσκληθεί οι ακόλουθοι διακεκριμένοι επιστήμονες στον τομέα των γεφυρών ως ομιλητές: D. Bruno, S.M. Saiidi, Ι. Αναστασόπουλος, Π. Παπανικόλας, D. Oliveira.

Θέματα διαλέξεων προσκεκλημένων ομιλητών:

 • Αξιοποίηση της μη γραμμικής αντίδρασης εδάφους-θεμελίωσης στον αντισεισμικό σχεδιασμό νέων και την ανακατασκευή των υφιστάμενων γεφυρών.
 • Ευπαθής συμπεριφορά τοξωτών καλωδιωτών γεφυρών λόγω μηχανισμού θραύσεως καλωδίων.
 • Επιλογή, αξιολόγηση και σχεδιασμός επισκευασμένων υποστυλωμάτων γεφυρών υπό σεισμική φόρτιση.
 • Αξιολόγηση και επισκευή λίθινων γεφυρών: Παραδείγματα από τη Βορειοδυτική Ιβηρική Χερσόνησο.

Κόστος συμμετοχής: Σύνεδροι 200 ευρώ, νέοι μηχανικοί 100 ευρώ, σπουδαστές 50 ευρώ.

Πληροφορίες: http://ibsbi2018.ntua.gr/, ibsbi2018@ntua.gr, τηλ.: 210-7721603, 2454, 3443