Δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 3136, Τεύχος Β 31 Ιουλίου 2018) η υπουργική απόφαση του υπουργού ΠΕΝ Γιώργου Σταθάκη (αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983),... «e-Άδειες»: «Τρέχουν» οι προθεσμίες για τις ηλεκτρονικές οικοδομικές άδειες – Το ΦΕΚ του ΥΠΕΝ

Δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 3136, Τεύχος Β 31 Ιουλίου 2018) η υπουργική απόφαση του υπουργού ΠΕΝ Γιώργου Σταθάκη (αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983), με τίτλο:  Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής, έλεγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων του άρθρου 29 του ν.4495/2017 και καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν.4495/2017.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΣΤΟ ΦΕΚ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

 Η απόφαση προβλέπει ότι τίθεται σε  δοκιμαστική λειτουργία από τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018 και σε πλήρη λειτουργία από τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018 το νέο πληροφοριακό σύστημα «e-Άδειες», δείτε εδώ το αποκλειστικό ρεπορτάζ του ecopress   και την παρουσίαση από το ecopress των 23 άρθρων της απόφασης του ΥΠΕΝ

Η απόφαση 

Με την απόφαση του ΥΠΕΝ , καθορίζονται:

α) η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαιτούμενων, κατά περίπτωση, δικαιολογητικών και στοιχείων για την έκδοση των πράξεων εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών του άρθρου 28 του ν. 4495/2017 (όπως οικο­δομικών αδειών, εγκρίσεων μικρής κλίμακας, εγκρίσεων εκτέλεσης εργασιών κ.λπ), καθώς και οι τεχνικές προδια­γραφές των ηλεκτρονικών αρχείων που τα συνοδεύουν

β) το πληροφοριακό σύστημα και οι ηλεκτρονικές υπη­ρεσίες που παρέχονται προς τις δημόσιες αρχές για την έκδοση των αναγκαίων διοικητικών πράξεων εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών (οικοδομικών αδειών), κατά τις διατάξεις του ν.4495/2017,

γ) οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται στους πολίτες και τους ενδιαφερόμενους,

δ) οι όροι πρόσβασης και διάθεσης στα παραπάνω στοιχεία, ηλεκτρονικές υπηρεσίες και πληροφοριακό σύστημα,

ε) κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ηλεκτρονική εξυ­πηρέτηση των ενδιαφερομένων και των μηχανικών, με σκοπό την εξασφάλιση της διαφάνειας, στ) κάθε άλλο είδος γεωχωρικών δεδομένων που απαι­τούνται για τον εντοπισμό της θέσης του ακινήτου.

ζ) Το τέλος ανταπόδοσης για κάθε ηλεκτρονική υπο­βολή για την έκδοση των διοικητικών πράξεων αδειοδότησης.