Προωθείται η επένδυση ύψους άνω των 200 εκατομμυρίων ευρώ, για τη δημιουργία Πρότυπου Επιχειρηματικού Πάρκου στα Οινόφυτα, που θα συνδυαστεί με την πολεοδομική εξυγίανση... Έρχεται η απόφαση για το Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης Οινοφύτων Σχηματαρίου

Προωθείται η επένδυση ύψους άνω των 200 εκατομμυρίων ευρώ, για τη δημιουργία Πρότυπου Επιχειρηματικού Πάρκου στα Οινόφυτα, που θα συνδυαστεί με την πολεοδομική εξυγίανση και την περιβαλλοντική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής του Ασωπού.


Μετά την ψήφιση της τροπολογίας για τα Οινόφυτα, ο Φορέας Ανάπτυξης του ΕΠΕ Οινοφύτων θα καταθέσει φάκελο του έργου, ο οποίος θα αξιολογηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες των υπουργείων Οικονομίας και Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία θα εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση περί έγκρισης του ΕΠΕ Οινοφύτων γράφει το «Έθνος» και σημειώνει ότι:
Το σχέδιο υλοποίησης του ΟΣΣΠ παρουσιάστηκε στις 7 Ιουνίου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες και απέσπασε πολύ θετικές κριτικές. Για την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασµού για την εξυγίανση του Ασωπού έχουν συσταθεί η Επιτροπή Συντονισµού και η Τεχνική Γραμματεία του ΟΣΣΠ, οι οποίες θα αρχίσουν το έργο τους στο προσεχές διάστημα.
Οι παρεμβάσεις
• Δημιουργία Μονάδας Καθαρισµού Αποβλήτων στο πρώτο στάδιο ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης Οινοφύτων Σχηματαρίου.
• Αναβάθμιση – Επέκταση – Εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Σχηματαρίου και Ολοκλήρωση και Αναβάθμιση Εσωτερικών και Εξωτερικών Δικτύων Αποχέτευσης Ακαθάρτων του Δήµου Τανάγρας και Μεταφοράς στην Μονάδα ΕΕΛ Σχηματαρίου / Οινοφύτων
• Βελτίωση αστικών και περιαστικών μικρο-υποδομών και ανάπτυξη εφαρμογών «έξυπνης πόλης» που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των εργαζομένων, καθώς και στην προσέλκυση επισκεπτών στην ευρύτερη «περιοχή παρέμβασης» της ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού
• Στήριξη της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων σε αυτές που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στην Λειτουργική Περιοχή Παρέμβασης της Ο.Χ.Ε. ΛΑΠ Ασωπού στο πλαίσιο Ειδικών Στρατηγικών Εξειδίκευσης ΠΕΠ Στ. Ελλάδας που αφορούν Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες
• Εφαρμογή της Αποκατάστασης των Περιοχών Εκροής παράνοµων αγωγών και ανεξέλεγκτων απορρίψεων στον ποταμό Ασωπό (αποτέλεσµα έρευνας ΕΜΠ – ΑΠ 4 ΟΣΠΠ)
• Αναβάθμιση Εγκαταστάσεων Χημικών Διεργασιών ΕΑΒ για την μείωση του Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος
• Υποδομές Απορροής Οµβρίων στην ευρύτερη περιοχή του οικισµού Οινόης
• Μελέτη, Κατασκευή και Λειτουργία μονάδας επεξεργασίας και χώρος ταφής επικίνδυνων αποβλήτων (ΧΟΔΒ Α).
• Ανάπτυξη και λειτουργία «Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος» ΛΑΠ Ασωπού (κωδικοποίηση των εστιών ρύπανσης και των υπαίτιων ρυπαντών και λήψη / παρακολούθηση μέτρων εξυγίανσης και εξάλειψης των εστιών ρύπανσης, υποστήριξη σχεδιασµού, διενέργειας και εφαρμογής περιβαλλοντικών ελέγχων, Περιβαλλοντικό Μητρώο, ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων, πιλοτικές / ερευνητικές δράσεις κ.λπ.)
• Διερευνητική παρακολούθηση των σημειακών απορρίψεων στον ποταμό Ασωπό
• Καταγραφή των αγωγών που εκρέουν στον Ασωπό και Σχέδιο Αποκατάστασης των περιοχών εκροής στην Λειτουργική Περιοχή Παρέμβασης της ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού
• Ολοκλήρωση του Πολεοδομικού Σχεδιασμού στην Περιοχή Παρέμβασης της ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού – Εκπόνηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήµου Τανάγρας

Τα οφέλη
Χαμηλό κόστος λειτουργίας και σύγχρονες υποδομές
Ο ΣΕΒ θεωρεί ότι τα επιχειρηματικά πάρκα μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονομίας. Πιο αναλυτικά επιτυγχάνονται:
• Πλήρης απαλλαγή από την υποχρέωση άδειας εγκατάστασης και των ανανεώσεων αυτής
• Ταχύτερη περιβαλλοντική αδειοδότηση
• Χαμηλότερο κόστος εγκατάστασης έως και 25,5%
• Χαμηλότερο φόρο ακίνητης περιουσίας έως και 54 000 ευρώ
• Απαλλαγή από φόρο μεταβίβασης ή δωρεάς
• Χαμηλότερο κόστος λειτουργίας
• Εξοικονόμηση στο κόστος οδοφωτισμού και καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων έως 49%
• Ταχύτερες διαδικασίες σε συμπληρωματικές αδειοδοτήσεις
• Ταχύτερες διαδικασίες επέκτασης και εγκαταστάσεων
• Δίκτυο σύγχρονων και ανεπτυγμένων υποδομών (δίκτυα αποχέτευσης, ύδρευσης, πυρόσβεσης, επεξεργασίας αποβλήτων, δίκτυα ηλεκτροδότησης, επικοινωνιών, οδοφωτισμού και οδικό δίκτυο)
• Ξεκάθαροι τίτλοι ιδιοκτησίας και χρήσεις γης
• Ευκαιρίες ανάπτυξης συνεργασιών.

NEWSLETTER