Oι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) δεν προκαλούν μόνο μακροπρόθεσμα περιβαλλοντικά οφέλη, καταπολεμώντας την κλιματική αλλαγή, αλλά επιφέρουν και άμεσο οικονομικό αντίκτυπο στους κατοίκους πλησίον... Ανταποδοτικά οικονομικά οφέλη από τα αιολικά, σε 400.000 ιδιώτες και σε δήμους για έργα ανάπτυξης

Oι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) δεν προκαλούν μόνο μακροπρόθεσμα περιβαλλοντικά οφέλη, καταπολεμώντας την κλιματική αλλαγή, αλλά επιφέρουν και άμεσο οικονομικό αντίκτυπο στους κατοίκους πλησίον των περιοχών όπου εγκαθίστανται, τονώνοντας σημαντικά τις τοπικές κοινωνίες, με ισχυρό αποτύπωμα σε περιόδους οικονομικής κρίσης, που εξακολουθούμε να διερχόμαστε.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, που εισήχθη το 2006, συνεχίστηκε τροποποιούμενη το 2010, ολοκληρώθηκε θεσμικά το 2014 με την έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης και τέθηκε σε εφαρμογή το 2016, ξεμπλοκάροντας την όλη διαδικασία, προβλέπεται επιβολή ειδικού τέλους 1% επί των εσόδων των επενδυτών από την πωλούμενη ηλεκτρική ενέργεια από αιολικά πάρκα ως ανταποδοτικό όφελος σε περιοχές όπου αυτά λειτουργούν. Το ειδικό αυτό τέλος πιστώνεται απευθείας στους λογαριασμούς ρεύματος πλήθους οικιακών καταναλωτών ανά την επικράτεια. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι ήδη μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί τα προβλεπόμενα χρηματικά ποσά υπέρ των οικιακών καταναλωτών ρεύματος ως ανταποδοτικά οφέλη και έχουν εμφανιστεί στους λογαριασμούς τους σημαντικότατες εκπτώσεις εξαιτίας αυτού του λόγου. Πρόκειται για συνολικό ποσό της τάξης των 20 εκατ. ευρώ, που καλύπτει αρχικά την περίοδο 2010-2014, ενώ άμεσα θα υπάρξει νέα καταβολή και για το διάστημα 20152017. Έτσι, επωφελούνται με έκπτωση στον λογαριασμό ρεύματός τους περίπου 400.000 δικαιούχοι καταναλωτές που γειτνιάζουν με αιολικά πάρκα• σε πολλές δε περιπτώσεις είδαν και μηδενικούς λογαριασμούς ρεύματος.

3.000 ευρώ ανά νοικοκυριό

Χαρακτηριστικό παράδειγμα όπως σημειώνει ο Σωκράτης Κωνσταντινίδης, γενικός Διευθυντής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του Ομίλου Κοπελούζου, στην εφημερίδα «Νέα Σελίδα» αποτελούν οι κάτοικοι της Αισύμης στην περιοχή του Έβρου, όπου 181 οικιακές παροχές, δηλαδή 181 νοικοκυριά, μοιράστηκαν πάνω από 600.000 ευρώ, δηλαδή πάνω από 3.000 ευρώ ανά νοικοκυριό! Τα χρήματα αυτά είναι αναδρομικά και αφορούν στην περίοδο 20102014, ενώ για το διάστημα 2015-2017 αναμένονται ποσά κατά πολύ μεγαλύτερα.
Παράλληλα, και πάντα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, συνεχίζεται κανονικά η καταβολή στους δήμους επιπρόσθετου ποσοστού περίπου 2% από τα έσοδα των αιολικών πάρκων, με σκοπό τη χρησιμοποίησή του για εκτέλεση περιβαλλοντικών δράσεων τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής υποστήριξης. Το έσοδο αυτό των δήμων προβλέπεται να χορηγείται για διάστημα τουλάχιστον 20ετίας, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να εφαρμόσουν ουσιαστικές δράσεις που έχουν στον σχεδίασμά τους προς όφελος των δημοτών τους. Περίπου 400.000 δικαιούχοι καταναλωτές που γειτνιάζουν με αιολικά πάρκα επωφελούνται με έκπτωση στον λογαριασμό ρεύματος, σε πολλές δε περιπτώσεις είδαν και μηδενικούς
«Η ανάπτυξη έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας επιφέρει ουσιαστική ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης και μείωση της ανεργίας, στη συγκυρία, μάλιστα, της οικονομικής κρίσης που μαστίζει σήμερα τη χώρα μας» Επί παραδείγματι και με βάση στοιχεία της ΕΛΕΤΑΕΝ, στην περιοχή της Νότιας Εύβοιας έχουν αποδοθεί πάνω από 82 εκατ. ευρώ στην τοπική κοινωνία από τα υφιστάμενα αιολικά πάρκα που έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν στην περιοχή. Μόνο από τη λειτουργία τους τα έργα αυτά αποδίδουν τοπικά 3,9 εκατ. ευρώ ανά έτος, χωρίς να υπολογίζονται οι άμεσες θέσεις εργασίας και άλλα έμμεσα οφέλη. Το ποσό αυτό αφορά σε αναπτυξιακά έργα, χορηγίες, τοπικές προμήθειες, όπως και στο ειδικό τέλος 3% που παρακρατείται υπέρ των δήμων και των πολιτών. Επενδυτές Τέλος, η ανάπτυξη έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας επιφέρει ουσιαστική ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης και μείωση της ανεργίας, στη συγκυρία, μάλιστα, της οικονομικής κρίσης που μαστίζει σήμερα τη χώρα μας. Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στο γεγονός ότι οι επενδυτές επιλέγουν να απασχολούν τόσο στη φάση κατασκευής όσο και στη φάση λειτουργίας (συντήρηση αιολικού σταθμού, παρακολούθηση της λειτουργίας, φύλαξη) ντόπιο εργατικό δυναμικό, ενώ οι ίδιες οι εταιρείες επιλέγουν να συμβάλλονται με τοπικούς εργολάβους, που επίσης απασχολούν προσωπικό προερχόμενο από την εκάστοτε περιοχή, ως μια πάγια πολιτική θετικής προσέγγισης με την τοπική κοινωνία. Είναι σαφές, λοιπόν, ότι τα οφέλη των ΑΠΕ δεν έχουν μόνο θεωρητικό υπόβαθρο σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, αλλά προσφέρουν και άμεση ικανοποίηση στους κατοίκους γειτνιαζόντων στα αιολικά πάρκα περιοχών, μέσω των προαναφερθέντων απτών οικονομικών οφελών.

NEWSLETTER