Έχει ήδη κατατεθεί στη Γραμματεία της Κυβέρνησης και επόμενο άμεσο βήμα είναι να μπει σε δημόσια διαβούλευση, ώστε  μετά να πάρει το δρόμο για... Γυρίζει σελίδα για 1000 βιομηχανίες και βιοτεχνίες στον Ασωπό – Στην τελική ευθεία η νομοθετική ρύθμιση

Έχει ήδη κατατεθεί στη Γραμματεία της Κυβέρνησης και επόμενο άμεσο βήμα είναι να μπει σε δημόσια διαβούλευση, ώστε  μετά να πάρει το δρόμο για τη Βουλή η νέα νομοθετική ρύθμιση για τη δημιουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης της βιομηχανικής περιοχής Οινόφυτων – Σχηματαρίου, σύμφωνα με πληροφορίες του ecopress 

-«Θα δώσει μεγάλη ανάσα σε αυτήν την τόσο επιβαρυμένη περιβαλλοντικά περιοχή από την άναρχη χωροθέτηση και λειτουργία εκατοντάδων βιομηχανιών», τονίζει ο Αλέξης Χαρίστης αν. υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, σημειώνοντας ότι «το μεγάλο αυτό έργο έρχεται να απαντήσει στα φλέγοντα προβλήματα μίας πολύ επιβαρυμένης περιοχής, που χρόνιζαν εδώ και δεκαετίες».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 200 εκατ. ευρώ από εθνικούς, συγχρηματοδοτούμενους και ιδιωτικούς πόρους. Η μεγάλη συμμετοχή των ιδιωτών στην υλοποίηση αυτού του κρίσιμου έργου γίνεται εφικτή και διευκολύνεται με τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που ανέπτυξε το Υπουργείο Οικονομίας όπως είναι το Ταμείο Υποδομών.

Πρόκειται για μία ιδιαιτέρως σημαντική πρωτοβουλία για την εξυγίανση της περιοχής του Ασωπού, όπου συγκεντρώνεται μεγάλο μέρος της βιομηχανικής δραστηριότητας της χώρας (Ολοκληρωμένο Στρατηγικό Σχέδιο Παρεμβάσεων στη λεκάνη απορροής του Ασωπού Ποταμού και την – ΟΣΣΠ).  Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης ανέλαβε την πρωτοβουλία αυτή, σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, την Περιφέρεια και τον Σύνδεσμο Βιομηχάνων Στερεάς Ελλάδας.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Το σχέδιο υλοποίησης του ΟΣΣΠ παρουσιάστηκε πρόσφατα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες (7/6/2018) και πήρε πολύ θετικές κριτικές.
Την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού για την εξυγίανση του Ασωπού έχουν αναλάβει η Επιτροπή Συντονισμού και η Τεχνική Γραμματεία του ΟΣΣΠ, οι οποίες έχουν συσταθεί και θα αρχίσουν το έργο τους στο προσεχές διάστημα.
Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG RΕGΙO), συμμετέχει ως εξωτερικός εμπειρογνώμονας στην Επιτροπή Συντονισμού υποστηρίζοντας την μεγάλη αυτή προσπάθεια με τη μεταφορά καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας.
Είναι μία πρωτοβουλία που βασίζεται στη στενή και ισότιμη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, της **Περιφέρειας, του Δήμου και των παραγωγικών φορέων **και αποτελεί παράδειγμα δημοκρατικού διαλόγου που εμπλέκει ουσιαστικά τους πολίτες και εξασφαλίζει τη συναίνεση των τοπικών κοινωνιών, στοιχεία που είναι κεντρικά στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Κυβέρνησης.

1000 μονάδες 

Η ΑΒΣ Οινοφύτων – Σχηματαρίου είναι μια από τις μεγαλύτερες της χώρας. Εκεί λειτουργούν περισσότερες από 1.000 μονάδες βιομηχανικής και βιοτεχνικής δραστηριότητας σε έκταση 11.500 στρεμμάτων. Η επιβάρυνση του περιβάλλοντος είναι σημαντική και έχει ως αποτέλεσμα τη μόλυνση του Ασωπού ποταμού, τη σοβαρή υποβάθμιση της περιοχής και ιδιαίτερα αρνητικό αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία και οικονομία.
Για την περιβαλλοντική εξυγίανση του Ασωπού και της βιομηχανικής περιοχής Οινόφυτων – Σχηματαρίου, αλλά και την αναβάθμιση του φυσικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος,* *το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, τον Δήμο Τανάγρας, το Σύνδεσμο Βιομηχάνων Στερεάς Ελλάδας και την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ προχωρά ταχύτατα τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση ενός Ολοκληρωμένου Στρατηγικού Σχεδίου Παρεμβάσεων της ΛΑΠ (Λεκάνης Απορροής Ποταμού) Ασωπού.

Το έργο

Πρόκειται για ένα έργο ορόσημο για την ευρύτερη περιοχή που περιλαμβάνει:

α) την ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης (ΕΠΕ) της ΑΒΣ Οινόφυτων – Σχηματαρίου και

β) την υλοποίηση Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) ΛΑΠ Ασωπού για την περιβαλλοντική εξυγίανση της ευρύτερης περιοχής, τη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των τοπικών κοινωνιών και την αναβάθμιση της τοπικής οικονομίας.

-Το Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης της βιομηχανικής περιοχής Οινοφύτων – Σχηματαρίου, εντάσσεται σε έναν ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων. Υλοποιείται για πρώτη φορά από το υπουργείο Οικονομίας ως βασικό εργαλείο για την παράλληλη επίτευξη δύο στόχων. Την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας από τη μία πλευρά, αλλά και την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος από την άλλη.
Στο επίκεντρο αυτού του σχεδιασμού είναι το Επιχειρηματικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων στο οποίο καταγράφηκαν οι Άτυπες Βιομηχανικές Συγκεντρώσεις (ΑΒΣ) και χαρτογραφήθηκε η βιομηχανική δραστηριότητα στο σύνολο της χώρας. *Η επί δεκαετίες άναρχη χωροθέτηση των βιομηχανικών δραστηριοτήτων, οδήγησαν στη δημιουργία των ΑΒΣ, οι οποίες πολλές φορές λειτουργούν ως ανεξέλεγκτες εστίες μόλυνσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Με βάση αυτή την καταγραφή ιεραρχούνται οι ανάγκες για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων σε εθνικό επίπεδο και σε βάθος 10ετίας.

-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

1)Ψήφιση της τροπολογίας για τα Οινόφυτα.

2) Κατάθεση φακέλου του έργου από τον Φορέα Ανάπτυξης του ΕΠΕ Οινοφύτων.

3) Αξιολόγηση φακέλου από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Οικονομίας και Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

4) Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης περί έγκρισης του ΕΠΕ Οινοφύτων.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ
-Βελτίωση αστικών και περιαστικών μικρο-υποδομών και ανάπτυξη εφαρμογών «έξυπνης πόλης» που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των εργαζομένων, καθώς και στην προσέλκυση επισκεπτών στην ευρύτερη «περιοχή παρέμβασης» της ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού.

-Αναβάθμιση – Επέκταση – Εκσυγχρονισμός Ε.Ε.Λ. Σχηματαρίου ώστε να δέχεται και Απόβλητα Παραγωγικών Μονάδων ελαφράς μεταποίησης που προσομοιάζουν με αστικά και Κατασκευή Βασικών Συνδετήριων Αγωγών.

-Στήριξη της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων σε αυτές που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στην Λειτουργική Περιοχή Παρέμβασης της Ο.Χ.Ε. ΛΑΠ Ασωπού στο πλαίσιο Ειδικών Στρατηγικών Έξυπνης Εξειδίκευσης του ΠΕΠ Στ. Ελλάδας που αφορούν Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες.

-Εφαρμογή της Αποκατάστασης των Περιοχών Εκροής παράνομων αγωγών και ανεξέλεγκτων απορρίψεων στον ποταμό Ασωπό (αποτέλεσμα έρευνας ΕΜΠ – ΑΠ 4 ΟΣΠΠ).

-Αναβάθμιση Εγκαταστάσεων Χημικών Διεργασιών ΕΑΒ για την μείωση του Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος.

-Ολοκλήρωση και Αναβάθμιση Εσωτερικών και Εξωτερικών Δικτύων Αποχέτευσης Ακαθάρτων του Δήμου Τανάγρας και Mεταφοράς στην Μονάδα Ε.Ε.Λ. Σχηματαρίου /Οινοφύτων.

-Υποδομές Απορροής Ομβρίων στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Οινόης για την εξυπηρέτηση και του προτεινόμενου Επιχειρηματικού Πάρκου Επιχειρήσεων Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

-Μελέτη, Κατασκευή και Λειτουργία Χώρου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Βιομηχανικών Αποβλήτων (ΧΟΔΒΑ) ΑΝΑΜΕΤ ΑΕ (μονάδα επεξεργασίας και χώρος ταφής επικίνδυνων αποβλήτων).

-Ανάπτυξη και λειτουργία «Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος» ΛΑΠ Ασωπού (κωδικοποίηση των εστιών ρύπανσης και των υπαίτιων ρυπαντών και λήψη / παρακολούθηση μέτρων εξυγίανσης και εξάλειψης των εστιών ρύπανσης, υποστήριξη σχεδιασμού, διενέργειας και εφαρμογής περιβαλλοντικών ελέγχων, Περιβαλλοντικό Μητρώο, ολοκλ. Σχ. Διαχ. Βιομηχ. Αποβλήτων, πιλοτικές / ερευνητικές δράσεις κ.λπ.)

-Διερευνητική παρακολούθηση των σημειακών απορρίψεων στον ποταμό Ασωπό – Καταγραφή των αγωγών που εκρέουν στον Ασωπό και Σχέδιο Αποκατάστασης των περιοχών εκροής στην Λειτουργική Περιοχή Παρέμβασης της ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού (εφαρμογή μέσω του Α.Π. 2)

-Ολοκλήρωση του Πολεοδομικού Σχεδιασμού στην Περιοχή Παρέμβασης της Ο.Χ.Ε. ΛΑΠ Ασωπού – Εκπόνηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Τανάγρας.

Κυβερνητικές αποφάσεις

Σημειώνεται ότι από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, υπό τον Γιάννη Δραγασάκη, υπουργό Οικονομίας έχουν ληφθεί αποφάσεις για ad hoc ρυθμίσεις για την ΑΒΣ Οινοφύτων, οι οποίες όπως έχουν δημοσιευτεί τον Ιούνιο 2018 σε σχετικό ΦΕΚ προβλέπουν ότι:
Για την εξυγίανση της ΑΒΣ Οινοφύτων απαιτούνται ad hoc θεσμικές παρεμβάσεις που εξειδικεύουν τους όρους ανάπτυξης του ΕΠΕ Οινοφύτων στο πλαίσιο της υλοποίησης του Ολοκληρωμένου Στρατηγικού Σχεδίου Παρεμβάσεων για τα Οινόφυτα.

Παρουσιάζονται συνοπτικά τα στάδια της θεσμοθέτησης για την ίδρυση και ανάπτυξη του ΕΠΕ Οινοφύτων:
> Υπογραφή Συμφωνίας Προθέσεων Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του Δήμου Τανάγρας, του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας και της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε. για την ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης Οινοφύτων.
> Υποβολή Μελέτης για την επακριβή οριοθέτηση της ΑΒΣ Οινοφύτων. Πρόκειται για το πρώτο στάδιο αδειοδότησης που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.
> Νομοθετική Ρύθμιση/Τροποποίηση του ν. 3982/2011 για την οριοθέτηση του ΕΠΕ Οινοφύτων και τον προσδιορισμό των ιδιαίτερων όρων και χαρακτηριστικών του.
> Ίδρυση «Φορέα Ανάπτυξης» του ΕΠΕ Οινοφύτων και υποβολή του φακέλου με τα σχετικά δικαιολογητικά και μελέτες στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.