Ζητούνται από μεγάλη ενεργειακή εταιρία για άμεση πρόσληψη δύο (2) Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία σε έργα κατασκευής και επίβλεψης αιολικών έργων και... Ζητούνται Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί με εμπειρία σε αιολικά έργα για άμεση πρόσληψη

Ζητούνται από μεγάλη ενεργειακή εταιρία για άμεση πρόσληψη δύο (2) Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία σε έργα κατασκευής και επίβλεψης αιολικών έργων και συνοδών αυτών (υποσταθμοί, καλωδιώσεις, συνδέσεις κτλ)
Αποστολή βιογραφικών στο email: proslipsi88@gmail.com