Υπέρ της επιβολής ανώτατης τιμής πώλησης στα καύσιμα σε ορισμένες, νησιωτικές κυρίως, περιοχές γνωμοδότησε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) προς τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομίας... ΡΑΕ: Υπέρ της επιβολής πλαφόν στα καύσιμα

Υπέρ της επιβολής ανώτατης τιμής πώλησης στα καύσιμα σε ορισμένες, νησιωτικές κυρίως, περιοχές γνωμοδότησε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) προς τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομίας και Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τα οποία θα λάβουν και την τελική απόφαση (ΚΥΑ).


Η υποβολή αιτιολογημένης γνώμης από τη ΡΑΕ προς τα συναρμόδια υπουργεία για την επιβολή πλαφόν στις τιμές των καυσίμων, ιδιαίτερα σε νησιά του Αιγαίου (Δωδεκάνησα, Κυκλάδες), κατατέθηκε μετά τις σχετικές συνεδριάσεις της αρχής την Τρίτη και Τετάρτη 7 και 8 Αυγούστου, που φαίνεται πως κατέληξαν σε θετική κρίση για τη χρήση του μέτρου.
Σε σχετικό ρεπορτάζ της εφημερίδας «Ναυτεμπορική» σημειώνεται ότι η γνωμοδότηση περιλαμβάνεται και μεθοδολογία για τον προσδιορισμό των νομών /περιοχών όπου οι τιμές είναι δυσανάλογα υψηλές, ώστε να κρίνεται αναγκαία η επιβολή πλαφόν. Ως βάση θα λαμβάνεται υπόψη μια τιμή αναφοράς ανά περιοχή, το ποσοστό απόκλισης από αυτή από έναν ικανό αριθμό πρατηρίων που θα υπερβαίνει, δηλαδή, το συγκεκριμένο όριο τιμής.
Από την αρχική διερεύνηση του θέματος καταδεικνύεται ότι σε συγκεκριμένες περιοχές υπάρχει μια διάσταση ατελούς ανταγωνισμού, που σχετίζεται με τα μεταφορικά κόστη και με τον περιορισμένο αριθμό πρατηρίων στα νησιά του Αιγαίου. Υπενθυμίζεται ότι η δυνατότητα επιβολής πλαφόν στις τιμές των καυσίμων έχει θεσμοθετηθεί από το 2002 (Ν. 3054) υπό συγκεκριμένες συνθήκες και αποτελεί, σε κάθε περίπτωση, μέτρο προσωρινού χαρακτήρα (με ισχύ έως δύο μήνες κάθε φορά και επανεξέταση).