Σε έξι μήνες θα είναι έτοιμο το Ειδικό Χωρικό για το Μάτι σημειώνει σε δήλωση τυ στην «Εφ. Συν» ο ΥΠΕΝ Γ. Σταθάκης και... ΥΠΕΝ: Σε έξι μήνες το Ειδικό Χωρικό για το Μάτι

Σε έξι μήνες θα είναι έτοιμο το Ειδικό Χωρικό για το Μάτι σημειώνει σε δήλωση τυ στην «Εφ. Συν» ο ΥΠΕΝ Γ. Σταθάκης και αναλυτικά αναφέρει ότι:
-«Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλία για την πολεοδομική ανασυγκρότηση της πληγείσας περιοχής, με την εφαρμογή ενός νέου σχεδιαστικού εργαλείου οργάνωσης του χώρου, του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου, η κατάρτιση του οποίου προβλέπεται και για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Το Ειδικό Χωρικό επιλέχθηκε για το Μάτι, καθώς επιτρέπει τη σύντομη θεσμοθέτηση του σχεδίου πολεοδομικής οργάνωσης της περιοχής, στη βάση του σεβασμού στην ανθρώπινη ζωή και το περιβάλλον. Με την πολεοδόμηση της περιοχής θα προσδιοριστεί πλέον και ο χαρακτήρας της. Το σχέδιο γενικής οργάνωσης θα είναι έτοιμο σε περίπου έξι μήνες, επιταχύνοντας με αυτόν τον τρόπο την ανασυγκρότηση της περιοχής που θα επιτρέψει και την υλοποίηση των απαραίτητων έργων υποδομής. »Στο πλαίσιο αυτό, θα δημιουργηθούν οδοί διαφυγής, ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι, χώροι συγκέντρωσης του κοινού σε περίπτωση κινδύνου και εναλλακτικές προσβάσεις σε αυτούς, με την υιοθέτηση κατάλληλων πολεοδομικών εργαλείων».

NEWSLETTER