Αυθαίρετα και κατεδαφιστέα προορίζονται να κριθούν πολλές χιλιάδες κτίσματα,  που βρίσκονται πάνω στον κύμα, ενόψει  μάλιστα της οριοθέτησης του αιγιαλού σε όλη τη χώρα,... ΥΠΕΝ: Δεν νομιμοποιούνται τα αυθαίρετα στον αιγιαλό – Αυστηρά κριτήρια για  εξαιρέσεις παλαιών κτισμάτων

Αυθαίρετα και κατεδαφιστέα προορίζονται να κριθούν πολλές χιλιάδες κτίσματα,  που βρίσκονται πάνω στον κύμα, ενόψει  μάλιστα της οριοθέτησης του αιγιαλού σε όλη τη χώρα, που εκκρεμεί από το παρελθόν και σύμφωνα με τους προγραμματισμούς και τις ανακοινώσεις του υπουργείου Περιβάλλοντος θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2019.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, που είναι χιλιάδες σε όλες τις παράκτιες, ιδίως στις  τουριστικές περιοχές στην ηπειρωτική και νησιωτική χώρα,  οι  ιδιοκτήτες των αυθαιρέτων κτισμάτων στον αιγιαλό  θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις συνέπειες της περιβαλλοντικής νομοθεσίας,  ακόμη και εάν έχουν πετύχει να τα εντάξουν σε διαδικασία νομιμοποίησης με πρόστιμο. Διαδικασία που θα κριθεί άκυρη, ενώ σε περίπτωση απαλλοτριώσεων τα αυθαίρετα κτίσματα δεν αποζημιώνονται.

Με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος Γιώργου Σταθάκη γίνεται αποδεκτή ομόφωνη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,  (υπ’ αριθμ. 232/2017), η οποία  κατά κανόνα απαγορεύει τις νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων στον αιγιαλό, για σχεδόν το σύνολο των περιπτώσεων, με περιορισμένες και υπό συγκεκριμένα αυστηρά κριτήρια και προϋποθέσεις εξαιρέσεις.

Ειδικότερα, στην γνωμοδότηση του ΝΣΚ, η οποία εκδόθηκε για υπόθεση καθορισμού των ορίων του αιγιαλού και παραλίας στη θέση Καρτεράς Ηρακλείου Κρήτης, σημειώνεται  ότι «αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις που βρίσκονται στον αιγιαλό ή στον παλαιό αιγιαλό, δεν δύνανται να υπαχθούν κατά κανόνα στο πεδίο εφαρμογής του ν.4178/2013 (άρθρο 2 παρ. 2 περ. ζ (εδάφιο πρώτο)»,  δηλαδή σε καθεστώς νομιμοποίησης, με πρόστιμο.

Εξαιρέσεις

Ταυτοχρόνως η ίδια απόφαση, σύμφωνα με την γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που κάνει αποδεκτή το ΥΠΕΝ δίνει δυνατότητες τακτοποίησης αυθαιρέτων σε παραθαλάσσιες περιοχές, με δύο  βασικές προϋποθέσεις και τρία αυστηρά και σωρευτικά κριτήρια μόνον για παλαιά πλινθόκτιστα κτίσματα, που βρίσκονται  στη ζώνη του παλαιού αιγιαλού και οι ιδιοκτήτες τους μπορούν αυτό να το αποδείξουν με εγκεκριμένη οριοθέτηση ή με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

Η απόφαση- γνωμοδότηση του ΝΣΚ

Αναλυτικά η απόφαση του ΥΠΕΝ, που αποστέλλεται προς όλους τους αποδέκτες πολεοδομικών εγκυκλίων αναφέρει  ότι:

«Σας κοινοποιούμε την υπ’ αριθμ. 232/2017 γνωμοδότηση του Γ’ τμήματος του ΝΣΚ την οποία και αποδεχόμαστε. Με την γνωμοδότηση αυτή έγιναν ομόφωνα δεκτά τα εξής:

α) Αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις που βρίσκονται στον αιγιαλό ή στον παλαιό αιγιαλό, δεν δύνανται να υπαχθούν κατά κανόνα στο πεδίο εφαρμογής του ν.4178/2013 (άρθρο 2 παρ. 2 περ. ζ (εδάφιο πρώτο). β) Στον παλαιό αιγιαλό και μόνο κατ’ εξαίρεση του ως άνω αποκλεισμού υπαγωγής, επιτρέπεται η τακτοποίηση αυθαιρέτων σε δύο περιπτώσεις. Είτε να υφίστανται επ’ αυτού (ακινήτου), νομίμως, εμπράγματα δικαιώματα πολιτών, που προϋφίστανται της σχετικής οριοθέτησης του παλαιού αιγιαλού, είτε να εκκρεμεί δικαστική απόφαση για την εξαίρεση των κτισμάτων σύμφωνα με τη σχετική χάραξη (άρθρο 2 παρ. 2 περ. ζ εδ. δεύτερο).

γ) Στον αιγιαλό δύνανται να τακτοποιηθούν αυθαίρετες κατασκευές υπό τις εξής προϋποθέσεις, που πρέπει να συντρέχουν σωρευτικώς αα) να πρόκειται για λιθόκτιστο κτίσμα που κατασκευάστηκε πριν την έναρξη ισχύος του ν.1337/1983 ββ) να υπήρχε παλαιότερη χάραξη της γραμμής αιγιαλού και γγ) το λιθόκτιστο κτίσμα να βρισκόταν εκτός ζώνης αιγιαλού, σύμφωνα με την παλαιότερη χάραξή του (άρθρο 23 παρ. 8). Ο υπουργός ΠΕΝ».

 

NEWSLETTER