Του Κώστα Βουτσαδάκη/ Σε νομικές ενέργειες για την ανατροπή της πώλησης του «πακέτου» μετοχών των ΕΛΠΕ που κατέχει το ΤΑΙΠΕΔ προχώρησε, όπως είχε προαναγγείλει,... ΕΛΠΕ: προσφυγές των εργαζομένων για την ιδιωτικοποίηση

Του Κώστα Βουτσαδάκη/

Σε νομικές ενέργειες για την ανατροπή της πώλησης του «πακέτου» μετοχών των ΕΛΠΕ που κατέχει το ΤΑΙΠΕΔ προχώρησε, όπως είχε προαναγγείλει, το Πανελλήνιο Σωματείο Εργαζομένων στα Ελληνικά Πετρέλαια (ΠΣΕΕΠ).

Συγκεκριμένα, το συνδικάτο προσέφυγε:

Α) στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με θέμα: Ζήτημα παραβίασης νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς από την κινηθείσα διαδικασία πώλησης τουλάχιστον του 50,1% του μετοχικού κεφαλαίου της «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.» δυνάμει της προκηρυχθείσης την 18/04/18 δημόσιας προσφοράς εξαγοράς από την ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ

Β) στην Επιτροπή Αναφορών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα: Παράνομη διαδικασία πώλησης τουλάχιστον του 50,1% του μετοχικού κεφαλαίου της «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.» δυνάμει της προκηρυχθείσης την 18/04/18 δημοσίας προσφοράς εξαγοράς από την ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ.

Επίσης ενημέρωσε Ευρωβουλευτές – μέλη και μη της Επιτροπής Αναφορών για τις θέσεις του.

Σύμφωνα με πηγές των εργαζομένων, με την αναφορά του προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το ΠΣΕΕΠ ζητεί να ελεγχθεί το κύρος της διαδικασίας και καλεί την Επιτροπή να λάβει άμεσα πρωτοβουλία και να ασκήσει τις αρμοδιότητές της παρεμβαίνοντας στην προωθούμενη εξαγορά. Το ΠΣΕΕΠ επικαλείται ιδίως παραβίαση των κανόνων που τίθενται από την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς και επισημαίνει ότι η διαδικασία που έχει κινηθεί από το ΤΑΙΠΕΔ, όπως έχει δομηθεί, αντίκειται στους κανόνες αυτούς και θέτει σε κίνδυνο τόσο το δημόσιο συμφέρον εν γένει όσο και ειδικότερα το συμφέρον των ΕΛΠΕ, των βασικών μετόχων των ΕΛΠΕ, των επενδυτών που κατέχουν μετοχές των ΕΛΠΕ, καθώς βεβαίως και των εργαζομένων στα ΕΛΠΕ. Αναμένεται η εκτίμηση του ζητήματος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και οι ενδεχόμενες πρωτοβουλίες της ενώ σε κάθε περίπτωση, η διοίκηση του ΠΣΕΕΠ έχει ήδη διερευνήσει και προετοιμάσει περαιτέρω σημαντικές ενέργειες για τον έλεγχο της υπό εξέλιξη διαδικασίας εξαγοράς, σε περίπτωση που η ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αδρανήσει.

Η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξετάζει υποθέσεις που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και την τήρηση των κανόνων της σε θεσμικό επίπεδο, ελέγχοντας μεταξύ άλλων και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον τρόπο άσκησης των αρμοδιοτήτων της. Με την αναφορά του προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το ΠΣΕΕΠ επισημαίνει ότι η διαδικασία πώλησης της πλειοψηφίας των μετοχών των ΕΛΠΕ, που προωθείται από το ΤΑΙΠΕΔ, παραβιάζει σειρά κανόνων που τίθενται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία (ιδίως από την Οδηγία 2004/25/ΕΚ για τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς), ενώ παράλληλα εγείρονται σημαντικά ερωτήματα ως προς τη συμβατότητα της εν λόγω διαδικασίας με τις πολιτικές και τους κανόνες της Ε.Ε. στους τομείς της ενέργειας και της κεφαλαιαγοράς. Το ΠΣΕΕΠ με την αναφορά του καλεί την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να επιληφθεί του θέματος.

NEWSLETTER