Του Αργύρη Δεμερτζή/ Νέα αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας για τον φετινό Ιούνιο, κατά 15,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 18,8% στην επιφάνεια και... Νέα αύξηση οικοδομικής δραστηριότητας στα χαμηλά και για λίγους!

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Νέα αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας για τον φετινό Ιούνιο, κατά 15,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 18,8% στην επιφάνεια και κατά 22,5% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017 ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.

Ιδιαίτερη σημασία ωστόσο αποκτούν τα στοιχεία των ανακοινώσεων της ΕΛΣΤΑΤ για την συγκεκριμένη χρονική περίοδο συγκριτικά με την γενική και διαχρονική πορεία της οικοδομικής δραστηριότητας.

Η μεγάλη εικόνα

Επιβεβαιώνεται ότι για το παρόν και το μέλλον υπάρχουν μικρά δείγματα  αισιοδοξίας. Δυστυχώς  όμως, κυρίως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ,  ότι ο τεχνικός κατασκευαστικός κλάδος εξακολουθεί να παραμένει στο τούνελ της ύφεσης, στο οποίο εισήλθε προ δεκαετίας, με βαριές συνέπειες για τους μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων και κατηγοριών, τα επαγγέλματα των κατασκευών, την ελληνική βιομηχανία υλικών αλλά και γενικότερα για την οικονομία, την απασχόληση και την ασφάλιση.

ΕΤΗΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2008-2017

Τούνελ δεκαετίας

Πιο συγκεκριμένα, η ανάγνωση των στοιχείων, με προβολή  από μηνιαία σε ετήσια βάση αλλάζει αμέσως την εικόνα, αφού δείχνει ότι τη  χρονική περίοδο, Ιουλίου 2017 – Ιουνίου 2018, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της  χώρας, αύξηση μόλις κατά 5,8%.

Αντίστοιχα η ανάγνωση των στοιχείων για την ετήσια ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα της περιόδου 2008-2017, δηλαδή  σε βάθος δεκαετίας  είναι αποκαρδιωτική. Δείχνει  ότι από τη ζώνη  έκδοσης 60.000 έως 70.000 οικοδομικών αδειών  ετησίως την περίοδο 2008-9, με σημείο καμπής και μεγάλης πτώσης την περίοδο 2011-12, ο ετήσιος αριθμός έκδοσης οικοδομικών αδειών ιδιωτικών έργων από το 2013 έως το 2017 κινείται σταθερά κάτω από τις 20.000 οικοδομικές άδειες

Tα έτη 2014,2015,2016 και 2017 με μικρές αυξομειώσεις, o αριθμός έκδοσης οικοδομικών αδειών ιδιωτικών έργων είναι κάτω όμως των 15.000 οικοδομικών αδειών ετησίως.  Δηλαδή η συνολική εικόνα δείχνει ότι  εξακολουθεί να διατηρείται μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας της τάξης του 80%

Οι αυξήσεις που εμφανίζει  σε μηναία η δωδεκάμηνη βάση η οικοδομική δραστηριότητα για το 2018 είναι μεν αισιόδοξο δείγμα, προκύπτει ωστόσο ότι είναι αυξήσεις στα χαμηλά επίπεδα.

Άδειες για λίγους

Αξιοσημείωτο είναι παράλληλα ότι οι εκδοθείσες άδειες δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας κατά το μήνα Ιούνιο 2018, στο σύνολο της χώρας, ανήλθαν σε 12 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 8,5 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 52,7 χιλιάδες m3 όγκου.

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για το μήνα Ιούνιο 2018, είναι 3,8%. Προκύπτει λοιπόν ότι:

Η  δημόσια οικοδομική δραστηριότητα κινείται σε πολύ χαμηλά επίπεδα και οι οικοδομικές άδειες που μετριούνται μόλις σε διψήφιο αριθμό είναι για λίγους.

Πρέπει να σημειωθεί ωστόσο με την ευκαιρία ότι η ΕΛΣΤΑΤ κάνει καλά τη δουλεία της καταγράφοντας διαχρονικά με επιστημονικό τρόπο από τις επίσημες πηγές τα πραγματικά στοιχεία που αφορούν στην οικοδομική δραστηριότητα. Το γεγονός αυτό είναι άσχετο με το ότι τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ χρησιμοποιούνται πολλές φορές για τη δημιουργία κάθε είδους ερμηνειών και εντυπώσεων.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2017 ΚΑΙ 2018

Η ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ

Ειδικότερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα προσωρινά στοιχεία, για το μήνα Ιούνιο 2018, της Έρευνας Οικοδομικής Δραστηριότητας, σημειώνοντας ότι:

  • Το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής – Δημόσιας), κατά το μήνα Ιούνιο 2018, στο σύνολο της Χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.374 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 299,0 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.394,8 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 16,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 20,9% στην επιφάνεια και κατά 25,5% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017.
  • Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, κατά το μήνα Ιούνιο 2018 ανήλθαν σε 1.362 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 290,6 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.342,1 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 15,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 18,8% στην επιφάνεια και κατά 22,5% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017 .
  • Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά το μήνα Ιούνιο 2018, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθαν σε 12 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 8,5 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 52,7 χιλιάδες m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για το μήνα Ιούνιο 2018, είναι 3,8%.
  • Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Ιούλιο 2017 έως τον Ιούνιο 2018, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 14.404 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 3.090,2 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 13.562,9 χιλιάδες m3 όγκου. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιουλίου 2016 – Ιουνίου 2017 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 5,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 15,6% στην επιφάνεια και κατά 17,5% στον όγκο .
  • Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Ιουλίου 2017 – Ιουνίου 2018, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 5,8% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, κατά 14,1% στην επιφάνεια και κατά 14,6% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Ιουλίου 2016 – Ιουνίου 2017. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 4,7%.
  • Το εξάμηνο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2018, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 7,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 17,3% στην επιφάνεια και κατά 15,5% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του έτους 2017. Αντίστοιχα, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 7,5% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 15,5% στην επιφάνεια και κατά 13,2% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2017.