Του Κώστα Βουτσαδάκη/ Αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο για την αδειοδότηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, νέοι διαγωνισμοί για μονάδες ΑΠΕ και μέτρα για να αποφευχθεί... Ανατροπές στις ΑΠΕ ετοιμάζει η ΡΑΕ – Μέτρα για την συγκέντρωση ισχύος

Του Κώστα Βουτσαδάκη/

Αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο για την αδειοδότηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, νέοι διαγωνισμοί για μονάδες ΑΠΕ και μέτρα για να αποφευχθεί η συγκέντρωση των αδειών με τη μέθοδο της κατάτμησης μεγάλων έργων σε μικρά επεξεργάζεται η ΡΑΕ, αξιοποιώντας την εμπειρία από τους πρώτους διαγωνισμούς που έγιναν εφέτος.

Το πρόγραμμα δράσης της Αρχής στον τομέα των ΑΠΕ παρουσίασαν σε σχετική ημερίδα στο πλαίσιο της ΔΕΘ, η Δρ. Αδαμαντία Βέρρα, Ειδ. Επιστήμονας της ΡΑΕ και Προϊσταμένη της Δ/νσης Μητρώων και Αδειοδοτήσεων και ο Δρ. Διονύσιου Παπαχρήστου, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Ειδ. Επιστήμονας, Συντονιστής της Ομάδας διαγωνισμών ΑΠΕ.

Όπως τονίστηκε, η Αρχή βρίσκεται στο στάδιο επεξεργασίας της Τροποποίησης του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής με στόχο να απλοποιηθεί η διαδικασία αδειοδότησης και παρακολούθησης αδειών και να εναρμονιστεί με το νέο θεσμικό πλαίσιο των διαγωνιστικών διαδικασιών.

Επίσης ετοιμάζεται πρόταση προς το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για απλοποίηση της αδειοδότησης των έργων (εμπλέκονται όπως επισημάνθηκε χαρακτηριστικά περισσότεροι από 20 φορείς χωρίς δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα) όπως και για ρύθμιση ειδικών θεμάτων όπως πχ τα υβριδικά έργα που συνδυάζουν περισσότερες από μια τεχνολογίες (αντλησιοταμίευση κ.α.)

Νέοι διαγωνισμοί

Οι νέοι διαγωνισμοί προγραμματίζονται με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε από τους δύο πρώτους, βασικό συμπέρασμα από την οποία είναι ότι μαζί με τις ενστάσεις ο χρόνος ολοκλήρωσης ενός διαγωνισμού φθάνει στους 6 μήνες αντί για 4 που ήταν η αρχική εκτίμηση. Ο προγραμματισμός της ΡΑΕ περιλαμβάνει:

•Διαγωνισμούς έργων αποκλειστικά για Φ/Β εγκαταστάσεις και Αιολικές εγκαταστάσεις (ανά τεχνολογία – technology specific)

•Διαγωνισμούς μεγάλων έργων ή έργων με κοινό σημείο σύνδεσης (Κοινοί διαγωνισμοί – neutral technology)

•Διαγωνισμούς για Μη Ώριμα Έργα (π.χ. Καλώδιο Ν. Μάκρης – Πολυποτάμου)

•Διαγωνισμούς για τα έξυπνα νησιά

•Διαγωνισμούς για τις μικρές Α/Γ, εφόσον δοθεί αυτή η κατεύθυνση από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

•Διαγωνισμούς για έργα ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για την διαθέσιμη ισχύ που προκύπτει σε κάθε ένα αυτόνομο ηλεκτρικό σύστημα

Συγκέντρωση ισχύος

Ένα επιπλέον σημείο συζήτησης, τόνισε ο κ. Παπαχρήστου είναι η λήψη μέτρων στο πλαίσιο των διαγωνισμών για να μην παρατηρηθούν ξανά φαινόμενα καταστρατήγησης των προθέσεων του νομοθέτη, ιδίως στην μικρή κατηγορία όπου παρατηρήθηκε το φαινόμενο ένα νομικό πρόσωπο να συγκεντρώσει μεγάλη ισχύ, άνω του 50% της δημοπρατούμενης. Το ζήτημα έχει απασχολήσει και τους φορείς της αγοράς οι οποίοι έχουν ζητήσει τη λήψη μέτρων.

Ο Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας από φωτοβολταϊκά τονίζει σε σχετική επιστολή προς την ΡΑΕ και το ΥΠΕΝ ότι “Τα προβλήματα και οι στρεβλώσεις που παρατηρήθηκαν ωστόσο στον πρόσφατο διαγωνισμό (του Ιουλίου), δυστυχώς δεν περιορίζονται μόνο στο τεχνολογικό κομμάτι της διαδικασίας αλλά θίγουν απολύτως και θέματα ουσίας και μάλιστα καταστρατήγησης της φυσιογνωμίας του διαγωνισμού της Κατηγορίας Ι, η οποία σαρώθηκε από υπαίτιες κατατμήσεις πολύ μεγαλύτερων έργων κατά βάση ενός μονάχα διαγωνιζομένου”.

Η πρόταση του ΣΠΕΦ είναι να τεθεί πλαφόν 2 μεγαβάτ στην συνολική ισχύ με την οποία μπορεί να συμμετέχει κάθε πρόσωπο μαζί με τις συνδεδεμένες εταιρείες του σε κάθε διαγωνισμό. “Έτσι ακόμη και αν συνεχίσουν οι κατατμήσεις ή αν γίνονται με τέτοιο τρόπο που δεν μπορούν νομικά να εντοπιστούν και να αποκλεισθούν από τον ΔΕΔΔΗΕ που εκδίδει τους Όρους Σύνδεσης, δεν θα μπορούν να σαρώνουν τον διαγωνισμό και τον ανταγωνισμό σε βάρος των μικρομεσαίων”, υποστηρίζει ο ΣΠΕΦ.

Feed In Premium

Τέλος η ΡΑΕ εξετάζει και το ζήτημα των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων μικρής ισχύος, προκειμένου να αποκτήσουν την δυνατότητα υλοποίησης στην βάση σταθερής τιμής απορρόφησης της ενέργειας από το δίκτυο (Feed In Premium) με τρόπο που να λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα των ανταγωνιστικών διαδικασιών και θα εισηγηθεί σχετικά προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το πρόβλημα που ανέκυψε στη συγκεκριμένη κατηγορία είναι ότι οι τιμές που προκύπτουν από τον ισχύοντα μαθηματικό τύπο για τις μικρές μονάδες μέχρι 500 κιλοβάτ είναι χαμηλότερες από εκείνες που προκύπτουν από τους διαγωνισμούς για τις μεγάλες μονάδες – και κατ επέκταση μη βιώσιμες.