Στην καθιέρωσης μίας κρίσιμης δράσης για την υλοποίηση του νέου βιώσιμου μοντέλου διαχείρισης των απορριμμάτων, με έμφαση στην ανακύκλωση, την κομποστοποίηση και την επανάχρηση,... Χρηματοδότηση για την ανάπτυξη δράσεων συλλογής, ανακύκλωσης και ανάκτησης βιοαποβλήτων

Στην καθιέρωσης μίας κρίσιμης δράσης για την υλοποίηση του νέου βιώσιμου μοντέλου διαχείρισης των απορριμμάτων, με έμφαση στην ανακύκλωση, την κομποστοποίηση και την επανάχρηση, κινείται ο Ε.Δ.Σ.Ν.Α., σε συνεργασία με τους δήμους.

Συγκεκριμένα, ο Ε.Δ.Σ.Ν.Α., ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση της Περιφέρειας Αττικής να συμμετάσχει στην πράξη «Ανάπτυξη της διακριτής συλλογής, ανακύκλωσης και ανάκτησης βιοαποβλήτων» κατάρτισε πρόταση δράσεων ενώ η χρηματοδότηση της ύψους 6.250.000 ευρώ εγκρίθηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του.

Η πρόταση του Συνδέσμου, στη βάση των στόχων του αναθεωρημένου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων και του ΠΕ.Σ.Δ.Α. Αττικής, κατατέθηκε ύστερα από συνεργασία που είχαν η αντιπρόεδρος της Ε.Ε. του Συνδέσμου, Αφροδίτη Μπιζά, το μέλος της Ε.Ε. Σταύρος Ιατρού και ο Γ.Γ. του Συνδέσμου Γιάννης Δρίβας, με τους νησιωτικούς Δήμους, καθώς και με τους Δήμους της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής.

Αναλυτικά η πρόταση αφορά :

  • Στην καθιέρωση χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων, προς παραγωγή και χρήση περιβαλλοντικά ασφαλών υλικών παραγόμενων από την επεξεργασία τους,
  • Στην οργάνωση και σταδιακή προώθηση της κομποστοποίησης στο σπίτι και της επιτόπιας μηχανικής κομποστοποίησης,
  • Στην εκτροπή από διάθεση σε χώρο ταφής του βιοαποδομήσιμου κλάσματος των αστικών αποβλήτων,
  • Στην αναδιοργάνωση και επέκταση του υφιστάμενου δικτύου χωριστής συλλογής πρασίνων.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 6.250.000 ευρώ και αφορά στα εξής:

  • Προμήθεια εξοπλισμού (τεμαχιστής κλαδιών – κορμών, φορτωτής τροφοδοσίας, φορτηγά μεταφοράς τεμαχισμένων υλικών) για την συγκρότηση δυο κεντρικών συνεργείων κλαδοτεμαχιστών. Τα συνεργεία θα στελεχωθούν με προσωπικό του Ε.∆.Σ.Ν.Α. και θα είναι διαθέσιμα για την κάλυψη των αναγκών όλων των ∆ήμων της Περιφέρειας.
  • Προμήθεια τεσσάρων μικρών κλαδοτεμαχιστών για τις ανάγκες των νησιωτικών ∆ήμων (εκτός Κυθήρων – Αντικυθήρων).
  • Προμήθεια εξοπλισμού (κάδοι διαφόρων μεγεθών, απορριμματοφόρα, οχήματα πλύσης κάδων) για την οργάνωση του δικτύου συλλογής – αποκομιδής και μεταφοράς βιοαποβλήτων στη Μ.Ε.ΒΑ. Μαρκοπούλου και αφορά τους τέσσερις ∆ήμους (Μαρκόπουλου, Παιανίας, Σπάτων – Αρτέμιδας και Ραφήνας – Πικερμίου) που συμμετέχουν στο αντίστοιχο project.
  • Προμήθεια εξοπλισμού (κάδοι διαφόρων μεγεθών, απορριμματοφόρα, οχήματα πλύσης κάδων) για την οργάνωση του δικτύου συλλογής και μεταφοράς βιοαποβλήτων των νησιωτικών ∆ήμων (εκτός Κυθήρων -Αντικυθήρων.