Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας σας προσκαλεί στην Εκδήλωση που διοργανώνει τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΤΕΕ για την παρουσίαση της... Εκδήλωση παρουσίασης της νέας Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. Οδοφωτισμού

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας σας προσκαλεί στην Εκδήλωση που διοργανώνει τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΤΕΕ για την παρουσίαση της νέας Τεχνικής Οδηγίας με θέμα «Οδηγίες Σχεδιασμού και Ελέγχου Εγκαταστάσεων Οδοφωτισμού».

Η αναγκαιότητα εκπόνησης της νέας αυτής ΤΟΤΕΕ προέκυψε από τις τεχνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές πτυχές που συνδέονται με το φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και ειδικότερα από:
1. τις θεσμικές υποχρεώσεις της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση  (Κλιματική Αλλαγή, Εξοικονόμηση Ενέργειας κοκ)
2. τις ανάγκες των φορέων υλοποίησης, λειτουργίας και συντήρησης (Κεντρική – Γενική Κυβέρνηση και ΟΤΑ Α & Β Βαθμού) αλλά και των φορέων χρηματοδότησης  τέτοιων έργων (εθνικοί, κοινοτικοί, χρηματοπιστωτικοί)
3. τις απαιτήσεις για οδική ασφάλεια και αισθητική αναβάθμιση των πόλεων

Στόχοι της νέας Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. για τον Οδοφωτισμό είναι να:
1. καλύψει το κενό που προκύπτει από την έλλειψη ολοκληρωμένης μεθοδολογίας υλοποίησης έργων οδοφωτισμού
2. δώσει συστάσεις σχετικές με το σχεδιασμό και έλεγχο εγκαταστάσεων οδοφωτισμού ώστε να καθορισθούν οι κανόνες της τέχνης και της επιστήμης στα κρίσιμα στάδια ενός έργου οδοφωτισμού
3. αποτελέσει ένα  καθημερινό εργαλείο όλων των συντελεστών (και όχι μόνο των Μηχανικών) που συνεργάζονται για την υλοποίηση ενός έργου οδοφωτισμού

Η Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. απευθύνεται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε:
1. Μελετητές, Ερευνητές και Συμβούλους
2. Φορείς του Δημοσίου Τομέα που υλοποιούν έργα οδοφωτισμού
3. Χρηματοπιστωτικό Τομέα και Φορείς Χρηματοδότησης εν γένει
4.Επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα που προσφέρουν λύσεις οδοφωτισμού είτε στο πλαίσιο της προμήθειας εξοπλισμού/κατασκευής έργου, είτε στο πλαίσιο της Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν.
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης θα το βρείτε εδώ.
Το πλήρες κείμενο της νέας Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. θα το βρείτε εδώ.
Προεγγραφή στην εκδήλωση μπορείτε να κάνετε εδώ

 

NEWSLETTER