Του Κώστα Βουτσαδάκη/ Αντιδράσεις από τους εργαζόμενους στο Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) προκαλεί το σχέδιο νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που... ΙΓΜΕ: επιφυλάξεις από τους εργαζόμενους για το σχέδιο του ΥΠΕΝ

Του Κώστα Βουτσαδάκη/

Αντιδράσεις από τους εργαζόμενους στο Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) προκαλεί το σχέδιο νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, που προβλέπει την κατάργηση του ΙΓΜΕ και την ίδρυση, στη θέση του, Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών.

Οι εργαζόμενοι αμφισβητούν τις διαβεβαιώσεις του υπουργείου για διασφάλιση των δικαιωμάτων τους στο νέο φορέα καθώς και για διατήρηση του ερευνητικού του ρόλου.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο η Αρχή αναλαμβάνει μεταξύ άλλων τις αρμοδιότητες για βασική έρευνα της γεωλογικής δομής της Ελλάδας, έρευνες και μελέτες για ραδιενεργά μεταλλεύματα και υπόγεια ακτινοβολία, υδρολογικές μελέτες, αναλύσεις σε γεωλογικά και μεταλλευτικά δείγματα, έρευνα και εντοπισμό ορυκτών πρώτων υλών, έλεγχο των δομικών υλικών για τήρηση των προδιαγραφών ειδικότερα στα Δημόσια Έργα, γνωμοδοτήσεις και μελέτες σε ζητήματα γεωθερμίας, συνεργασία και παροχή υπηρεσιών σχετικών με τους υδρογονάνθρακες, στην Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων, έρευνα και καταγραφή γεωλογικών κινδύνων, σύνταξη χαρτών επικινδυνότητας και σχεδίων αντιμετώπισης των κατολισθήσεων, παρακολούθηση των ενεργών ηφαιστείων, μικροβιολογική ανάλυση πόσιμου νερού.

Για τους νυν εργαζόμενους του ΙΓΜΕ το σχέδιο νόμου προβλέπει τα εξής:
“Το υπαλληλικό προσωπικό του ΙΓΜΕ που υπηρετεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μεταφέρεται, με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, αυτοδικαίως στην ΕΑΓΜΕ και καταλαμβάνει θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του αντίστοιχου κλάδου και ειδικότητας, εντασσόμενο στις αντίστοιχες οργανικές θέσεις που συνίστανται στην ΕΑΓΜΕ, εφόσον κατέχει τα τυπικά προσόντα πρόσληψης του κλάδου, της εκπαιδευτικής βαθμίδας και της ειδικότητας των θέσεων αυτών”.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ όλο το προσωπικό του ΙΓΜΕ προστατεύεται με:

-Διατήρηση θέσεων εργασίας με την ίδια έννομη σχέση, ως προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

-Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας τους για μισθολογική και βαθμολογική κατάταξή τους

-Μισθολογική προστασία με διατήρηση και μεταφορά της προσωπικής διαφοράς των αποδοχών τους

-Αύξηση ανώτατων ορίων απόλυσης στα 67 έτη με 40 έτη υπηρεσίας, αντί για τα  62 έτη και 40 χρόνια υπηρεσίας όπως ισχύει για τους εργαζόμενους των ΝΠΔΔ. Αυτή η απόκλιση επιλέχθηκε ως αναγκαία, για την αποτροπή της ξαφνικής ανατροπής προγραμματισμού του εργασιακού βίου του υφιστάμενου προσωπικού.

-Εφαρμογή προστατευτικών διαδικασιών του Δημοσιοϋπαλληλικού Δικαίου. Ακόμη, διασφαλίζεται η συνέχιση των έργων ΕΣΠΑ και όλων των συμβάσεων, έργων και προγραμμάτων που είχε αναλάβει το ΙΓΜΕ, με σκοπό την ομαλή συνέχιση και ολοκλήρωσή τους.

Το Συνδικάτο των εργαζομένων στο Ινστιτούτο υποστηρίζει αντίθετα ότι  “Δεν εξασφαλίζεται η διατήρηση κανενός από τα δικαιώματα που έχουν μέχρι σήμερα κατοχυρώσει οι εργαζόμενοι μέσω των ΣΣΕ και του ΚΚΠ του ΙΓΜΕ”. Τονίζει ακόμη ότι “η Υπηρεσία που δημιουργεί ο κ. Σταθάκης δεν έχει καμιά σχέση με κρατικό φορέα έρευνας υποδομής και εφαρμοσμένης έρευνας στον τομέα των γεωεπιστημών, όπως είναι το ΙΓΜΕ” καθώς “η  «Αρχή» προβλέπεται να λειτουργεί ως μια τυπική υπηρεσία Δημοσίου, με τα πάντα να ρυθμίζονται από το Δημοσιο-Υπαλληλικό Κώδικα και τις σχετικές διατάξεις, με παντελή απουσία οποιασδήποτε ρύθμισης που να εξασφαλίζει τον ερευνητικό χαρακτήρα του σε ότι αφορά στο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό (αξιολόγηση, διαδικασίες κρίσης, επιμορφώσεις, κίνητρα κ.α.)”. Το Συνδικάτο προγραμματίζει επίσης κινητοποιήσεις τις επόμενες ημέρες.

Η διαβούλευση του νομοσχεδίου θα διαρκέσει μέχρι και τη Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.opengov.gr/minenv/?p=9640.

NEWSLETTER