Του Αργύρη Δεμερτζή/ To ecopress εξασφάλισε και παρουσιάζει έναν ολοκληρωμένο και χρήσιμο Οδηγό, με τον οποίο όλοι οι ενδιαφερόμενοι, μέσω του Κωδικού Αριθμού Εθνικού Κτηματολογίου... Οδηγός: Δείτε τα 10.119 ακίνητα του δημοσίου, που πέρασαν στην ΕΕΤΑΔ ΑΕ και το Υπερταμείο

Του Αργύρη Δεμερτζή/

To ecopress εξασφάλισε και παρουσιάζει έναν ολοκληρωμένο και χρήσιμο Οδηγό, με τον οποίο όλοι οι ενδιαφερόμενοι, μέσω του Κωδικού Αριθμού Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) μπορούν να αναζητήσουν και να βρουν για κάθε ακίνητο που τους ενδιαφέρει:

  • Εάν πράγματι περιλαμβάνεται στη λίστα των 10.119 ακινήτων κυριότητας του ελληνικού δημοσίου, που μέσω της Εταιρίας Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ (ΕΤΑΔ ΑΕ) έχουν πλέον μεταβιβαστεί  στην Ελληνική Εταιρίας Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ), δηλαδή στο λεγόμενο «Υπερταμείο», Και
  • Την ταυτότητα του ακινήτου, δηλαδή την ακριβή κτηματολογική θέση του, στο Δήμο ή την Κοινότητα (με το σύστημα διοικητικής διαίρεσης «Καποδίστρια»), τη χρήση του (γεωτεμάχιο, κτίριο κλπ),. όπως επίσης τις οριζόντιες και κάθετες ιδιοκτησίες επί του ακινήτου.

Ο Οδηγός του ecopress   προσφέρει  σε όλους τους ενδιαφερόμενους  αλλά και σε κάθε εμπλεκόμενο, που έχει έννομο συμφέρον, ώστε να μπορεί να γνωρίζει τον ΚΕΑΚ του ακινήτου που τον ενδιαφέρει,  τη δυνατότητα να διαπιστώσει τον πραγματικό ιδιοκτήτη του συγκεκριμένου ακινήτου, ως στοιχείο νομιμότητας και εγκυρότητας δικαιοπραξιών και συναλλαγών, επιχειρηματικής και επαγγελματικής ενασχόλησης και για κάθε νόμιμη πράξη.

Ο Οδηγός του ecopress απευθύνεται τόσο στους ιδιοκτήτες των ακινήτων, όπως είναι Υπουργεία,  Δημόσιες Υπηρεσίες, Περιφέρειες, Δήμοι και Δημοτικές Επιχειρήσεις, ΔΕΚΟ,  Ασφαλιστικά Ταμεία, Τράπεζες, όπως επίσης σε ενδιαφερόμενους επενδυτές, ενοικιαστές και στους εμπλεκόμενους σε θέματα ακινήτων, μηχανικούς, δικηγόρους, συμβολαιογράφους, μεσίτες, ασφαλιστές  κ.α

Είναι αξιοσημείωτο ότι το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018 ότι προχωρά σε διαδικασία αντιπαραβολής και ταυτοποίησης των Κωδικών Αριθμών Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) των 10.119 ακινήτων του δημοσίου, που πέρασαν στην ΕΕΤΑΔ ΑΕ και το Υπερταμείο.

Αντικειμενικά δεδομένα

Στο μεταξύ όμως υπάρχουν τρία αντικειμενικά δεδομένα, τα οποία είναι:

  • Με απόφαση (αριθμός 86) εξουσιοδότησης του υπουργού Οικονομικών, που ελήφθη από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (Συνεδρίαση ΚΥΣΟΙΠ 18ης Ιουνίου 2018), όπως δημοσιεύεται στο ΦΕΚ με αριθμό 2317, τεύχος Β΄ της 19ης Ιουνίου 2018, μετά από σχετικές πράξεις μεταβιβάστηκαν οριστικά στην ΕΕΤΑΔ ΑΕ και στην ΕΕΣΥΠ 119 ακίνητα, κυριότητας Ελληνικού Δημοσίου, συνολικού εμβαδού γης 511.357.451 τ.μ. και συνολικής δομημένης επιφάνειας 22.601 τ.μ.
  • Τα 10.119 ακίνητα, του ελληνικού δημοσίου, που έχουν μεταβιβαστεί στην ΕΕΤΑΔ ΑΕ και στην ΕΕΣΥΠ, εξειδικεύονται  αποκλειστικά και μόνον με τον  Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), και δημοσιεύονται με σχετική λίστα στο σύνολο τους,  ως συνημμένο «Παράρτημα ι»  στη σχετική απόφαση στο ΦΕΚ με αριθμό 2317, τεύχος Β΄ της 19ης Ιουνίου 2018.
  • Δεν έχει εκδοθεί λοιπόν από καμία επίσημη πηγή η πλήρης λίστα με την ταυτότητα, τη διεύθυνση και τη χρήση, που έχουν τα 10.119 ακίνητα, τα οποία μεταβιβάστηκαν από το δημόσιο στην ΕΕΤΑΔ ΑΕ και το Υπερταμείο. Υπάρχει επίσημα δημοσιοποιημένο μόνον, ως συνημμένο «Παράρτημα ι»  στη σχετική απόφαση στο ΦΕΚ με αριθμό 2317, τεύχος Β΄ της 19ης Ιουνίου 2018 η λίστα των 10.119 ΚΑΕΚ αυτών των ακινήτων.

Ο Οδηγός του ecopress

Για τον εντοπισμό της ταυτότητας και του πραγματικού ιδιοκτήτη του ακινήτου, το ecopress δημοσιεύει:

  • Την λίστα των 10.119  Κωδικών Αριθμών Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), όπως καταγράφονται,  ως συνημμένο «Παράρτημα ι»  στη σχετική απόφαση στο ΦΕΚ με αριθμό 2317, τεύχος Β΄ της 19ης Ιουνίου 2018.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

 

  • Το πλήρες αρχείο, (βάση των έγκυρων στοιχείων της εταιρίας του Ελληνικού Κτηματολογίου), με τους Κωδικούς ΚΕΑΚ,  κατά αύξοντα αριθμό όλων των Νομών και σε διπλανές στήλες των Δήμων και Κοινοτήτων (με το σύστημα διοικητικής διαίρεσης «Καποδίστρια») της χώρας. 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Γνωρίζοντας τον ΚΑΕΚ του ακινήτου, ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να διασταυρώσει την αναφορά  του τόσο στην λίστα που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, όσο και στο αρχείο των ΚΕΑΚ για όλη τη χώρα και να φτάσει στην τελική διαπίστωση  της ταυτότητας και του πραγματικού ιδιοκτήτη του ακινήτου.

 

Τι είναι ο ΚΑΕΚ

Σημειώνεται  Κ.Α.Ε.Κ. είναι ένας δωδεκαψήφιος αριθμός,  που προσδιορίζει μοναδικά οποιοδήποτε γεωτεμάχιο στον Ελληνικό χώρο.
• Τα δύο πρώτα ψηφία του κωδικού προσδιορίζουν τον Νομό στον οποίο βρίσκεται το γεωτεμάχιο π.χ. ο κωδικός 05 είναι ο Νομός Αττικής , ο Κωδικός 19 είναι ο Νομός Θεσσαλονίκης . Η διοικητική ονομασία αφορά τους ΟΤΑ όπως ήταν με το σύστημα διοικητικής διαίρεσης ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, όχι όπως είναι σήμερα με το σύστημα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ.
• Τα τρία επόμενα ψηφία προσδιορίζουν τον Δήμο ή την Κοινότητα εντός του νομού αναφοράς. Η διοικητική ονομασία αφορά τους ΟΤΑ όπως ήταν με το σύστημα διοικητικής διαίρεσης ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
• Τα δύο επόμενα προσδιορίζουν τον «κτηματολογικό τομέα» (Οι κτηματολογικοί τομείς ορίζονται στις αστικές περιοχές σαν ένα σύνολο από 10-15 περίπου οικοδομικά τετράγωνα που περιβάλλονται από κύριους οδικούς άξονες ή άλλου είδους χαρακτηριστικά του αστικού χώρου (π.χ. πάρκα). Στις αγροτικές περιοχές ορίζονται σαν ένα σύνολο γεωτεμαχίων με συνολική έκταση από 200 έως 2000 στρέμματα τα οποία περιβάλλονται από φυσικά ή τεχνικά χαρακτηριστικά (π.χ. δρόμους, ποτάμια).
• Τα δύο επόμενα προσδιορίζουν την «κτηματολογική ενότητα» Οι κτηματολογικές ενότητες είναι σύνολα συνεχόμενων γεωτεμαχίων που περιβάλλονται από κάποιο φυσικό ή τεχνητό χαρακτηριστικό (δηλ. δρόμο, ποτάμι, κανάλι, κτλ). Σε αστικές περιοχές, η κάθε κτηματολογική ενότητα καλύπτει την έκταση ενός οικοδομικού τετραγώνου, (χωρίς να περιλαμβάνονται οι περιβάλλοντες το οικοδομικό τετράγωνο δρόμοι). Σε αγροτικές περιοχές, περιλαμβάνει την έκταση ενός συνόλου γεωτεμαχίων τα οποία περιβάλλονται από δρόμους, κανάλια άρδευσης ή άλλα φυσικά ή τεχνητά χαρακτηριστικά.
• Τα τελευταία τρία ψηφία αποτελούν τον αύξοντα αριθμό του γεωτεμαχίου εντός της ενότητας.
Για παράδειγμα ο ΚΑΕΚ 19 047 54 04 003 σημαίνει ότι το ακίνητο αυτό βρίσκεται στο Νομό Θεσσαλονίκης ( που έχει κωδικό κτηματογράφησης -19), στο Δήμο Καλαμαριάς ( που έχει κωδικό κτηματογράφησης – 047), στον κτηματολογικό τομέα Αρετσούς (54), στο 26ο οικοδομικό τετράγωνο (04), με αύξ. αριθμ οικοπέδου στο παραπάνω οικοδομικό τετράγωνο 3 (003).

Τα παραπάνω αφορούν αποκλειστικά και μόνο το γεωτεμάχιο. Εφόσον επί του παραπάνω γεωτεμαχίου έχουν συσταθεί οριζόντιες ιδιοκτησίες η ύπαρξη του ενός κτιρίου εμφαίνεται με την προέκταση 0/0 δηλαδή στο παραπάνω παράδειγμα εμφανίζεται με τη μορφή 19 047 36 10 006 /0/0 όπου μετά την πρώτη κάθετο δηλώνεται η ύπαρξη μίας ή περισσοτέρων οριζοντίων ιδιοκτησιών επί ενός κτιρίου π.χ. /0/1, /0/2, /0/3, /0/4 κ.ο.κ σημαίνει τέσσερις ή περισσότερες οριζόντιες ιδιοκτησίες επί ενός και μοναδικού κτιριακού όγκου . Αν υπάρχουν περισσότερα κτίρια με τη μορφή της κάθετης ιδιοκτησίας τότε εμφαίνονται με τη μορφή /1/0, /2/0, /3/0 (μία οριζόντια επί εκάστης καθέτου ήτοι 3 κάθετες) και, τέλος, η ύπαρξη περισσοτέρων οριζοντίων ιδιοκτησιών επί περισσοτέρων του ενός κτιρίων εμφανίζεται με τη μορφή /1/1, /1/2 κ.ο.κ. (δύο ή περισσότερες οριζόντιες επί μίας καθέτου). 

Εμβληματικά ακίνητα

Κυριαρχεί στη δημόσια συζήτηση και  πληθαίνουν οι αντιδράσεις, κυρίως από την πλευρά της αυτοδιοίκησης, για την μεταβίβαση των 10.119 ακινήτων του ελληνικού δημοσίου για 99 χρόνια στην ΕΕΤΑΔ ΑΕ και το Υπερταμείο, μεταξύ των οποίων  και  εμβληματικών ακινήτων του δημοσίου, (όπως πχ ο Λευκός Πύργο, ή Ροτόντα, το νοσοκομείο Γεννηματάς, η Ρωμαϊκή Αγορά,  τα Μινωικά Τείχη στη Θεσσαλονίκη), μαζί με πλήθος άλλων  πολιτιστικών μνημείων ή προστατευόμενων περιοχών και κτιριακών συνόλων σε όλη τη χώρα, που προστατεύονται από το Σύνταγμα και τους νόμους.

Τα υπουργεία Οικονομικών και Πολιτισμού έχουν εκδώσει διευκρινιστικές και καθησυχαστικές ανακοινώσεις, καλλιεργώντας κλίμα  επιστροφής στο δημόσιο και τους δήμους, όπου ανήκαν, όχι στο σύνολο τους αλλά εκείνων των ακινήτων, που προστατεύονται από το Σύνταγμα και τους νόμους, παραπέμποντας την αντιμετώπιση του θέματος σε νέα νομοθετική ρύθμιση. Ρύθμιση όμως, που  αμφισβητείται από έγκυρες και αρμόδιες πλευρές εάν πλέον μπορεί να γίνει.

Παράλληλα έχει πυροδοτηθεί ο δημόσιος διάλογος  εάν, με ποιους τρόπους  και για ποια ακίνητα  μπορεί να γίνει κάθε είδους αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους, όπως είναι μνημονιακή υποχρέωση, από το δεύτερο μνημόνιο, ενώ είναι ανοιχτό θέμα και εκκρεμούν συγκεκριμένα  απαντήσεις, με τίνος την ευθύνη, πως γιατί και με ποια διαδικασία επιλέχθηκαν και μεταβιβάστηκαν ως λίστα αριθμών ΚΑΕΚ τα συγκεκριμένα 10.119 ακίνητα του δημοσίου στο Υπερταμείο.

Οι πρώτες παρενέργειες

Το αποτέλεσμα στην πράξη είναι να επικρατεί σύγχυση και οι ενδιαφερόμενοι να έχουν επιδοθεί σε αγώνα δρόμου για να ανακαλύψουν τι κρύβει το «μαγικό κουτί» των 10.119 μεταβιβάσεων ακινήτων του δημοσίου στο Υπερταμείο.

Στο μεταξύ  πληροφορούμαστε ότι ήδη σημειώνονται παρενέργειες και προβλήματα σε εν εξελίξει διαγωνισμούς, μισθώσεις και κάθε είδους συναλλαγές,  εργασίες και παρεμβάσεις, που αφορούν σε ακίνητα του δημοσίου, τα οποία είναι στα 10.119 της μεταβίβασης στο Υπερταμείο. Καταγράφονται ήδη περιπτώσεις, που οι ενδιαφερόμενοι διαπιστώνουν αιφνιδίως ότι ο συναλλασσόμενος μαζί τους μέχρι τώρα δημόσιος φορέας  δεν έχει πλέον νόμιμη υπόσταση ως ιδιοκτήτης, καθώς νέος ιδιοκτήτης είναι η ΕΕΤΑΔ ΑΕ και το Υπερταμείο, με ότι αυτό συνεπάγεται για την εγκυρότητα και τη νομιμότητα των συναλλαγών αλλά και την οικονομική και τεχνική  ευθύνη για τα ακίνητα.

Το υπουργείο Οικονομικών

Σε αντιπαραβολή των ακινήτων του Δημοσίου που πέρασαν στην ΕΤΑΔ, προχωρά ήδη το υπουργείο Οικονομικών. Σε διαδικασία αντιπαραβολής και ταυτοποίησης των Κωδικών Αριθμών Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) των ακινήτων που περιλαμβάνονται στη λίστα του ΦΕΚ 2320/Β’/19.6.2018 (σ.σ. αφορά στα 10.119 ακίνητα του Δημοσίου που πέρασαν στην ΕΤΑΔ) βρίσκονται ήδη οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών.

Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο, έχει διευκρινιστεί επανειλημμένως και σαφώς αναφέρεται στην υπουργική απόφαση (ΥΠΟΙΚ 0004586 ΕΞ 2018 /19.6.2018), ότι η μεταβίβαση των ακινήτων στην Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ) προϋποθέτει τον έλεγχο των ΚΑΕΚ και τη μεταγραφή των ιδιοκτησιακών τίτλων τους σε υποθηκοφυλακείο ή κτηματολόγιο και δεν επέρχεται δυνάμει της καταχώρησής τους στο ΦΕΚ.

Παράλληλα προστίθεται, ότι, όπως επίσης αναφέρεται στην υπουργική απόφαση, από τη μεταβίβαση εξαιρούνται όλα τα ακίνητα που εμπίπτουν στις διατάξεις του αρ. 196 παρ.4 του ν.4389/2016, και ειδικότερα:

*Ακίνητα εκτός συναλλαγής και κοινόχρηστα, όπως αιγιαλοί, παραλίες και παρόχθιες εκτάσεις, υδρότοποι, περιοχές Ramsar, περιοχές Natura, αμιγώς δασικές εκτάσεις, κοινόχρηστοι χώροι κ.λπ.

*Επίσης όλα όσα είναι προορισμένα για την εξυπηρέτηση δημόσιων, δημοτικών, κοινοτικών ή θρησκευτικών σκοπών. Ενδεικτικά: αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία, μουσεία, νοσοκομεία, δημόσια στάδια, πανεπιστήμια, σχολεία, γυμναστήρια, κολυμβητήρια κ.λπ., στρατόπεδα, αεροδρόμια, ναύσταθμοι κ.λπ., κτίρια, γήπεδα, αποθηκευτικοί χώροι, παρκινγκ κ.λπ., τα οποία χρειάζονται οι δημόσιες υπηρεσίες για την διεξαγωγή του έργου τους.

*Και όσα είναι υπό προστατευόμενη διακατοχή ή προστατεύονται από τις κείμενες διατάξεις.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, η υπουργική απόφαση (ΥΠΟΙΚ 0004586 ΕΞ 2018 /19.6.2018) ορίζει την έναρξη της διαδικασίας ελέγχου από το υπουργείο Οικονομικών (μέσα από την αναλυτική διαδικασία ταυτοποίησης των εξαιρούμενων ΚΑΕΚ) η οποία, μόλις ολοκληρωθεί, θα καταλήξει στον τελικό καθορισμό των ακινήτων εκείνων, τα οποία και μόνον αυτά, σύμφωνα με τον νόμο, δύνανται να μεταβιβαστούν με μεταγραφή στην ΕΤΑΔ.