Καυγάς για τα… τηλέφωνα ξέσπασε στην αγορά ενέργειας στο πλαίσιο της μάχης για την προσέλκυση καταναλωτών. Την ίδια ώρα ο Συνήγορος του Καταναλωτή καλεί... «Καυγάς» στην ενεργειακή αγορά για τα τηλέφωνα! – Οι πενταψήφιες παγίδες

Καυγάς για τα… τηλέφωνα ξέσπασε στην αγορά ενέργειας στο πλαίσιο της μάχης για την προσέλκυση καταναλωτών. Την ίδια ώρα ο Συνήγορος του Καταναλωτή καλεί τους προμηθευτές ρεύματος και φυσικού αερίου, πέρα από τα πενταψήφια τηλεφωνικά κέντρα που συχνά χρεώνουν ακριβά τις κλήσεις, να καθιερώσουν και δεκαψήφιους αριθμούς με αστική χρέωση για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών και την αναγγελία βλαβών.

Ο… “καυγάς” αφορά το τετραψήφιο τηλεφωνικό κέντρο 1133 που ανήκε στην Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής η οποία λόγω της απελευθέρωσης της αγοράς διασπάστηκε στα δίκτυα (ΕΔΑ Αττικής) και την εταιρία προμήθειας (“Φυσικό Αέριο Αττικής – Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας”) η οποία “κληρονόμησε” το τετραψήφιο κέντρο.

Elpedison και ΕΠΑ Αττικής

Η συνέχιση της χρήσης του 1133 από τη νέα ΕΠΑ Αττικής προκάλεσε ωστόσο καταγγελία της Elpedison στη ΡΑΕ (που δραστηριοποιείται επίσης ανταγωνιστικά στην αγορά ενέργειας), με το σκεπτικό ότι: “Η προικοδότηση του εν λόγω αριθμού σε έτερο νομικό πρόσωπο, που δραστηριοποιείται πλέον στην ανταγωνιστική αγορά προμήθειας φυσικού αερίου δημιουργεί μείζονα σύγχυση στους καταναλωτές, οι οποίοι στο πλαίσιο μιας όλως ανώριμης αγοράς θεωρούν εσφαλμένα ότι κάθε ζήτημα που ανάγεται στο δίκτυο διανομής, στην κατασκευή αντίστοιχων εγκαταστάσεων εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Εταιρείας Παροχής Αερίου Αττικής. Κατ΄αυτό το τρόπο η εν λόγω εταιρεία εκμεταλλεύεται τη χρήση του εν λόγω κωδικού με τις συνοδεύουσες εμπορικές ωφέλειες, αναπτύσσοντας και προωθώντας την επιχειρηματική της δραστηριότητα προς καταναλωτές οι οποίοι, ενώ ενδέχεται να επικοινωνούν απλώς για την παροχή πληροφοριών και την εξυπηρέτηση για θέματα λ.χ. βλαβών του δικτύου, στην πραγματικότητα διοχετεύονται στο δίκτυο πωλήσεων της καταγγελλόμενης εταιρείας”.

Η νέα ΕΠΑ Αττικής αντέτεινε ότι “Η χρήση του αριθμού «1133» δε δημιουργεί στρέβλωση του ανταγωνισμού, ούτε αποτελεί αυτή καθαυτή ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρείας μας έναντι μας των άλλων προμηθευτών. Μία εταιρεία μπορεί να είναι ανταγωνιστική με μία άλλη, όσον αφορά την ποιότητα του προϊόντος, την τιμή του, την ποιότητα των υπηρεσιών εξυπηρέτησης και την εν γένει προστιθέμενη αξία από επιπρόσθετες υπηρεσίες και παροχές προς τους καταναλωτές. Η ύπαρξη αριθμού ανταγωνιστών, η διαφοροποίηση του προϊόντος, οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, η ποιότητα της εξυπηρέτησης και ο βαθμός ανάπτυξης αγοράς είναι παράγοντες που προκαλούν αυξημένο ανταγωνισμό. Η χρήση του αριθμού «1133» δεν αποτελεί προφανώς «εμπόδιο εισόδου» νέων προμηθευτών στην αγορά φυσικού αερίου, ούτε αποτρέπει νέους προμηθευτές να εισέλθουν στην αγορά, καθώς ο αριθμός των ψηφίων ή ο συγκεκριμένος αριθμός τηλεφώνου δεν εκείνα τα στοιχεία που θα αποτελέσουν καθοριστικό παράγοντα στην συνείδηση του μέσου καταναλωτή για επιλογή προμηθευτή”.

Η ΡΑΕ

Ωστόσο η ΡΑΕ έκανε δεκτή την καταγγελία και κάλεσε την νέα ΕΠΑ Αττικής θεωρώντας ότι “Ο συγκεκριμένος τετραψήφιος αριθμοδοτικός πόρος είναι ο μόνος αποτυπωμένος στην συνείδηση του μέσου καταναλωτή, ως συνδεόμενος με την προμήθεια, την διανομή, και την εν συνόλω παροχή υπηρεσιών δημόσιας ωφέλειας στην αγορά φυσικού αερίου λόγω της μακράς άνω της δεκαπενταετίας χρήσης του από την πρώην ΕΠΑ Αττικής, που επιτελούσε αυτόν τον διττό ρόλο υπό καθεστώς αποκλειστικότητας. Ως εκ τούτου και λαμβάνοντας επιπροσθέτως υπόψη ότι οι λοιποί προμηθευτές, μπορούν να επικοινωνούν με τους πελάτες τους μόνο μέσω πενταψήφιων αριθμοδοτικών πόρων, εκτιμάται ότι η εξακολούθηση χρήσης του επίμαχου αριθμοδοτικού πόρου υπό τις νέες συνθήκες της αγοράς φυσικού αερίου, συνιστά πλεονέκτημα, που παρακωλύει την δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού”. Και κάλεσε την εταιρεία να σταματήσει την χρήση του 1133.

Ο  “Συνήγορος του Καταναλωτή”

Στο μεταξύ ο “Συνήγορος του Καταναλωτή” ύστερα από καταγγελίες για υψηλές χρεώσεις προς πενταψήφιους τηλεφωνικούς αριθμούς εξυπηρέτησης Πελατών, τους οποίους χρησιμοποιούν Προμηθευτές και Διαχειριστές Δικτύων της Αγοράς Ενέργειας (Ηλεκτρικής Ενέργειας – Φυσικού Αερίου) συνέστησε προς τις επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε καθιέρωση εναλλακτικού, δεκαψήφιου αριθμού, όπου δεν υπήρχε, για την εξυπηρέτηση των Πελατών.

Οι τηλεφωνικοί αριθμοί

Οι αριθμοί που έχουν γνωστοποιηθεί μέχρι στιγμής έχουν ως εξής:

Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. διαθέτει τον αριθμό 210 6967500

Η ΔΕΗ Α.Ε. διαθέτει τον αριθμό 211 2110770

Η ELPEDISON A.E. διαθέτει τον αριθμό 210 7104852

Η ΗΡΩΝ A.E. διαθέτει τον αριθμό 213 0333000

Η ΜΥΤΗΛΙΝΑΙΟΣ Α.Ε. (PROTERGIA) διαθέτει τον αριθμό 210 3448500

Η NRG A.E. διαθέτει τον αριθμό 211 1032132

Η VOLTERRA Α.Ε. διαθέτει τον αριθμό 213 0883000

Η VOLTON Α.Ε. διαθέτει τους αριθμούς 210 4187070 & 216 3001000

Η WATT+VOLT Α.Ε. διαθέτει τον αριθμό 213 0189199

Η ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Αττικής A.E. διαθέτει τον αριθμό 210 3406000

Η ΖΕΝΙΘ Α.Ε. διαθέτει τον αριθμό 2311 223099

Η ΕΔΑ Αττικής A.E. διαθέτει τον αριθμό 213 0882000

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ διαθέτει τον αριθμό 2310 584444.

Επιπλέον, ο Συνήγορος του Καταναλωτή, ζήτησε από όλους τους Προμηθευτές και τους Διαχειριστές Δικτύων της Αγοράς Ενέργειας να διασφαλίσουν τη λειτουργία δωρεάν γραμμών εξυπηρέτησης πελατών για τις περιπτώσεις αναγγελίας βλαβών/λανθασμένων χρεώσεων-μετρήσεων, καθώς και να προβούν σε δημοσιοποίησή τους, προς το καταναλωτικό κοινό, με κάθε πρόσφορο τρόπο, (π.χ. αναφορά των τηλεφωνικών γραμμών τους με εμφανή τρόπο στους λογαριασμούς, αναγραφή τους σε εμφανές σημείο στην ιστοσελίδα των προμηθευτών κλπ.), έτσι ώστε οι καταναλωτές να επικοινωνούν για αναγγελία βλαβών/λανθασμένων χρεώσεων-μετρήσεων χωρίς κανένα κόστος.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ