Του Γιώργου Ηλιόπουλου* Κάθε πολίτης των χωρών του ΟΟΣΑ καταναλώνει κάθε χρόνο, κατά μέσο όρο: 800 κιλά τροφίμων και ποτών 120 κιλά συσκευασιών 20... Κυκλική Οικονομία : Δώστε νέο κύκλο ζωής στα υλικά καθημερινής χρήσης!

Του Γιώργου Ηλιόπουλου*

Κάθε πολίτης των χωρών του ΟΟΣΑ καταναλώνει κάθε χρόνο, κατά μέσο όρο:

  • 800 κιλά τροφίμων και ποτών
  • 120 κιλά συσκευασιών
  • 20 κιλά ρούχα και παπούτσια.

Το 80% περίπου αυτών των προϊόντων καταλήγουν ως απορρίμματα.

H Ευρώπη για να αντιμετωπίσει το προβληματικό οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό γραμμικό μοντέλο της παραγωγής, κατανάλωσης, διαχείρισης αποβλήτων, αναπτύσσει νέες πολιτικές για το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας.

Ταυτόχρονα, η Ευρώπη έθεσε το φέτος νέους αυστηρότερους στόχους για την επαναχρησιμοποίηση- ανακύκλωση των απορριμμάτων των Δήμων κατ’ ελάχιστον 65% και για την ταφή υπολειμμάτων κατά μέγιστο 10% με σταδιακή επίτευξη και ενδιάμεσους στόχους , μέχρι το 2035.

Αυτή η πρωτοβουλία μπορεί να δημιουργήσει 2 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη και πάνω από 20.000 νέες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα.

Όμως, η  νέα αντίληψη της κυκλικής οικονομίας έχει ήδη ξεκινήσει.

Σήμερα υπάρχουν επιχειρήσεις που αντί να παράγουν απόβλητα παράγουν νέα αγαθά!

Ακολουθούν μερικά μόνο παραδείγματα:

  • Μαγιό και τσάντες από ρετάλια από τα εργοστάσια κλωστοϋφαντουργίας
  • Τσάντες, πορτοφόλια, παπούτσια, ποδοσφαιρικές μπάλες  από το δέρμα των παλιών καθισμάτων στα αεροπλάνα
  • Σόλες παπουτσιών από τρίμμα παλαιών ελαστικών αυτοκινήτων
  • Υλικά για νέες μηχανές αυτοκινήτων από τα παλιά ταπέτα αυτοκινήτων
  • Ενέργεια από την χώνευση των οργανικών απορριμμάτων (υπολείμματα τροφίμων, πράσινα).

Ως πολίτες, με τις καταναλωτικές μας επιλογές μπορούμε να στηρίξουμε τα «πράσινα» προϊόντα, αλλά ταυτόχρονα να διαχωρίσουμε στην πηγή τα υλικά σε ειδικούς κάδους στον Δήμο μας, ώστε να τους δώσουμε την ευκαιρία να αποκτήσουν μια νέα ζωή!

*Χημικός Μηχανικός  ΕΜΠ, ΜΒΑ ,MSC – ΕΠΤΑ Σύμβουλοι Μελετητές www.epta.gr – Συνιδρυτής Πλατφόρμας  www.followgreen.gr – Αντιπρόεδρος ΕΕΔΣΑ www.eedsa.gr
NEWSLETTER