Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του δήμου Ρεθύμνης, της Περιφέρειας Κρήτης, του ΤΕΙ Κρήτης και άλλων δήμων Κρήτης, για το ερευνητικό έργο με τίτλο: «Έρευνα- μελέτη... Κρήτη: Ερευνητικό έργο για την ανάπτυξη πράσινης ενέργειας σε Δήμους  

Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του δήμου Ρεθύμνης, της Περιφέρειας Κρήτης, του ΤΕΙ Κρήτης και άλλων δήμων Κρήτης, για το ερευνητικό έργο με τίτλο: «Έρευνα- μελέτη σκοπιμότητας για την εφαρμογή του μέτρου του Ενεργειακού Συμψηφισμού (net-metering) και του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού (virtual net-metering) στην Περιφέρεια Κρήτης και στους δήμους της Κρήτης» υπέγραψε ο δήμαρχος Ρεθύμνης Γιώργης Μαρινάκης.

Σύμφωνα με τη σύμβαση, η Περιφέρεια για τη βελτίωση των υποδομών και την αειφόρο ανάπτυξη, αναθέτει στο ΤΕΙ Κρήτης την εκπόνηση έρευνας προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα αλλά και η ωφέλεια από την υλοποίηση έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η σύμβαση προβλέπει, την επιστημονική συνεργασία του ΤΕΙ με τις αντίστοιχες τεχνικές υπηρεσίες των δήμων για την ανάλυση και απεικόνιση των καταναλώσεων και στη συνέχεια τη διερεύνηση βιώσιμης επίλυσης για ενεργειακή αυτονομία στο σύνολο των δημοτικών καταναλώσεων.

Αυτό θα επιτευχθεί, με την καταγραφή και ανάλυση ηλεκτρικών φορτίων περιφερειακών κτιρίων, δημοτικών κτιρίων και υποδομών, τη συλλογή και επεξεργασία καταγεγραμμένων ενεργειακών δεδομένων και τέλος την οικονομοτεχνική ανάλυση προτεινόμενων ενεργειακών έργων.

Με βάση τα αποτελέσματα και τις εργασίες που προβλέπονται για το έργο, προϋπολογισμού 186.000 ευρώ, δήμοι και Περιφέρεια θα οδηγηθούν στο να εντάξουν τα έργα τους στην κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό τόσο στη μείωση των λειτουργικών τους εξόδων, όσο και στην αναβάθμιση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος.