«Η ύπαρξη αξιόπιστων δεδομένων για το περιβάλλον στη χώρα μας είναι αναπόσπαστο στοιχείο της περιβαλλοντικής δημοκρατίας και εργαλείο σχεδιασμού της πολιτικής», τόνισε ο Αν....

 «Η ύπαρξη αξιόπιστων δεδομένων για το περιβάλλον στη χώρα μας είναι αναπόσπαστο στοιχείο της περιβαλλοντικής δημοκρατίας και εργαλείο σχεδιασμού της πολιτικής», τόνισε ο Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας, στην παρουσίαση της Έκθεσης του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) για την περιβαλλοντική κατάσταση της Ελλάδας.

-«Αποτελεί δημοκρατικό δικαίωμα της πολιτείας μας η συλλογή και η  δημοσιοποίηση της περιβαλλοντικής πληροφορίας, διότι μεταξύ άλλων αναδεικνύει τις πολιτικές προτεραιότητες που θα πρέπει να ακολουθηθούν για το περιβάλλον, αλλά επίσης τροφοδοτεί με δεδομένα και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος και το δίκτυο περιβαλλοντικής αναφοράς Eionet. Εξάλλου πρόσφατα φιλοξενήσαμε στη χώρα μας την Ευρωπαϊκό Οργανισμό και το δίκτυο των Εθνικών συντονιστών των ευρωπαϊκών χωρών, συζητώντας από κοινού τη σημασία της αναβάθμισης της περιβαλλοντικής πληροφορίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο», συνέχισε ο Αν. ΥΠΕΝ. Και πρόσθεσε:

-«Έχουμε ανάγκη την αντικειμενική πληροφόρηση και την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής κατάστασης της χώρας μας, τόσο στην αυτοδιοίκηση όσο και στην κεντρική διοίκηση. Το περιβάλλον διατρέχει όλες τις πολιτικές και αν κάποιος προσπαθήσει να απομονώσει τις τομεακές πολιτικές από την περιβαλλοντική πολιτική, θα διαπιστώσει πολύ απλά ότι δεν υπάρχει δυνατότητα κάποια πολιτική να αποκολληθεί από τις περιβαλλοντικές της διαστάσεις, ιδιαίτερα στη σύγχρονη πραγματικότητα».