Βήμα για την αποκατάσταση του ρολογιού του δημοτικού κήπου της πόλης έγινε μέσω της προκήρυξης της δημόσιας σύμβασης για το έργο. Με βάση το... Χανιά: ηλεκτρονικός διαγωνισμός για το παλιό ρολόι

Βήμα για την αποκατάσταση του ρολογιού του δημοτικού κήπου της πόλης έγινε μέσω της προκήρυξης της δημόσιας σύμβασης για το έργο. Με βάση το περιεχόμενο της σύμβασης, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την ανάληψη του έργου της αποκατάστασης, να προχωρήσουν στην ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέχρι τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018.

Ως ημέρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίστηκε η Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου και ως ώρα η 10η πρωινή

Όπως είναι γνωστό, το έργο με απόφαση του περιφερειάρχη Σταύρου Αρναουτάκη, εντάχθηκε σε πρόγραμμα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης με προϋπολογισμό 515.000 ευρώ. Οι εργασίες αποκατάστασης περιλαμβάνουν τις απαιτούμενες επεμβάσεις ενίσχυσης, επισκευών και ανάδειξης του μνημείου, με στόχο την αποκατάσταση της αρχικής μορφής του και την προστασία του από περαιτέρω φθορά.

Ως χρόνος αποκατάστασης ορίζεται από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης χρονικό διάστημα 12 μηνών. Το ρολόι του κήπου, που αποτελεί νεώτερο μνημείο της πόλης, άρχισε να χτίζεται το 1924 και τέλειωσε το 1927. Αποτελείται από τρία μέρη: Τη βάση, τον κορμό του οποίου οι πλευρές συγκλίνουν προς τα πάνω, και τη στέγη, που διαμορφώνεται σε κυκλικό περίπτερο.

Για το χτίσιμο του ρολογιού χρησιμοποιήθηκαν καντουνάδες (μεγάλες πέτρες) από τα τότε λατομεία Λενταριανών και Χαλέπας και ποταμίσια άμμος. Τα σχέδια του ρολογιού έγιναν από τον μηχανικό Δημήτρη Κολλάρο.