Το ν/σ θα ψηφιστεί εντός του Νοεμβρίου. Ελαφρύνονται περίπου 250.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες προβλέπει οριστικά το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας το οποίο δόθηκε... Πώς και πόσο μειώνονται οι εισφορές – Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Το ν/σ θα ψηφιστεί εντός του Νοεμβρίου. Ελαφρύνονται περίπου 250.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες προβλέπει οριστικά το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας το οποίο δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση. 

Με την ψήφιση του νομοσχεδίου που θα γίνει εντός του Νοεμβρίου, ελαφρύνονται περίπου 250.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες οι οποίοι επιβαρύνθηκαν σημαντικά από τις αυξημένες εισφορές που προβλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου.

Συγκεκριμένα, από την 1/1/2019, διατηρώντας την ελάχιστη εισφορά για την κύρια σύνταξη (117,2 ευρώ για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους και 74 ευρώ για αγρότες).

Ειδικότερα, η ασφαλιστική εισφορά για κύρια σύνταξη των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων μειώνεται κατά 33,3%, από 20% που είναι σήμερα στο 13,33%, (όσο δηλαδή η εργοδοτική εισφορά στην περίπτωση των μισθωτών).
Επίσης η ασφαλιστική εισφορά για κύρια σύνταξη των αγροτών μειώνεται, επίσης, κατά 33,3%, στο 12% από 18% που θα ήταν την 1/1/2019.

Επιπλέον, για τους αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες μηχανικούς, δικηγόρους και γιατρούς, το ασφάλιστρο για επικουρική σύνταξη και εφάπαξ θα υπολογίζεται στην ελάχιστη βάση υπολογισμού. Αυτό σημαίνει ότι, ανεξαρτήτως εισοδήματος, η εισφορά δεν θα ξεπερνά το ελάχιστο που ισχύει σήμερα των 64,5 ευρώ/μήνα».

Αναλυτικότερα το πλήρες κείμενο του νομοσχεδίου είναι το ακόλουθο:
1. Από 1.1.2019, το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο κύριας σύνταξης των αμίσθων δικηγόρων διαμορφώνεται σε 13,33%. (άρθρο 1 ν/σχ – αντικατάσταση άρθρου 39 ν. 4387/2016).

  1. Οι εισφορές επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ διαμορφώνονται αναδρομικά από 1.1.2017 σε πάγια ποσά (άρθρο 4 ν/σχ – τροποποίηση του άρθρου 97 του ν. 4387/2016, 5 ν/σχ – τροποποίηση του άρθρου 35 του ν. 4387/2016)
  2. 3. Α) το ποσό της μηνιαίας εισφοράς στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ, ορίζεται σε ποσοστό 7% υπολογιζόμενου επί του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, ήτοι σήμερα 41 €.  Το ως άνω ποσοστό θα μειωθεί σε 6,5% από 1.6.2019 έως 31.5.2022, και σε 6% από 1.6.2022 και εφεξής.

Β) Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ  ορίζεται σε ποσοστό 4%, υπολογιζόμενο επί του ποσού που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, ήτοι σήμερα 23,44 €

  1. 4. Οι εισφορές υγειονομικής περίθαλψης διατηρούνται στο 6,95% κατά τα οριζόμενα στον ν. 4387/2016.
  2. 5. Οι προβλεπόμενες εκπτώσεις διατηρούνται για τις εισφορές κύριας σύνταξης και υγειονομικής περίθαλψης (άρθρο 6 ν/σχ).
  3. 6. Εκκαθαρίζονται και πληρώνονται (στο 100%) από τον ΕΦΚΑ μέχρι 31.12.2019 οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του ΤΥΔΑ και ΤΥΔΕ που αφορούν τα έτη από 1.1.2006 και εντεύθεν  (άρθρο 12 ν/σχ).
  4. 7. Για απαιτήσεις που έχουν δικηγόροι από παροχή υπηρεσιών προς τον ΕΦΚΑ, εφόσον είναι και οφειλέτες αυτού σε ρύθμιση, διενεργείται κατά την εξόφλησή τους συμψηφισμός κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 83 ΚΕΔΕ, όπως θα εξειδικευθεί με σχετική υπουργική απόφαση, κατά τρόπο αντίστοιχο με την ΠΟΛ.1274/27.12.2013 (άρθρο 18 ν/σχ).
  5. 8. Το χρηματικό ποσό που λαμβάνουν οι δικηγόροι για τη συμμετοχή τους ως Πρόεδροι εφορευτικών επιτροπών σε εκλογές σωματείων, συνδικαλιστικών οργανώσεων, κ.λπ. θεωρείται και ονομάζεται «αποζημίωση» και όχι «αμοιβή» εφαρμοζομένων των διατάξεων του Π.Δ. 26/2012 (νομοθεσία περί εκλογής βουλευτών) [με συνέπεια να μην επιβαρύνεται με φόρο εισοδήματος, ΦΠΑ και ασφαλιστικές εισφορές] (άρθρο 30 ν/σχ).
  6. 9. Για τις ασφαλιστικές εισφορές των αμειβομένων με ΤΠΥ δικηγόρων (σε έως δύο εντολείς) εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 38 ν. 4387/2016 (άρθρο 1 παρ. 8 ν/σχ). Με τη νέα διάταξη επαναλαμβάνεται η διατύπωση του άρθρου 39 παρ. 9 ν. 4387/2016 για τους απασχολούμενους με ΤΠΥ σε ένα ή και δύο πρόσωπα (φυσικά και νομικά), χωρίς να εισάγεται ρητή εξαίρεση για τους δικηγόρους, όπως είχε πράξει ερμηνευτικά η εγκύκλιος Φ80000/οικ.2460/106/20.1.2017.

sofokleousin.gr