Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, διοργανώνει το διεθνές συνέδριο με θέμα: «Πόλεις – λιμάνια και θαλάσσιοι δρόμοι στην Ανατολική Μεσόγειο... Διεθνές συνέδριο: «Θαλάσσιοι δρόμοι και πόλεις-λιμάνια»

Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, διοργανώνει το διεθνές συνέδριο με θέμα: «Πόλεις – λιμάνια και θαλάσσιοι δρόμοι στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα (18ος – 21ος αιώνας)». Το συνέδριο θα διεξαχθεί από τις 22 ως τις 24 Νοεμβρίου του 2018, στις εγκαταστάσεις του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου στην Αθήνα.

Θεματικές ενότητες:

Θεωρητικές προσεγγίσεις. Πολιτικές – γεωπολιτικές και οικιστικός χώρος

Κοινωνικο-οικονομική διαδικασία ανάπτυξης οικισμών και παραθαλάσσιων περιοχών

Αστικός και περιφερειακός θαλάσσιος χώρος και δίκτυα, φυσικό και τεχνητό περιβάλλον (γεωγραφίες, χαρτογραφία, ακτογραφία, ναυσιπλοΐα)

Οικιστικό απόθεμα, πολιτιστική κληρονομιά (μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι) και θάλασσα

Διαχείριση – ανάδειξη οικιστικού αποθέματος, πολιτιστικής κληρονομιάς

Λιμάνια, θαλάσσιο μέτωπο, κουλτούρα της πόλης και σημειωτική. Συναντήσεις του τοπικού με το παγκόσμιο

Προβολή πολιτιστικού αποθέματος σε πόλεις-λιμάνια και τουρισμός.

Όπως υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση, αντικείμενο μελέτης του συνεδρίου μπορεί να αποτελέσουν επίσης νησιωτικές διαδρομές, δρομολόγια, πλοία (τεχνικά στοιχεία), το λαθρεμπόριο, η χαρτογραφία, οι δυνατότητες προσέγγισης των νησιωτικών λιμένων, το «παράλληλο» και «εγκάρσιο» εμπόριο στα νησιά, η σχέση με το χερσαίο δίκτυο, οι ιδεολογικές και σημειωτικές προσεγγίσεις όσον αφορά τις πόλεις-λιμάνια και τις θαλάσσιες διαδρομές, το οικιστικό απόθεμα και η πολιτιστική κληρονομιά στα θαλάσσια αυτά εμπορικά κέντρα, τα παραδοσιακά επαγγέλματα που σχετίζονται με τη θάλασσα, ορισμένα οικονομικο-κοινωνικά χαρακτηριστικά, καθώς και οι αναπτυξιακές δυνατότητες και οι χρήσεις γης των πόλεων-λιμανιών και των θαλάσσιων δρόμων της Ανατολικής Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας (18ος – 21ος αιώνας).

Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα forum συζήτησης μεταξύ διαφόρων επιστημονικών ειδικοτήτων, όπως: αρχιτέκτονες, πολεοδόμοι, γεωγράφοι, οικονομολόγοι, ιστορικοί, φιλόλογοι, ανθρωπολόγοι, πολιτικοί επιστήμονες, ειδικοί σε θέματα γεωπολιτικών σπουδών κ.ά.

Το συνέδριο θα προσφέρει σε επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στα συγκεκριμένα γνωστικά επιστημονικά αντικείμενα – μέλη της επιστημονικής κοινότητας, ακαδημαϊκούς, στελέχη του ευρύτερου δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και σε νέους ερευνητές, μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς και φοιτητές- τις δυνατότητες: να παρακολουθήσουν ομιλίες διακεκριμένων ακαδημαϊκών από Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα της Ελλάδας και διεθνή, να παρουσιάσουν τις εργασίες και την έρευνά τους, να παρακολουθήσουν άλλες παρουσιάσεις με ευρύτητα επιστημονικών κατευθύνσεων, να συμμετέχουν σε γόνιμη συζήτηση ώστε να προκύψουν ιδέες για μελλοντικούς επιστημονικούς στόχους.

NEWSLETTER