Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, διοργανώνει το ετήσιο συνέδριο με τίτλο: “Η Ώρα της Ελληνικής Οικονομίας”, το οποίο και θα πραγματοποιηθεί στις 3 και 4... Ετήσιο διήμερο συνέδριο: “Η Ώρα της Ελληνικής Οικονομίας”

Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, διοργανώνει το ετήσιο συνέδριο με τίτλο: “Η Ώρα της Ελληνικής Οικονομίας”, το οποίο και θα πραγματοποιηθεί στις 3 και 4 Δεκεμβρίου 2018,  στο ξενοδοχείο Athenaeum InterContinental.

Στη φετινή θεματολογία εντάσσονται: το αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας, η βιομηχανία, η ενέργεια, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η ψηφιακή οικονομία του μέλλοντος, οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις και ο νέος στρατηγικός διάλογος, η ανταγωνιστικότητα της χώρας, η Ελλάδα και οι διεθνείς αγορές, ο τραπεζικός τομέας, το επενδυτικό τοπίο. Πολιτικοί, επιχειρηματίες, εκπρόσωποι ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στην Ελλάδα, ξένοι παράγοντες, funds από όλο τον κόσμο και εκπρόσωποι διεθνών μέσων επικοινωνίας καταθέτουν απόψεις, προτάσεις και συζητούν για τον προσανατολισμό της ελληνικής οικονομίας.

Πληροφορίες: https://one9six.us5.list-manage.com/track/click?u=c2b419fc7ea4df7cabf225b74&id=41ce55a6c9&e=637f3f90ae,

NEWSLETTER