-«Οι δημόσιες επιχειρήσεις πρέπει να αποζημιώνονται για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας που παρέχουν. Επίσης θα πρέπει να προχωρήσει η ανανέωση του προσωπικού με προσλήψεις...

-«Οι δημόσιες επιχειρήσεις πρέπει να αποζημιώνονται για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας που παρέχουν. Επίσης θα πρέπει να προχωρήσει η ανανέωση του προσωπικού με προσλήψεις νέων εργαζομένων που έχουν δεξιότητες στις νέες τεχνολογίες και να εφαρμοστούν συστήματα αξιολόγησης ώστε οι καλοί να προχωράνε. Ο μέσος χρόνος ηλικίας στις επιχειρήσεις του δημοσίου σήμερα είναι 54 έτη». Αυτά δεν τα είπε κάποιος συνδικαλιστής, η  πολιτικός προασπιστής του δημόσιου τομέα  αλλά η διευθύνουσα σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Ράνια Αικατερινάρη,  μιλώντας στο συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου.

Η ίδια σημείωσε επίσης ότι:

-Χώρες της Κεντρικής Ευρώπης έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για μεταφορά τεχνογνωσίας όσον αφορά τα συστήματα εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει η εταιρεία στις επιχειρήσεις του δημοσίου.

-Τα έσοδα από την αξιοποίηση της περιουσίας του Δημοσίου από το 2011 φθάνουν συνολικά τα 7 δισ. ευρώ από τα οποία το 1,4 δισ. ευρώ εισπράχθηκαν το 2017. Για εφέτος προβλέπονται έσοδα ύψους 2 δισ. ευρώ.

NEWSLETTER