Του Κώστα Βουτσαδάκη/ Τα μικρά υδροηλεκτρικά (ΜΥΗΕ) αποτελούν βασικό ενεργειακό πυλώνα σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες και μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στην επίτευξη... Τα μικρά υδροηλεκτρικά πυλώνας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Του Κώστα Βουτσαδάκη/

Τα μικρά υδροηλεκτρικά (ΜΥΗΕ) αποτελούν βασικό ενεργειακό πυλώνα σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες και μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στην επίτευξη των ενεργειακών στόχων και της χώρας μας, αν αξιοποιηθεί το αναξιοποίητο μέχρι σήμερα διαθέσιμο δυναμικό της χώρας μας τουλάχιστον στο μέσο επίπεδο των λοιπών ευρωπαϊκών χωρών.

Αυτό επισημάνθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Έκθεσης «RENEXPO INTERHYDRO 2018» που πραγματοποιήθηκε στις 28 και 29 Νοεμβρίου 2018 στο Salzburg της Αυστρίας, στην οποία από ελληνικής πλευράς συμμετείχε ο Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ)

Στην έκθεση και στις παράλληλες συνεδριακές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν, συμμετείχαν περισσότεροι από 2.000 κατασκευαστές στροβίλων, σωλήνων, μηχανολογικού εξοπλισμού, κ.ά., παραγωγοί μικροϋδροηλεκτρικής ενέργειας, σύνδεσμοι ΜΥΗΕ, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, τοπικές αρχές, τράπεζες και χρηματοδότες, δημόσιες υπηρεσίες και δημόσιοι οργανισμοί.

Παράλληλα, ο ΕΣΜΥΕ συμμετείχε στην κεντρική ημερίδα της έκθεσης, που ήταν αφιερωμένη στα ΜΥΗΕ της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με θέμα «II Eastern Europe Hydropower Forum», μέσω παρουσίασης που έγινε από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του ΕΣΜΥΕ, κ.κ. Βασιλικό Κωνσταντίνο και Ηλία Κακιόπουλο, με τίτλο «Ο Κλάδος των ΜΥΗΕ στην Ελλάδα, στη νέα εποχή», η οποία αναφέρθηκε στις πρόσφατες εξελίξεις του κλάδου των ΜΥΗΕ στη χώρα μας αλλά και γενικότερα στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται στην ελληνική ενεργειακή αγορά.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο γεγονός ότι τα ΜΥΗΕ μπορούν να συμβάλλουν στην ανάδειξη του μοντέλου της πράσινης ανάπτυξης, η οποία είναι μία από τις βασικές κινητήριες δυνάμεις της οικονομικής ανάπτυξης και η οποία αποτελεί μια νέα στρατηγική για την έξοδο της χώρας από την κρίση, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

NEWSLETTER