Του Αργύρη Δεμερτζή/ Δήμος υπέβαλε πρόταση στο «Πράσινο Ταμείο», στο πλαίσιο  του προγράμματος δράσεων Αστικής Αναζωογόνησης  να χρηματοδοτηθεί η κατασκευή έργου κοινόχρηστης πλατείας, σε... «Πράσινο Ταμείο»: πρόταση Δήμου για πλατεία σε ιδιωτικό οικόπεδο με σδ 3!

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Δήμος υπέβαλε πρόταση στο «Πράσινο Ταμείο», στο πλαίσιο  του προγράμματος δράσεων Αστικής Αναζωογόνησης  να χρηματοδοτηθεί η κατασκευή έργου κοινόχρηστης πλατείας, σε έκταση, η οποία είναι ιδιωτικό οικόπεδο σε πυκνοκατοικήμενη περιοχή, με συντελεστή δόμησης 3.

 Μάλιστα ο δήμος δεν έχει φροντίσει, παρότι δηλώνει ότι ο χώρος του ανήκει και δεν διεκδικείται από ιδιώτη, να τον δηλώσει στο κτηματολόγιο ούτε είχε κάνει τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο, που να χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη έκταση, ως κοινόχρηστο χώρο Πλατείας. Βεβαίως η αίτηση αυτή απορρίφθηκε.

Αδυναμία

Το παράδειγμα αυτό, ως χαρακτηριστικό της αδυναμίας των δήμων να απορροφήσουν διατιθέμενους πόρους για πράσινα έργα και αστικές υποδομές ανέφερε ο Γιώργος Πατρίκιος, πρόεδρος του «Πράσινου Ταμείου», μιλώντας σε ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής.

Ο πρόεδρος του «Πράσινου Ταμείου», παρουσιάζοντας σειρά παραδειγμάτων, όπως ότι άλλος Δήμος, ο οποίος με βάση τα κριτήρια της προκήρυξης και τον πληθυσμό του είχε δυνατότητα να υποβάλει προτάσεις  για πράσινα έργα άνω του 1 εκατ. ευρώ τελικά κατέθεσε προτάσεις για έργα μόλις 200.000,  έθεσε το θέμα της αδυναμίας των δήμων να απορροφήσουν τους διατιθέμενους πόρους από τα προγράμματα του «Πράσινου Ταμείου», με αποτέλεσμα αυτά να κινούνται με χαμηλή απορροφητικότητα.

Ο πρόεδρος του «Πράσινου Ταμείου» προβάλλοντας επιχειρήματα για την αδυναμία των δήμων να απορροφήσουν τα διατιθέμενα κονδύλια θέλησε να τεκμηριώσει την άποψη, ότι τουλάχιστον προς το παρόν, όπως είπε χαρακτηριστικά «δεν έχει αντίκρισμα» η αύξηση του ποσοστού 2,5% από τα έσοδα που συγκεντρώνονται για περιβαλλοντικούς σκοπούς  σε μεγαλύτερο ποσοστό για τη χρηματοδότηση πράσινων έργων.

Στόχος

Ωστόσο πρόσθεσε ο ίδιος ότι αποτελεί στρατηγικό στόχο της διοίκησης του «Πράσινου Ταμείου» και του υπουργείου Περιβάλλοντος να υπάρξει ρύθμιση ώστε να αποδεσμεύεται μεγαλύτερο ποσοστό του 2,5% από τα συνολικά έσοδα που συγκεντρώνονται από τα πρόστιμα αυθαιρέτων και τις περιβαλλοντικές παραβάσεις, υπέρ του «Πράσινου Ταμείου». Πόροι πού ως γνωστόν δεσμεύονται με μνημονιακές ρυθμίσεις σε ποσοστό 97,5 της για δημοσιονομικούς σκοπούς.

Ο κ  Πατρίκιος αναφερόμενος στο πρόγραμμα για τη χρηματοδότηση δράσεων Αστικής Αναζωογόνησης σε δήμους της χώρας του «Πράσινου Ταμείου» είπε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη ανοικτές προσκλήσεις με βάση τις οποίες καλούνται οι Δήμοι να υποβάλουν ώριμες προτάσεις για να υλοποιήσουν πράσινα έργα.

Οι σχετικές προτάσεις αφορούν πλέον το σύνολο των δήμων της χώρας, καθώς με νομοθετική ρύθμιση καταργήθηκε ο περιορισμός που άφηνε αυτή τη δυνατότητα μόνο σε δήμους άνω των τεσσάρων χιλιάδων κατοίκων. Το ύψος της χρηματοδότησης των δήμων για πράσινα έργα καθορίζεται με κριτήρια, που έχουν σχέση με την έκτασή τους αλλά κυρίως με τον πληθυσμό τους.

Για παράδειγμα είπε ο κ Πατρίκιος από τον δήμο της Αθήνας έχουν υποβληθεί προτάσεις για έργα ύψους 2,5 εκατ. ευρώ και από το Δήμο της Θεσσαλονίκης προτάσεις για έργα 1,6 ευρώ.

Προβλήματα

Σε ερωτήσεις βουλευτών για την πρόοδο των έργων και την απορροφητικότητα των κονδυλίων ο κ Πατρίκιος ανέφερε ως πρόβλημα ότι από την πλευρά του «Πράσινου Ταμείου», που έχει ελλείψεις προσωπικού, απασχολώντας 15 αντί του προβλεπόμενου αριθμού 50 υπαλλήλων δεν υπάρχουν δυνατότητες για αυτοψία στα έργα.

Ως πρόσθετο πρόβλημα ανέφερε ο ίδιος το θέμα με την κατάργηση του θεσμού των  Επιτρόπων στους δήμους, που είναι δυνατόν να δημιουργήσει ζητήματα στη γρήγορη και ομαλή ροή των ελέγχων.

Ο ίδιος σημείωσε πως μέχρι τώρα δεν υπάρχουν ζητήματα κακοδιαχείρισης έργων περιβάλλοντος που χρηματοδοτεί το «Πράσινο Ταμείο» στους Δήμους, αναφέροντας ότι  έχουν υπάρξει σχετικές καταγγελίες σε μεμονωμένες περιπτώσεις για θέματα που παραπέμφθηκαν προς επίλυση στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.  Ο ίδιος πρόσθεσε ότι υλοποιούνται με επιτυχία από 170 δήμους έργα βιώσιμης αστικής κινητικότητας, βάση σχεδίων (ΣΒΑΚ), τα οποία χρηματοδοτούνται από το «Πράσινο Ταμείο».

Σημειώνεται τέλος ότι σύμφωνα με το «Πράσινο Ταμείο» στο  πλαίσιο της δεύτερης πρόσκλησης του προγράμματος για τη χρηματοδότηση δράσεων Αστικής Αναζωογόνησης σε δήμους της χώρας υποβλήθηκαν υποβλήθηκαν 52 προτάσεις από 50 Δήμους της χώρας, γεγονός που δείχνει την επιτυχία του προγράμματος και τις αυξημένες ανάγκες της τοπικής αυτοδιοίκησης σε στοχευμένα χρηματοδοτικά προγράμματα. Κατά την αξιολόγηση των προτάσεων που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα, προέκυψε η δυνατότητα προένταξης 18 προτάσεων από ισάριθμους δήμους και οριστικής ένταξης 2 προτάσεων. Για τις περιπτώσεις των προτάσεων που προεντάχθηκαν, ο κάθε δήμος θα πρέπει να υποβάλλει τα προβλεπόμενα πρόσθετα στοιχεία, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η ένταξη και η δέσμευση του ποσού χρηματοδότησης. Ως προς τις υπόλοιπες υποβληθείσες προτάσεις η αξιολόγηση συνεχίζεται και θα ακολουθήσει β΄ κύκλος προεντάξεων.

NEWSLETTER