Απόσχιση του κλάδου Υποδομών και μετονομασία της υφιστάμενης ΔΕΠΑ σε ΔΕΠΑ Εμπορίας προβλέπει το νομοσχέδιο για τον διαχωρισμό της εταιρείας, που δημοσίευσε η «Καθημερινή»....

Απόσχιση του κλάδου Υποδομών και μετονομασία της υφιστάμενης ΔΕΠΑ σε ΔΕΠΑ Εμπορίας προβλέπει το νομοσχέδιο για τον διαχωρισμό της εταιρείας, που δημοσίευσε η «Καθημερινή».

Το νομοσχέδιο αποκλείει ουσιαστικά από τη διεκδίκηση του 14% της ΔΕΠΑ Υποδομών τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στην παραγωγή και προμήθεια φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας ή στην εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας.

Από τον αποκλεισμό εξαιρούνται τα ΕΛΠΕ, δεδομένου ότι ήδη συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΠΑ και ως εκ τούτου και στη ΔΕΠΑ Υποδομών μετά τη διάσπαση. Επίσης, σε άλλη διάταξη προβλέπει μονομερή τροποποίηση των συμβάσεων εργασίας στις θυγατρικές που θα απορροφήσει η ΔΕΠΑ Υποδομών, ανοίγοντας τον δρόμο για απολύσεις και προσλήψεις ημετέρων.

NEWSLETTER