Την Τρίτη, η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο ψηφίζει έκθεση για την αναβάθμιση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας προκειμένου να βοηθήσει τις χώρες να...

Την Τρίτη, η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο ψηφίζει έκθεση για την αναβάθμιση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας προκειμένου να βοηθήσει τις χώρες να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικότερα τις περιπτώσεις μεγάλων καταστροφών.

Στην έκθεση προβλέπεται να υπάρχει διαθεσιμότητα σε αεροσκάφη δασικής πυρόσβεσης, νοσοκομεία ή ιατρικές μονάδες έκτακτης ανάγκης, που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση που τα κράτη μέλη δεν έχουν επαρκείς πόρους για να ανταποκριθούν σε μια καταστροφή.

NEWSLETTER