Ημερίδα με τίτλο «Εξοικονομώ… εν δήμω» για τις Παρεμβάσεις Βελτίωσης της Ενεργειακής Αποδοτικότητας  σε Δημοτικά Κτίρια διοργανώνει η Περιφέρεια Αττικής την Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου... Περιφέρεια Αττικής: Ημερίδα «Εξοικονομώ… εν δήμω» για δημοτικά κτίρια

Ημερίδα με τίτλο «Εξοικονομώ… εν δήμω» για τις Παρεμβάσεις Βελτίωσης της Ενεργειακής Αποδοτικότητας  σε Δημοτικά Κτίρια διοργανώνει η Περιφέρεια Αττικής την Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2019, στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ». Η ημερίδα ξεκινά στις 9.30 και θα ολοκληρωθεί στις 14.00.

Η ημερίδα, που αφορά στην ενημέρωση για τις δυνατότητες χρηματοδότησης δράσεων βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας δημοτικών κτιρίων (πρόσκληση ΑΤΤ088), διοργανώνεται με πρωτοβουλία της Περιφερειάρχη Αττικής, Ρένας Δούρου και απευθύνεται στους ΟΤΑ Α΄ βαθμού (που δεν συμμετέχουν σε εγκεκριμένες Στρατηγικές ΟΧΕ/ΒΑΑ με παρεμβάσεις Θεματικού Στόχου 04).

Ο συνολικός προϋπολογισμός των δράσεων ανέρχεται σε 24.900.000 € και αφορά συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ βασικός στόχος των παρεμβάσεων είναι η ενεργειακή αναβάθμιση (κατά 2 τουλάχιστον κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης) των δημοτικών κτιρίων χαμηλής ενεργειακής απόδοσης, με τρόπο αποδοτικό και αποτελεσματικό.

Στην ημερίδα θα απευθύνουν χαιρετισμό εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου και ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής, Γιώργος Ιωακειμίδης.

Στην Α’ Ενότητα της Ημερίδας θα κάνουν τοποθετήσεις – παρεμβάσεις οι κκ Δημήτρης Δρόσης, Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΥΔΕΠ) Περιφέρειας Αττικής, Ιωάννα Νίκου, Προϊσταμένη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υ.Π.ΕΝ. – Τομέας Ενέργειας, Δημήτρης Τσέκερης, Ειδικός Σύμβουλος του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για θέματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Υ.Π.ΕΝ..

Στη Β΄ Ενότητα θα ακολουθήσει παρουσίαση της πρόσκλησης – συζήτηση τεχνικών θεμάτων και θα δοθούν πληροφορίες και απαντήσεις σε ερωτήματα των παρευρισκόμενων. Στο πάνελ θα συμμετέχουν οι κκ Άγγελος Σπηλιώτης, Προϊστάμενος Μονάδας Α’ ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής, Ζωή Γεωργοπούλου, Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ), Χρήστος Σιμιτόπουλος και Βασιλική Αμέντα, Στελέχη Μονάδας Α΄ ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής.

NEWSLETTER