Ένα ενδιαφέρον σεμινάριο πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Ε.Ι.Α.Σ. (Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών) Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος, τις απογευματινές ώρες στις 19-20... ΕΙΑΣ: Σεμινάριο για φωτοβολταϊκά, από κορυφαίους εισηγητές

Ένα ενδιαφέρον σεμινάριο πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Ε.Ι.Α.Σ. (Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών) Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος, τις απογευματινές ώρες στις 19-20 Μαρτίου 2019.

Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο κος Αργύρης Πανούσης, Μηχανολόγος Μηχανικός του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) & Ειδικός Πραγματογνώμονας, επιστημονικός συνεργάτης του ecopress, με αξιοπρόσεκτη εμπειρία πλέον των 6.000 αυτοψιών, κατά την τελευταία 20ετία, καθώς και σημαντική εμπειρία στη μελέτη σχεδίαση & κατασκευή φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Τεχνικός Σύμβουλος Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών επί θεμάτων Insurance Product Engineering φ/β συστημάτων και εγκαταστάσεων.

Προσκεκλημένος Guest Speaker είναι ο κος Κωνσταντίνος Τσολακίδης, Τεχνικός Σύμβουλος επί θεμάτων περιβαλλοντικών Ασφαλίσεων και Ασφαλίσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του Ομίλου INTERAMERICAN, Environmental Engineer των Πανεπιστημίων Michigan State University και University of Michigan Ann Arbor (B.S., M.S.) με σημαντικές διαπιστεύσεις εξειδίκευσης επί του αντικειμένου, ελληνικές και διεθνείς.

Εκτός των άλλων θα  αναπτυχθούν θέματα όπως:

  • Ιστορικά στοιχεία ασφάλισης φ/β εγκαταστάσεων, στοιχεία Aνάληψης κινδύνων .
  • Ζημιές P.I.D. & Riso, τα μέτρα αντιμετώπισής τους και ο χειρισμός τους από ασφαλιστικής πλευράς.
  • Ανάλυση Όρων Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων ( κάλυψη Απώλειας Κερδών υλικών που βρίσκονται εντός εγγύησης, όρος 72 ωρών, εξαιρέσεις στην κάλυψη των ζημιών, παλαιότητα υλικών κ.λ.π.)
  • Υπολογισμός Απώλειας Κερδών σε περίπτωση ζημιάς.
  • Μέτρα προστασίας της εγκατάστασης έναντι ηλεκτρικών βλαβών, πυρός, κλοπής κ.λ.π.

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως την Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση www.eias.gr/

Σημειώνεται ότι έχουν ήδη διενεργηθεί άλλα πέντε ( 5) σεμινάρια με το ίδιο αντικείμενο με μεγάλη συμμετοχή και πολύ καλή βαθμολόγηση από τους συμμετέχοντες.

Το συγκεκριμένο σεμινάριο χει πρόσθετη ύλη και είναι εστιασμένο στην ανάλυση των όρων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, ικανοποιώντας παρατηρήσεις- επισημάνσεις των δεκάδων συμμετεχόντων στα προηγούμενα σεμινάρια.

NEWSLETTER