Του Αργύρη Δεμερτζή/ Οι πολίτες από περιοχές όλης της χώρας, που βρίσκεται σε εξέλιξη ή αρχίζει η κτηματογράφηση καλούνται να υποβάλλουν δηλώσεις ιδιοκτησίας και... Πως υπολογίζονται τα τέλη κτηματογράφησης – Παραδείγματα

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Οι πολίτες από περιοχές όλης της χώρας, που βρίσκεται σε εξέλιξη ή αρχίζει η κτηματογράφηση καλούνται να υποβάλλουν δηλώσεις ιδιοκτησίας και ταυτοχρόνως να καταβάλλουν πάγια τέλη για κάθε δικαίωμα ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο.

Το ecopress παρουσιάζει επίσημη ενημέρωση της Ελληνικό Κτηματολόγιο, για τον υπολογισμό καταβολής του πάγιου τέλους κτηματογράφησης και με παραδείγματα τι ισχύει για  δικαιώματα σε αστικές περιοχές, αγροτικές περιοχές και σε μικτές περιπτώσεις.

Πάγιο τέλος κτηματογράφησης

Ειδικότερα σημειώνεται ότι για την υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας καταβάλλεται πάγιο τέλος κτηματογράφησης.

Το πάγιο τέλος κτηματογράφησης είναι 35€ για κάθε δικαίωμα σε κύριο χώρο (διαμέρισμα, κατάστημα, οικόπεδο κ.λπ). Για τους βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, χώροι στάθμευσης), που αποτελούν αυτοτελείς ιδιοκτησίες, δηλαδή έχουν χιλιοστά στο οικόπεδο και δεν αναφέρονται στον τίτλο ως παρακολουθήματα, το τέλος κτηματογράφησης είναι 20€ για κάθε δικαίωμα.

Στις αγροτικές περιοχές τα φυσικά πρόσωπα μόνον, που δηλώνουν περισσότερα από δύο δικαιώματα κυριότητας ή δουλείας στον ίδιο προκαποδιστριακό ΟΤΑ, καταβάλλουν πάγιο τέλος για δύο μόνο δικαιώματα, ανεξάρτητα από τον συνολικό αριθμό δικαιωμάτων, που δηλώνουν στον συγκεκριμένο ΟΤΑ.

Ως αγροτική ορίζεται η περιοχή, η οποία βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης ή εκτός ορίου οικισμού προϋφισταμένου του 1923 ή εκτός ορίου οικισμού κάτω των 2.000 κατοίκων που έχει οριοθετηθεί και δεν παρουσιάζει χαρακτηριστικά συστηματικής δόμησης.

Στην περίπτωση που υπάρχει αμφιβολία για το αν ένα ακίνητο είναι σε αστική ή αγροτική περιοχή, ο δικαιούχος μπορεί να απευθυνθεί στο Γραφείο Κτηματογράφησης.

Διαδικασία καταβολής πάγιου τέλους κτηματογράφησης

Ο υπολογισμός του τέλους γίνεται από το Γραφείο Κτηματογράφησης μετά την προσωρινή καταχώριση των στοιχείων της δήλωσης. Η υποβολή της δήλωσης ολοκληρώνεται μόνο μετά την καταβολή του παγίου τέλους. Η καταβολή του τέλους μπορεί να γίνει σε όλες σχεδόν τις τράπεζες ή στα αυτοματοποιημένα καταστήματα του δικτύου των ΕΛΤΑ. Σχετικές πληροφορίες δίνονται στα Γραφεία Κτηματογράφησης και στον ιστότοπο του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ www.ktimatologio.gr.

Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης, η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω διαδικτυακής εφαρμογής με χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας.

NEWSLETTER