Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο νέος νόμος 4602/2019 του ΥΠΕΝ με τίτλο: «Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της χώρας, σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών... Στο ΦΕΚ ο «πολυνόμος» του ΥΠΕΝ για ενέργεια, αυθαίρετα και Κτηματολόγιο

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο νέος νόμος 4602/2019 του ΥΠΕΝ με τίτλο: «Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της χώρας, σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, ιδιοκτησιακός διαχωρισμός δικτύων διανομής φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις».

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΥΠΕΝ ΣΤΟ ΦΕΚ

Ο νέος νόμος του ΥΠΕΝ περιλαμβάνει μπαράζ ενεργειακών, πολεοδομικών και χωροταξικών ρυθμίσεων και μεταξύ άλλων ρύθμιση πώλησης των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι προκειμένου να δρομολογηθούν άμεσα οι διαγωνιστικές διαδικασίες  για την επανάληψη του σχετικού διαγωνισμού της ΔΕΗ , το Σάββατο 9 Μαρτίου 2019 λειτούργησε κατ΄ εξαίρεση το Εθνικό Τυπογραφείο και δημοσιεύτηκε την ίδια ημέρα στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Ειδικότερα  ο νέος νόμος προβλέπει:

Γεωθερμία

Απλούστευση των διαδικασιών έκδοσης αδειών για την αξιοποίηση των γεωθερμικών πεδίων, δίνοντας παράλληλα έμφαση στην ανάπτυξη των πεδίων με θερμοκρασία έως 90 βαθμών Κελσίου. Αυτά τα γεωθερμικά πεδία μπορούν να καλύψουν μια σειρά από ενεργειακές ανάγκες (π.χ. θέρμανση ιχθυοκαλλιεργειών, θέρμανση θερμοκηπιακών καλλιεργειών, ξήρανση αγροτικών προϊόντων, θέρμανση και ψύξη κατοικιών, αφαλάτωση νερού, θέρμανση κολυμβητηρίων, λειτουργία λουτροθεραπευτικών εγκαταστάσεων) και να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην ενεργειακή αυτονομία των περιοχών. Με το νομοσχέδιο γίνεται πιο απλή η κατηγοριοποίηση των γεωθερμικών πεδίων.

Διάσπαση ΔΕΠΑ

Θεσπίζεται ο διαχωρισμός της διαχείρισης δικτύων διανομής φυσικού αερίου από τις δραστηριότητες παραγωγής, προμήθειας και εμπορίας φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, το νομοσχέδιο προβλέπει τον τρόπο διάσπασης της ΔΕΠΑ σε ΔΕΠΑ Εμπορίας και ΔΕΠΑ Υποδομών, στο πλαίσιο ιδιωτικοποίησης της επιχείρησης.

ΙΓΜΕ

Σε Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) μετεξελίσσεται το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), το οποίο καταργείται. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΑΓΜΕ αναλαμβάνει, για λογαριασμό του κράτους, ρυθμιστικό και εποπτικό ρόλο σε ζητήματα γεωλογικών κινδύνων από πλημμύρες, κατολισθήσεις κ.ά., προστασίας του περιβάλλοντος μέσω π.χ. ελέγχων ποιότητας υπεδάφους και υπόγειων υδάτων και στον έλεγχο των επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων στο υπέδαφος της Ελλάδας.

Κτηματολόγιο

Σε ό,τι αφορά το κτηματολόγιο, ειδική ρύθμιση προβλέπει απαλλαγή των πολιτών από τέλη για τα απαιτούμενα κτηματολογικά έγγραφα σχετικά με τις μεταβολές επί δικαιωμάτων που έχουν ήδη καταχωρηθεί με τις αρχικές δηλώσεις, καθώς και για διόρθωση σφαλμάτων που αφορούν γεωμετρικά στοιχεία των εγγραφών κατά τη διενέργεια της κτηματογράφησης. Επιπλέον, με σχετική διάταξη, εισάγεται νέα απλοποιημένη διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων διόρθωσης, ειδικά για τις περιοχές υπό κτηματογράφηση στις οποίες διενεργείται προ-ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων.

Πολεοδομικές ρυθμίσεις

Στις πολεοδομικές ρυθμίσεις υπάγεται διάταξη που αφορά τις οριογραμμές ρεμάτων, την άμεση κατεδάφιση μετά του λήξη του ν. 4495/17 και τη διευκόλυνση κατεδάφισης.

Εισάγεται ρύθμιση για την υπαγωγή στις διατάξεις του νέου νόμου αυθαίρετων κατασκευών, οι οποίες βρίσκονται μεταξύ της οριογραμμής και της οικοδομικής γραμμής.

Προβλέπεται  προσωρινή οριοθέτηση ρεμάτων, τα οποία δεν έχουν οριοθετηθεί ή στα οποία ελλείπουν οι προσωρινές οριογραμμές. Η ρύθμιση εφαρμόζεται αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνση της υπαγωγής κατά τις διατάξεις του νέου νόμου και δεν επεκτείνεται σε καμία άλλη περίπτωση πλην της παρούσας

Δίδεται παράταση στους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων που επιθυμούν να προβούν οικειοθελώς σε κατεδάφιση των αυθαιρέτων κτισμάτων τους έως τη λήξη της προθεσμίας για υπαγωγή στις διατάξεις του ν.4495/2017 (έως 9/11/2019). Με τη λήξη του νόμου 4495/2017 για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων σε ένα χρόνο (9/11/2019), όποια αυθαίρετα κτίσματα ή κατασκευές εντοπίζονται από τους ελεγκτές, θα κατεδαφίζεται άμεσα (είτε την ώρα που κατασκευάζονται, είτε έχουν συντελεσθεί) εφόσον δεν υποβλήθηκε αίτηση υπαγωγής έως την 8/11/2019..

Επιλύονται δυσχέρειες που είχαν δημιουργηθεί κατά την εκτέλεση πράξεων κατεδάφισης και καθίσταται πιο αποτελεσματικό το έργο των αρμόδιων υπηρεσιών. Ειδικότερα, διευκολύνεται η διαδικασία κατεδάφισης, καθώς συχνά παρατηρούνταν διαφοροποιήσεις στις κατασκευές που έχουν περιληφθεί στις αποφάσεις κατεδάφισης και υποχρέωναν τη διοίκηση σε αναστολή της κατεδάφισης λόγω επικαιροποίησης του πρωτοκόλλου.

NEWSLETTER