Του Γιώργου Στασινού, Προέδρου ΤΕΕ/ Τα τελευταία 3-4 χρόνια έχω γράψει αρκετά άρθρα και έχω τοποθετηθεί πολλές φορές σχετικά με τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις που...

Του Γιώργου Στασινού, Προέδρου ΤΕΕ/

Τα τελευταία 3-4 χρόνια έχω γράψει αρκετά άρθρα και έχω τοποθετηθεί πολλές φορές σχετικά με τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για να έρθει η Αληθινή Ανάπτυξη. Δυστυχώς όμως δεν πρόκειται να έρθει, όσο απλά υπάρχουν προτάσεις, αλλά στην πράξη η Κυβέρνηση κάνει ελάχιστα από όσα χρειάζονται. Μάλιστα αναλώνονται ο Πρωθυπουργός και οι Κυβερνητικοί στη συζήτηση, πως θα είναι δίκαιη η ανάπτυξη όταν θα έρθει. Δίκαιη θέλουμε όλοι να είναι και φυσικά θα πρέπει να συζητήσουμε το πως θα επιτευχθεί αυτό. Καταρχήν όμως, θα πρέπει να έρθει. Και για να έρθει, όσοι κυβερνούν θα πρέπει κάτι να κάνουν. Γιατί εν τέλει, μόνη της αποκλείεται να έρθει.

Ας δούμε όμως συνοπτικά ποιες θα πρέπει να είναι οι άμεσες κινήσεις για να υπάρξει Αληθινή Ανάπτυξη.

Θα πρέπει να μειωθεί ο συντελεστής του Φόρου Εισοδήματος για εταιρίες και για φυσικά πρόσωπα τουλάχιστον κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, θα πρέπει να καταργηθεί ο φόρος στο μέρισμα και θα πρέπει να καταργηθούν το τέλος επιτηδεύματος και η εισφορά αλληλεγγύης. Επίσης οι ασφαλιστικές εισφορές για όλους τους κλάδους (σύνταξης, υγείας, επικουρικού και εφάπαξ) δε θα πρέπει να ξεπερνούν το 20% του καθαρού εισοδήματος. Και όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν σχεδόν ταυτόχρονα, γιατί αν συμβούν σε βάθος χρόνου δε θα μπορέσουν να προκαλέσουν το αναπτυξιακό σοκ που χρειάζεται η χώρα.

Θα εκφράσω όμως για άλλη μια φορά την άποψη, ότι τα παραπάνω δεν είναι τα πιο απαραίτητα που χρειάζονται. Οι σημαντικότερες είναι οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις με μηδενικό δημοσιονομικό κόστος. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει η χώρα και απομακρύνει ακόμη και τους επενδυτές που θέλουν να επενδύσουν, γνωρίζοντας τις τεράστιες φορολογικές και ασφαλιστικές επιβαρύνσεις; Η διαδικασία αδειοδότησης οικοδόμησης αλλά και λειτουργίας είναι το σοβαρότερο πρόβλημα, διότι κανείς δεν γνωρίζει πόσος χρόνος απαιτείται. Υπάρχει λύση; Φυσικά υπάρχει και μπορεί να περιγραφεί συνοπτικά με τις παρακάτω ενέργειες:

Θέσπιση ενός ενιαίου ψηφιακού χάρτη που θα περιλαμβάνει όλες τις θεσμικές γραμμές και τις πληροφορίες, για να ξέρει κάποιος με ένα κλικ στον χάρτη, που μπορεί να χτίσει και τι. Απαιτούνται δύο τουλάχιστον χρόνια για την συγκέντρωση του 70% των δεδομένων στον ψηφιακό χάρτη.

Εφαρμογή ηλεκτρονικής αδειοδότησης και όλων των απαραίτητων ελέγχων για την οικοδόμηση και τη λειτουργία οποιασδήποτε επένδυσης. Έχουν πραγματοποιηθεί βήματα, όπως η ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικών αδειών με το ηλεκτρονικό σύστημα e-adeies του ΤΕΕ που λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2018, αλλά απαιτούνται πολλά ακόμη βήματα, ειδικά στις άδειες λειτουργίας.

Εφαρμογή μητρώων εξειδικευμένων επιστημόνων στην έγκριση αδειοδοτήσεων ή ελέγχων, όπου οι δημόσιες αρχές έχουν υποστελέχωση και δεν μπορούν να ανταποκριθούν στους χρόνους που προβλέπει η νομοθεσία, κατά το επιτυχημένο μοντέλο των ελεγκτών δόμησης. Παλαιότερα τους ελέγχους για την εφαρμογή των εγκεκριμένων μελετών των οικοδομικών αδειών έκαναν οι υπάλληλοι της πολεοδομίας και είχαμε καθυστερήσεις λόγω φόρτου εργασίας, ενώ τώρα οι έλεγχοι γίνονται πολύ γρήγορα από ελεύθερους επαγγελματίες ελέγκτές δόμησης που κληρώνονται ηλεκτρονικά από εγκεκριμένο κατάλογο του ΤΕΕ. Έτσι θα μπορούσαν να εγκρίνονται απλές περιβαλλοντικές μελέτες, μελέτες γεωλογικής καταλληλότητας καθώς και άλλες. Θα επιτυγχάνονταν κατακόρυφη μείωση των χρόνων που απαιτούνται, εξαφάνιση της γραφειοκρατείας και της διαφθοράς και θα υπήρχε περισσότερος χρόνος στις υπηρεσίες για να ελέγχουν τις δυσκολότερες περιπτώσεις και δειγματοληπτικά τους ελέγχοντες.

Θέσπιση της δυνατότητας εγκρίσεων μελετών και αδειών σε ανώτερο διοικητικό επίπεδο, όταν παρέρχονται οι προβλεπόμενοι χρόνοι από την νομοθεσία. Για να γίνω σαφής με ένα παράδειγμα, όταν η δασική υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης δεν εγκρίνει μία άδεια στον προβλεπόμενο από τον νόμο χρόνο, ενώ έχουν κατατεθει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα μπορεί ο αιτών να ζητά την έγκριση από την αντίστοιχη υπηρεσία του αρμοδίου Υπουργείου και αν και η αντίστοιχη Υπηρεσία ξεπεράσει τον χρόνο που προβλέπει η νομοθεσία η άδεια θα εκδίδεται.

Αν οι παραπάνω θεσμικές μεταρρυθμίσεις που έχουν μηδενικό κόστος είχαν προωθηθεί από την Κυβέρνηση η Ανάπτυξη θα ήταν Αληθινή και όχι θεωρητική. Δεν θα πρέπει όμως να χαθεί άλλος χρόνος. Καλώ όλες τις πολιτικές δυνάμεις να συμφωνήσουν και να προωθήσουν άμεσα αυτές τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις, ανεξάρτητα από την δημοσιονομική πολιτική που επιθυμεί ο καθένας να ακολουθήσει. Επιτέλους ας συμφωνήσουμε στα αυτονόητα για να γίνουμε κάποια στιγμή κανονική χώρα.

Πηγή: «Τα Νέα»
NEWSLETTER