Το ΔΣ του Πανελληνίου Συλλόγου Μηχανικών Μεταλλείων και Μεταλλουργών Μηχανικών καλεί τα μέλη του συλλόγου στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση με τα παρακάτω θέματα:... Γενική Συνέλευση  Μηχανικών Μεταλλείων και Μεταλλουργών

Το ΔΣ του Πανελληνίου Συλλόγου Μηχανικών Μεταλλείων και Μεταλλουργών Μηχανικών καλεί τα μέλη του συλλόγου στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση με τα παρακάτω θέματα:

  • Απολογισμός απερχόμενου ΔΣ.
  • Επαγγελματικά δικαιώματα.
  • Διάφορα θέματα.
  • Οικονομικός απολογισμός.
  • Λήψη αποφάσεων για τη νέα χρήση.
  • Προκήρυξη αρχαιρεσιών για την εκλογή ΔΣ και Εξελεγκτικής Επιτροπής για την διετία 2019–
  • Εκλογή εφορευτικής επιτροπής.
  • Προγραμματικές δηλώσεις συνδυασμών και υποψηφίων.

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί τη Κυριακή 14 Απριλίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία του Συλλόγου (Ηπείρου 27, Αθήνα). Σε περίπτωση μη απαρτίας, θα γίνει δεύτερη Γενική Συνέλευση την Κυριακή 21 Απριλίου 2019 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο. Σε περίπτωση και πάλι μη απαρτίας, θα γίνει τρίτη Γενική Συνέλευση την Κυριακή  5 Μαΐου 2019 και ώρα 11:00 π.μ. επίσης στα γραφεία του συλλόγου (για την πραγματοποίησή της απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον 60 ταμειακώς εντάξει μελών του συλλόγου).

Σχετικά με τα θέματα: Διαδικασία εγγραφής νέων μελών, οικονομική  ενημέρωση παλαιών μελών, προϋποθέσεις και διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για το ΔΣ  και την εξελεγκτική επιτροπή, τυποποιημένες αιτήσεις εγγραφής νέων μελών και οποιοδήποτε άλλο σχετικό θέμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Π. Μαυρίδη στα τηλέφωνα  6944302041, 6976766359  και μέσω των email: psdmmm@tee.gr takismavri@yahoo.gr

 

NEWSLETTER