«Η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλού άνθρακα και η συμβολή της Ελλάδας στην παγκόσμια προσπάθεια μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου αποτελούν εθνικό στρατηγικό στόχο,...

«Η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλού άνθρακα και η συμβολή της Ελλάδας στην παγκόσμια προσπάθεια μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου αποτελούν εθνικό στρατηγικό στόχο, τον οποίο έχουμε ήδη επιλέξει ως κυβέρνηση», είπε χαρακτηριστικά. ο Αν. ΥΠΕΝ Σωκράτης Φάμελλος στο Συμπόσιο με θέμα «Κλιματική Αλλαγή: Απειλές, Προκλήσεις και Λύσεις για την Ελλάδα», που συνδιοργάνωσαν το ACG Κέντρο Αριστείας για τη Βιωσιμότητα και  το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικών Σπουδών  Deree, με τη στήριξη του ερευνητικού κέντρου «Αθηνά» και υπό την αιγίδα της Τράπεζας της Ελλάδας.

Στη συνέχεια, ο Αν. ΥΠΕΝ ανέφερε κεντρικές επιλογές του ΥΠΕΝ προς αυτή την κατεύθυνση, όπως είναι το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, που μειώνει τις εκπομπές και στη βιομηχανία αλλά και στους κλάδους κατοικίας και μεταφορών, περισσότερο από τις δεσμεύσεις της χώρας έναντι της ΕΕ, στην ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών, στο κλείσιμο ρυπογόνων θερμικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με υψηλή παραγωγή ρύπων, στην υλοποίηση νέων δράσεων ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ και στα ιδιωτικά αλλά και στα δημόσια κτίρια, στη χρήση δευτερογενών καυσίμων στη βιομηχανία, με έλεγχο από την κοινωνία και την αυτοδιοίκηση των εκπεμπόμενων ρύπων και της πρώτης ύλης με αυστηρές προδιαγραφές, στην ενίσχυση και με οικονομικά εργαλεία των ενεργειακών κοινοτήτων και των περιοχών που θα εξέλθουν από τη χρήση ορυκτών καυσίμων, όπως το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης κ.λπ.

Ειδικά για τον τομέα των ΑΠΕ αναφέρθηκε στην εκπόνηση νέου ειδικού χωρικού σχεδίου για τη χωροθέτησή τους, που θα λαμβάνει υπόψη το ιδιαίτερα σημαντικό φυσικό κεφάλαιο και τις προστατευόμενες περιοχές NATURA 2000, καθώς και τις περιοχές αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος. Για τον τομέα της ηλεκτροκίνησης επεσήμανε την ανυπαρξία αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ελλάδα και τις πιθανές επιπτώσεις του μέτρου στο ισοζύγιο συναλλαγών και στα δημόσια έσοδα. Για τον λόγο αυτό, και με βάση την υψηλή αναγκαιότητα επέκτασης του μέτρου, ανέδειξε τις ευκαιρίες που υπάρχουν στην καινοτόμες επενδύσεις στην Ελλάδα στους τομείς της νανοτεχνολογίας, των μπαταριών κ.λπ.

«Μαζί με τις επενδύσεις, ύψους 1,5 δισ. Ευρώ που υλοποιεί η χώρα για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων, φιλοδοξούμε ότι όλα τα παραπάνω θα δημιουργήσουν το κατάλληλο έδαφος για νέες επενδύσεις, επιχειρηματικότητα και καινοτομία», είπε ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του ο Αν. ΥΠΕΝ και πρόσθεσε ότι το 1ο Forum Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα, που συνδιοργανώνει το ΥΠΕΝ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ), στις 8 και 9 Απριλίου 2019, έχει ως στόχο ακριβώς τη συμβολή όλων των κοινωνικών, οικονομικών και παραγωγικών φορέων στην έρευνα και την καινοτομία.

NEWSLETTER