Του Τάσου Κρομμύδα* Εκθέσεις – ειδήσεις Από την ετήσια Έκθεση της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας για το 2018: Η παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας αυξήθηκε κατά 2,3%... Ενέργεια και Κλίμα: Ειδήσεις και καλά παραδείγματα (2ος&3ος 2019)

Του Τάσου Κρομμύδα*

  1. Εκθέσεις – ειδήσεις

Η παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας αυξήθηκε κατά 2,3% (ο μεγαλύτερος ρυθμός εδώ και 10 χρόνια), οι εκπομπές CO2 αυξήθηκαν κατά 1,7% (τα 2/3 της αύξησης προήλθαν από τον τομέα ηλεκτρισμού) ενώ το παγκόσμιο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 3,7%.

Στην Ευρώπη, με οικονομική ανάπτυξη 1,8%, η κατανάλωση ενέργειας αυξήθηκε μόλις 0,2%. Είναι η μόνη περιοχή με μείωση κατανάλωσης φυσικού αερίου (-10 Mtoe) ενώ μειώθηκε και η κατανάλωση κάρβουνου (-9 Mtoe). Οι ΑΠΕ αυξήθηκαν κατά 18 Mtoe.

Η αύξηση των εκπομπών ήταν μικρότερη της αύξησης της κατανάλωσης κυρίως λόγω: εξοικονόμησης (συμβολή 39,5%), αύξησης ανανεώσιμων (31,0%), υποκατάσταση κάρβουνου από ΦΑ (13,6%), αύξησης πυρηνικών (8,2%)

Η παγκόσμια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 4% με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να παρατηρούνται στην ηλιακή (+31,2%) και στην αιολική (+12,2%) ενέργεια. Αύξηση όμως είχαμε και στην ηλεκτροπαραγωγή από φυσικό αέριο (+4%) και από κάρβουνο (+2,6%).

  1. Καλά νέα και παραδείγματα
  1. Διάφορα
**Ο Τάσος Κρομμύδας είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, με ειδίκευση στα οικονομικά και τις πολιτικές της ενέργειας. Σύμβουλος σε Διεθνείς Οργανισμούς για θέματα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.
NEWSLETTER