Νομοσχέδιο-σκούπα, με σωρεία ασφαλιστικών αλλά και εργασιακών διατάξεων, μεταξύ των οποίων η πολυαναμενόμενη ρύθμιση οφειλών προς τα Ταμεία αλλά και η αύξηση των συντάξεων... Η τελική ρύθμιση για τις 120 δόσεις

Νομοσχέδιο-σκούπα, με σωρεία ασφαλιστικών αλλά και εργασιακών διατάξεων, μεταξύ των οποίων η πολυαναμενόμενη ρύθμιση οφειλών προς τα Ταμεία αλλά και η αύξηση των συντάξεων χηρείας με ταυτόχρονη κατάργηση του ηλικιακού ορίου των 55 ετών, έρχεται την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή. Το πλήρες κείμενο του νομοσχεδίου, το οποίο αποκαλύπτει το «Εθνος», περιλαμβάνει 86 άρθρα που αφορούν πάνω από 3,5 εκατομμύρια ασφαλισμένους, οφειλέτες και εργαζόμενους.

Οπως έχει αποκαλύψει το «Εθνος», η ρύθμιση οφειλών προς τα Ταμεία έρχεται χωρίς εισοδηματικούς ή περιουσιακούς «κόφτες», αλλά με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους που θα οδηγούν σε «κούρεμα» της συνολικής οφειλής κατά 60%-65% και αποπληρωμή του υπολοίπου σε έως 120 δόσεις. Ο επανυπολογισμός θα γίνει για όλους με βάση την ελάχιστη εισφορά του νόμου Κατρούγκαλου, όπως διαμορφώνεται με τον προηγούμενο κατώτατο μισθό των 586,08 ευρώ.

Η ρύθμιση αφορά το σύνολο των οφειλών στα Ταμεία έως και τον Δεκέμβριο του 2018, που αγγίζουν τα 35 δισ. Από το νέο σχήμα εξαιρούνται μόνο όσοι έχουν τελεσίδικα ενταχθεί στον εξωδικαστικό και στον νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά (Ν. 3869/2010). Στη νέα «έξυπνη» και ιδιαίτερα ευνοϊκή ρύθμιση υπάγονται και όσοι είναι σήμερα ενταγμένοι σε άλλη ρύθμιση (π.χ στην πάγια των 12 δόσεων), καθώς στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι στο νέο σχήμα «υπάγεται υποχρεωτικά και το υπολειπόμενο ποσό οφειλής που έχει ήδη υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, με απώλεια των διευκολύνσεων των προηγούμενων ρυθμίσεων». Μάλιστα προβλέπεται πως αν εκκρεμεί διαδικασία υπαγωγής οφειλών προς τα Ταμεία στον νόμο του Εξωδικαστικού ή των υπερχρεωμένων, τότε ο οφειλέτης μπορεί να ενταχθεί στη νέα ευνοϊκότερη ρύθμιση εφόσον παραιτηθεί.

Στη νέα ρύθμιση υπάγονται νομικά και φυσικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από την ύπαρξη εμπορικής ιδιότητας, τη διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας ή/και τη διακοπή ή αλλαγή της ιδιότητας, λόγω της οποίας δημιουργήθηκε η οφειλή. Στόχος είναι μέχρι το τέλος Απριλίου να τεθεί σε εφαρμογή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις αιτήσεις, οι οποίες θα υποβάλλονται έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Κατ’ εξαίρεση, όπου υπάρχει αδυναμία πιστοποίησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, η αίτηση υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΚΕΑΟ

Για τις ατομικές εισφορές των μη μισθωτών σε πρ. ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ η ρύθμιση προβλέπει:

■ Εθελοντικό επανυπολογισμό οφειλών της περιόδου 2002-2016 με βάση τα ποσοστιαία ασφάλιστρα για κύρια, επικουρική σύνταξη, υγεία και πρόνοια που προβλέπει ο νόμος 4387/2016. Ως βάση υπολογισμού υιοθετείται ο κατώτατος μισθός του 2018, με αποτέλεσμα να πέσουν όλοι στην ελάχιστη εισφορά. Ο επανυπολογισμός θα γίνεται ύστερα από αίτηση και συναίνεση του οφειλέτη, καθώς θα συνεπάγεται και μείωση συντάξιμου μισθού. Ο οφειλέτης θα μπορεί να ενταχθεί στη ρύθμιση και χωρίς επανυπολογισμό, ώστε να επωφεληθεί από τις δόσεις

■ Οφειλές που δημιουργήθηκαν έως και 31.12.2001, όπως και όσες ανήκουν στη διετία 2017-2018 δεν επανυπολογίζονται.

■ Αυτόματο «κούρεμα» του συνόλου των προσαυξήσεων κατά 85%. Για τα χρέη της περιόδου 2002-2016 θα επανυπολογίζονται και οι προσαυξήσεις με βάση τη νέα βασική οφειλή, ενώ η έκπτωση θα αποδίδεται στα νέα πρόστιμα.

■ Αποπληρωμή του νέου ποσού σε έως 120 δόσεις. Ο αριθμός των δόσεων θα διαμορφώνεται με βάση το ελάχιστο ποσό δόσης των 50 ευρώ. Οι δόσεις αντί τόκων, πρόσθετων τελών και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής θα έχουν τόκο 5% ετησίως υπολογισμένο. Ο μηχανισμός αυτός οδηγεί σε σημαντικό «κούρεμα» της βασικής οφειλής, που θα «κουμπώνει» με το «κούρεμα» των προσαυξήσεων και θα οδηγεί σε συνολική απομείωση της οφειλής κατά 60%-65%. Ειδικά οι αγρότες (οφειλές προς πρ. ΟΓΑ) θα επωφελούνται από τις 120 δόσεις με ελάχιστη δόση τα 30 ευρώ και το «κούρεμα» των προσαυξήσεων κατά 100%, αλλά δεν θα εντάσσονται στον επανυπολογισμό. Για τους εργοδότες (οφειλές npos πρ. ΙΚΑ) προβλέπεται να ισχύει η αποπληρωμή σε 120 δόσεις, με 50% έκπτωση στα πρόστιμα. Εναλλακτικά θα δίδεται 100% έκπτωση αν γίνει ολοσχερής εφάπαξ εξόφληση της βασικής οφειλής. Θα εντάσσονται οφειλές εργοδοτών έως και το 2018, με ελάχιστο ποσό δόσης τα 50 ευρώ

Στη ρύθμιση εντάσσονται και κάθε είδους άλλες οφειλές, όπως χρέη από αχρεωστήτως καταβληθείαες παροχές. Πάνω από 78.000 μη μισθωτοί, ηλικίας άνω των 62 ετών, αναμένεται να απεγκλωβιστούν και να συνταξιοδοτηθούν μέσα από τη ρύθμιση, καθώς έχουν οφειλές που δεν επιτρέπουν τη συνταξιοδότηση (άνω των 20.000€ στον πρ. ΟΑΕΕ, 4.000€ στον πρ. ΟΓΑ, 15.000€ στο πρ. ΕΤΑΑ). Εφόσον μετά τον επανυπολογισμό η νέα οφειλή πέφτει κάτω από τα προβλεπόμενα όρια, θα υποβάλλεται απευθείας αίτηση συνταξιοδότησης. Εάν προκύπτει επιπλέον ποσό, ο οφειλέτης καταβάλλει τις δόσεις της ρύθμισης (έως 120) μέχρι το νέο χρέος να φτάσει στο απαιτούμενο όριο. Ακολούθως υποβάλλεται αίτησης συνταξιοδότησης. Από την υποβολή της αίτησης έως την έναρξη καταβολής της σύνταξης αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής των δόσεων, καθώς ήδη με την αίτηση έχει ξεκινήσει το δικαίωμα στην καταβολή της σύνταξης. Οι δόσεις που αντιστοιχούν στο διάστημα της «αναμονής» από την αίτηση έως την έκδοση της απόφασης παρακρατούνται αθροιστικά από τα αναδρομικά της σύνταξης. Οι επόμενες δόσεις παρακρατούνται μηνιαίως από το ποσό της σύνταξης. Ειδικά κατά την περίοδο χορήγησης προσωρινής σύνταξης, από τη σύνταξη παρακρατούνται τα ποσά που αντιστοιχούν στο ελάχιστο ποσό δόσης (30-50 ευρώ). Εντάσσονται και όσοι έχουν καταβάλει εφάπαξ ποσά για την εξόφληση μέρους του χρέους

Απώλεια και ενημερότητα

Η ρύθμιση χάνεται εφόσον δεν καταβληθούν δύο δόσεις, όπως επίσης και βεβαιωμένες οφειλές του 2019. Αν ο οφειλέτης αποβιώσει πριν από την ολοκλήρωση της ρύθμισης, η ρύθμιση συνεχίζεται από τους κληρονόμους του.

Η απώλεια της ρύθμισης οδηγεί στην αναβίωση της οφειλής και των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και τόκων στην κατάσταση που είχαν κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και πριν από τον τυχόν επανυπολογισμό τους. Το ποσό που έχει καταβληθεί έως την απώλειά της αφαιρείται από το ποσό της οφειλής που αναβιώνει. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, εφόσον τηρούνται οι όροι της, χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας διμηνιαίας ισχύος, στο οποίο πιστοποιείται το υπολειπόμενο ποσό της οφειλής. Αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων

Συντάξεις χηρείας

Σειρά ευνοϊκών διατάξεων για τις συντάξεις χηρείας περιλαμβάνει το νομοσχέδιο-σκούπα, με τις οποίες:

■          Καταργείται με καθαρή διατύπωση το ηλικιακό όριο των 55 ετών. Οπως αναφέρεται στην επίμαχη διάταξη, «οι ηλικιακοί περιορισμοί καταργούνται και οι συντάξεις λόγω θανάτου συνταξιούχου ή ασφαλισμένου καταβάλλονται στους επιζώντες συζύγους ανεξάρτητα από την ηλικία τους, ακόμα και μετά την παρέλευση τριετίας»

■          Αυξάνεται το δικαιούμενο ποσοστό των συζύγων από 50% σε 70%. Αυτό σημαίνει επανυπολογισμός για τις ήδη εκδοθείαες συντάξεις με τον νόμο Καιρούγκαλου και αύξησή τους κατά 40%

■          Διατηρείται η σύνταξη λόγω θανάτου που δικαιούνται τα άγαμα παιδιά μέχρι την ηλικία των 24 ετών, ανεξάρτητα από το αν σπουδάζουν ή όχι.

■          Διευκρινίζεται πως ο επιζών σύζυγος δεν δικαιούται σύνταξη εφόσον ο θάνατος του συνταξιούχου ή του ασφαλισμένου συζύγου επήλθε πριν από την πάροδο 3 ετών -αντί για 5 που ίσχυε έως τώρα- από τον γάμο.

■          Μετά την πάροδο της τριετίας, αν ο επιζών εργάζεται ή αυτοαπασχολείται ή λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή, καταβάλλεται, αναλόγως της χρονικής διάρκειας της εργασίας ή της αυτοαπασχόλησης, το 50% της σύνταξης, η οποία όμως δεν μπορεί να υπολείπεται από τα κατώτατα όρια των 360-384 ευρώ.

■          Οι διατάξεις εφαρμόζονται από την έναρξη ισχύος του νόμου και καταλαμβάνουν και όσες αποφάσεις συνταξιοδότησης έχουν ήδη εκδοθεί κατ’ εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου.

■          Προβλέπεται επίσης ρήτρα και για τις παλαιές συντάξεις χηρείας που καταβάλλονταν πριν από τον νόμο Κατρούγκαλου, με την πρόβλεψη ότι τα νέα δικαιούμενα ποσοστά (70% για τον σύζυγο) υπολογίζονται επί του ποσού της επανυπολογισθείσας σύνταξης, εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο του καταβαλλόμενου κατά τη 12η/5/2016 ποσού. Διαφορετικά υπολογίζονται επί του καταβαλλόμενου ποσού.

■          Επίσης στα δικαιούχο σύνταξης παιδιά θανόντος ασφαλισμένου ή συνταξιούχου χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα και παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος ακόμα και μετά το 24ο έτος της ηλικίας τους και μέχρι τα 35.

NEWSLETTER